Alfred Marshall

Alfred Marshall (Bermondsey (Londen), Engeland, 26 juli 1842– 14 juli 1924) was een van de meest invloedrijke economen van zijn tijd.

Biografie

Alfred Marshall studeerde filosofie en wiskunde aan het St. John’s College te Cambridge. Daarna is hij begonnen aan economische studies en verdiepte zich in het boek “Principles of political economy” van John Stuart Mill. In 1868 werd Mashall benoemd tot lector aan het St. John’s College te Cambridge. In 1877 trouwde hij met Mary Paley, een oudstudente van hem, met wie hij Economics of industry schreef.

Marshall heeft over zijn carrière heen veel boeken geschreven. Het bekendste is het Principles of economics, dat uiteindelijk verdeeld over zes delen verscheen. Daarvan verschenen negen drukken. Opvallend was dat hij bij de herdrukken de kritiek op zijn teksten verwerkte die hij had gekregen op de voorgaande drukken, mede omdat hij naar eigen zeggen bang was dat hij zich niet duidelijk genoeg had uitgedrukt.

In de moderne economiemethodes is de zogenaamde Marshallian Cross de meest zichtbare invloed van Marshall. Deze Marshallian Cross is een grafiek waarin de vraag- en aanbodcurve tezamen de evenwichtsprijs en hoeveelheid bepalen. De plaatsing van de onvariabele, de prijs, op de verticale as en de gevraagde en aangeboden hoeveelheden op de horizontale as maakt dat deze grafiek wat merkwaardig is tegenover de standaard van de wiskunde. Er bestond dan ook wat sceptische kritiek op de grafiek, maar al snel werd wel duidelijk dat het niet om een vergissing ging maar dat Marshall toch echt bedoelde dat de prijsveranderingen het resultaat waren van veranderingen in de gevraagde en/of aangeboden hoeveelheden.

Volgens Marshall zijn de vragers bereid bij toenemende aangeboden hoeveelheden minder te betalen. Bij toenemende gevraagde hoeveelheden zullen de aanbieders alleen tegen een hogere prijs verkopen. Tegenwoordig vat men de prijs wel op als de onafhankelijk variabele, maar toch is de grafiek niet meer uit de leerboeken te denken.

Marshall overleed in 1924 op tweeëntachtigjarige leeftijd.