Jan Pen (Lemmer, 15 februari 1921) is een Nederlandse econoom.

Hij studeerde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam waar hij in 1950 promoveerde op de theorie der collectieve loononderhandelingen. In 1956 werd hij benoemd tot hoogleraar in de staathuishoudkunde en de leer der openbare financiën aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en die der Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf zijn afscheidscollege in 1986 en is sindsdien nog als hoogleraar h.c. verbonden aan de FEW.

Jan Pen prijs

De Jan Pen prijs wordt jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen aan die middelbare scholieren uitgereikt die naar haar beoordeling het beste profielwerkstuk op het gebied van economie en maatschappij hebben vervaardigd.

Bibliografie

Pen heeft talloze artikelen geschreven en diverse boeken, waaronder:

  • Moderne Economie (1958)
  • Income distribution: facts, theories and policies (1971)
  • Wie heeft er gelijk? (1989)
  • Een overzichtelijke wereld (1998)

Jarenlang was hij columnist van het Parool. Hij schreef ook regelmatig in het Hollands Maandblad en Economisch Statistische Berichten (ESB).

Trivia

  • In Onder Professoren van W.F. Hermans figureert Pen als Tabe Pap.