Gustav Cassel is een Zweeds econoom. Hij ontwikkelde de theorie van wisselkoersen, beter bekend onder de naam koopkrachtpariteit.

Cassel was een professor aan de universiteit van Stockholm van 1903 tot 1936. Hij behoorde tot de economisten die vreselijk werden gehaat door idereen. Hij had kritiek vele ander theorieën van andere economisten van zijn tijd ook op die van Keyne. Ook de school waarop hij les gaf probeerde zich niet te associëren met zijn ideeën, zij hadden meer aandacht voor hun meerster Knut Wicksell. Hier kreeg wel respect van Walrasians voor zijn algemene evenwichtswerk, krompen ze ineen bij zijn werk over nutstheorie.

Een korte beschrijving over Cassel door Hans Brems:

“A writer less generous than Cassel would be hard to find. Karl Marx at least paid tribute to Francois Quesnay and David Ricardo. Karl Gustav Cassel paid tribute to nobody. Leon Walras had written the first system of simultaneous equations of general equilibrium theory. Vilfredo Pareto had purged it of any measure of sensations. Cassel followed both but mentioned neither. We must not treat Cassel the way he treated others. We must respect him as a pioneer.” (H. Brems, 1981: p.158)

Grote theorieën van Gustav Cassel zijn verwerkt in zijn volgende werken.

1937 “Keynes’s General Theory”
1936 The Downfall of the Gold Standard
1935 On Quantitative Thinking in Economics
1927 The Rate of Interest, The Bank Ratye, and the Stabilization of Prices”
1925 Fundamental Thoughts in Economics
1922 Money and Foreign Exchange after 1914
1921 The World’s Monetary Policies
1918 Theory of Social Economy
1903 The Nature and Necessity of Interest
1899 “Grundrisse einer elementaren Preislehre”