Léon Walras

Marie Esprit Léon Walras (16 december 1834 – 5 januari 1910) was een Franse econoom.

Walras heeft de theorie van het algemeen evenwicht ontwikkeld. Gebruik makend van wiskundige methoden worden hierbij alle prijzen tegelijkertijd verklaard. Omdat hij doceerde aan de universiteit van Lausanne wordt zijn economische richting ook wel de School van Lausanne genoemd.

Samen met de economen Menger en Jevons is hij tevens de grondlegger van de grensnutschool. Deze school of richting was een reactie op de Klassieke School waarbij de productie centraal stond. De grensnutschool daarentegen richtte zich met name op de rol van de consument in de economie. Met grensnut wordt uitgedrukt het extra nut dat een consument geeft aan een extra eenheid van een product.

Walras en zijn aanhangers trachtten het evenwicht van de consumptiehuishouding te bepalen en door inkomens en prijzen te manipuleren de vraagfunctie vast te stellen.

Publicaties van hem zijn:

  • La Théorie mathématique de la richesse sociale, 1873-1883
  • Eléments d’économie pure, 1874-1887
  • Etudes d’économie politique appliquée, 1898

Behalve zijn hoogleraarschap in de economie heeft Walras zich ook nog met andere zaken beziggehouden. Zo heeft hij mede een bank opgericht en ook een tijdschrift uitgegeven.

Walras is twee keer getrouwd (zijn eerste vrouw overleed vroegtijdig).