Antoine Augustin Cournot (Gray, 28 augustus 1801 – Parijs, 31 maart 1877) was een Franse wiskundige, econoom en filosoof.

Hij is bekend geworden met zijn systematische toepassing van de wiskunde op de economie. Dit zette hij uiteen in zijn in 1838 verschenen boek ‘Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses’. Enkele decennia later werkte hij zijn boek naar een meer verbale vorm om omdat zijn wiskundige aanpak toentertijd niet werd gewaardeerd.

Cournot heeft baanbrekend werk verricht met zijn verhandeling over onvolkomen concurrentie en was daarmee zijn tijd ver vooruit.