Werkdruk

Soms heb je van die dagen dat alles je aanvliegt – ik zie de stapels leesvoer liggen op mijn bureau (vakbladen, boeken), ik moet nog werk nakijken, cijfers berekenen, alvast gaan nadenken over het programma voor volgend jaar omdat de PTA’s moeten worden ingeleverd en de boekenlijsten (oh moet het nieuwe boek nog bestellen, meteen maar even doen, vorig jaar was ik het vergeten), wil meer doen met ICT in mijn lessen maar kom er niet aan toe om dat nu eens goed uit te werken, ik wil nog naar een studiedag (kan ik me nog opgeven?), was er niet ook nog een vergadering? Wat had ik nu ook alweer toegezegd aan die leerling, waar had ik die mail, had ik al gereageerd op het verzoek van die collega, help: mijn inbox loopt vol…

Lees verder »

Vermindering regeldruk?

<Ingezonden mededeling>

Is uw rooster ook zo lekker gevuld … met administratie?

Veel docenten en schooldirecteuren komen niet meer toe aan het echte werk door al het papierwerk. Het meldpunt www.mijnechtewerk.nl doet hier iets aan. Bij dit meldpunt kunnen professionals aangeven waar ze last van hebben. Het meldpunt is opgericht door staatssecretaris Ank Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees verder »

Werkdrukverhoging!

Afgelopen weken was er weer sprake van werkdrukverhoging: na de toetsweek in mijn vier examenklassen havo lagen er per klas twee stapels. Een toets over een gelezen boek en een brief. Dat is dan het hele weekend en alle andere dagen doorwerken – eerste ronde, tweede ronde, bespreken in de klas, derde ronde, cijfers uitrekenen. Vervolgens was vorige week de luistertoets – die ook nog even nakijken en dan even een weekend helemaal niets. Niets voor school althans.

Lees verder »

Werkdrukverlaging?

Bijna geruisloos is vorige week een akkoord bereikt over de nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs. Maanden is er onderhandeld tussen VO-raad en bonden, sinds de staking in het najaar. Maar nu is er overeenstemming. Belangrijkste strijdpunt was de werkdrukverlaging. Voorstel was om van 750 te gaan naar 728 klokuren. Maar dat gold alleen voor voltijders. Nu is het voorstel aangepast.  De 22 uur verlaging zijn verhoogd naar 24 uur en geldt ook voor deeltijders. Dat is dus meer dan voorheen! Maar…

Lees verder »

Werkdruk!

Op de website van de Volkskrant  woedde afgelopen week een felle discussie over de werkdruk in het onderwijs naar aanleiding van een stuk van Ferry Haan in diezelfde krant. Ferry Haan is economiedocent en zij-instromer. Hij vindt het allemaal wel meevallen in het onderwijs (hij kan vergelijken!).
Heeft hij gelijk dat het wel meevalt? Ja en nee, denk ik dan.

Lees verder »