Thomas Robert Malthus (14 februari 1766 – Haileybery, 23 december 1834) was een Brits demograaf en econoom. In 1805 werd Malthus benoemd tot hoogleraar economie in Cambridge. Hij staat bekend om zijn pessimistische maar zeer invloedrijke meningen.

In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij voorspelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair. Hij introduceerde daarvoor de termen Malthusiaans plafond, voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en Malthusiaanse catastrofe, waarbij de overbevolking zichzelf in evenwicht brengt door een verhoogde mortaliteit.