Noreena Hertz (Londen, 24 september 1967) is een Brits econoom en activiste van Joods-Israëlische afkomst. Momenteel is zij hoogleraar waarbij haar nadruk valt op de economische globalisering waar zij een (zeer) kritische kijk op heeft.

Biografie

Hertz is een dochter van Joodse immigranten uit Israël die zich indertijd in Groot-Brittannië hadden gevestigd. Haar overgrootvader was rabbijn van het Britse rijk. Toen Hertz twintig jaar oud was stierf haar moeder aan kanker.

Op haar zestiende ging zij naar het University College London alwaar zij filosofie en economie studeerde. Zij zette haar studie economie voort aan de business school Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten. Daar haalde zij in 1991 haar MBA. Vervolgens studeerde zij verder aan de Universiteit van Cambridge teneinde te kunnen promoveren.

In dat kader toog zij voor de Wereldbank naar Rusland waar zij mede de beurs op touw zette en de Russische regering van raad voorzag hoe de economie te privatiseren. Omdat Hertz één van de jongste medewerkers was, werd ze naar de fabrieken gestuurd waar ze zag wat de effecten van het Wereldbankbeleid waren op de arbeiders en managers op de werkvloeren. Dit alles viel haar hard tegen; gedesillusioneerd schreef ze in 1996 haar doctoraalscriptie daarover: “Russian Business Relationships in the Wake of Reform” (Russische zakelijke relaties in het kielzog van de hervorming). Hierin zette zij uiteen dat de overgang van de Russische economie naar die van een markteconomie volgens haar op een illusie zou berusten.

Hierna begaf zij zich op het terrein van de problematiek van het vredesproces in het Midden-Oosten. Ze kwam aan het hoofd te staan van een groep personen die uit diverse landen van deze regio afkomstig waren en waarbij men zich bezighield met het onderzoeken van mogelijkheden voor economische samenwerking in het betreffende gebied.

Tevens heeft ze een eigen televisieprogramma gehad genaamd Politics Isn’t Working waarin ze onder andere sprak met politici.

Op dit moment is ze hoogleraar in de Global Political Economy (politieke wereldeconomie) aan de Universiteit Utrecht en Associate Director van het Centre for International Business and Management aan de Universiteit van Cambridge (Engeland).

Ze wordt wel gezien als het Europese antwoord op de Canadese publiciste Naomi Klein.

Globalisering
Hertz maakt zich zorgen over de negatieve effecten van de neoliberale globalisering en ageert daarom voor herstel van de staatsmacht die volgens haar teniet is gedaan door de economische macht van multinationals.

Haar oplossing voor de problemen van de globalisering ziet Hertz vooral in een links (sociaaldemocratisch) beleid. Desondanks is ze aanwezig geweest bij andersglobalistische demonstraties als die in Praag in 2000radicalere activisten op af kwamen. Haar voormalige positie bij de Wereldbank, één van de voornaamste neo-liberale wereldwijde organisaties, en haar academische ervaring maken haar één van de belangrijkste ideologen van de andersglobalistische beweging. waar ook veel

In recente jaren zet Hertz zich vooral in voor schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden. Ze is van mening dat de hoge schulden deze landen in hun ontwikkeling tegenhouden.Veel van de schulden van ontwikkelingslanden zijn de verantwoordelijkheid van door het Westen gesteunde dictators; de gevolgen worden nu op hun voormalige onderdanen verhaald.

Zij schreef diverse boeken over dit onderwerp, alsmede allerlei artikelen die zijn gepubliceerd in bladen zoals The Observer, New Statesman en de Washington Post.

Bibliografie

  • 1997: Russian Business Relationships in the Wake of Reform (ISBN 0333710835)
  • 2002: The Silent Takeover : Global Capitalism and the Death of Democracy (ISBN 0743234782)
  • 2002: De stille overname: De globalisering en het einde van de democratie (ISBN 9025411088; Ned. vertaling van The Silent Takeover)
  • 2005: The Debt Threat : How Debt Is Destroying the Developing World (ISBN 0060560525)
  • 2005: IOU: The Debt Threat and Why We Must Defuse It (ISBN 0007178999)

Externe links