Milton Friedman

Milton Friedman (Brooklyn (New York City) (New York), 31 juli 1912 – San Francisco (Californië), 16 november 2006) was een Amerikaanse econoom, voorvechter van vrijemarktkapitalisme en een beperkte overheid. Hij won de Nobelprijs voor economie in 1976 en verkreeg in 1988 de Presidentiële Vrijheidsmedaille, uitgereikt door toenmalig Amerikaans president Ronald Reagan.

Biografie

Jeugd
Hij werd geboren in een Joodse arbeidersfamilie. Zijn ouders waren geëmigreerd vanuit Oostenrijk-Hongarije. Zij kwamen uit Beregszász dat nu in Oekraïne ligt.

Economische theorie
Friedman was vanaf 1946 verbonden aan de Graduate School of Business van de Universiteit van Chicago. Daar ontwikkelde hij een leer die haaks stond op de toen gangbare theorie van de Britse econoom John Maynard Keynes. Deze bepleitte het stimuleren van de vraag in tijden van economisch teruggang. Friedman richtte zich op de aanbodkant van de economie. Een kleine overheid, weinig beperkingen voor het bedrijfsleven, en een krap-geld-politiek vormden de kernbegrippen van de Chicago-school.

Friedman stond hiermee bekend als een monetarist. Dat houdt in dat hij een grote rol toekende aan het geld in het economisch verkeer. Een vergroting van de geldhoeveelheid wakkert volgens het monetarisme inflatiecentrale bank ervoor moet zorgen dat de geldhoeveelheid slechts met een bepaald maximumpercentage per jaar groeit. Dit maximumpercentage zou gerelateerd moeten zijn aan het werkelijke deel van alle economische transacties. De monetaristen denken dat hierdoor inflatie en werkloosheid effectief worden tegengegaan. Ook zijn zij voorstander van een sterke liberalisering van het economisch verkeer omdat zij menen dat dit de maatschappij ten goede komt. aan. Daarom pleitten Friedman en de zijnen ervoor dat de

Praktijk
Friedmans ideeën werden onder andere toegepast door de Amerikaanse president Reagan en de Britse premier Thatcher. Ook in het Chili van dictator Pinochet werden ze uitgevoerd, hoewel Friedman de Chileense dictatuur veroordeelde. Desondanks hield hij er lezingen omdat hij meende dat onder president Allende Chili een Cuba-achtige staat zou zijn geworden. Hij dacht dat de vrijemarkteconomie, vanwege het niet-centralistische karakter, uiteindelijk de macht zou ontnemen aan Pinochet.

Milton Friedman overleed op 94-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Familie
Zijn zoon David Friedman is eveneens een bekende liberale econoom, die het anarchokapitalisme aanhangt. Zijn kleinzoon Patri Friedman is ook anarcho-kapitalist en werkt aan Seastead.

Externe links