Prof. dr. Coen N. Teulings (Rijswijk, 13 december 1958) is een Nederlandse econoom en sinds 1 mei 2006 directeur van het Centraal Planbureau.

Na een studie economie aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde Coen Teulings in 1990 aan dezelfde universiteit op het proefschrift Conjunctuur en kwalificatie. Na zijn promotie werd Teulings onder meer hoogleraar arbeidseconomie en hoofd van de afdeling ‘inkomensbeleid’ op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1998 tot 2004 was Teulings directeur van het Tinbergen Instituut, het gemeenschappelijke onderzoeksinstuut van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit. In mei 2004 volgde hij Hugo Keuzenkamp op als directeur van SEO Economisch Onderzoek. In februari 2006 besloot het kabinet dat Teulings per 1 mei 2006 Henk Don zou opvolgen als directeur van het Centraal Planbureau.

Daarnaast maakte Coen Teulings enkele jaren deel uit van de Centrale Plan Commissie, het adviesorgaan van het Centraal Planbureau, en was hij lid van de commissie-Dijkstal, die onderzoek deed naar de beloningsstructuur voor politieke ambtdragers en topambtenaren. Verder schreef hij in 2004 mee aan het nieuwe beginselprogramma van de Partij van de Arbeid.

Sinds 1 april 2006 maakt Teulings als kroonlid deel uit van de Sociaal-Economische Raad.

Coen Teulings is de kleinzoon van oud-vicepremier Frans Teulings.