Ophokuren


Een groep leerlingen toog vandaag naar Amsterdam om te protesteren tegen de ophokuren.  Deze scholierenstaking was georganiseerd door het LAKS en ze noemen zelf het aantal van 10.000 leerlingen. Opmerkelijk is dat er onder scholen ook heel veel weerstand is tegen de verhoging van de urennorm van 1000 naar 1040.

Lees verder »

SchoolVensters VO-raad

Vandaag heeft de VO-raad een website gelanceerd http://www.schoolvo.nl/ waarop de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs te vinden zijn.

Lees verder »

Een diploma van waarde


Uit een persbericht van de VO-raad:
¨Het niveau van het examen in het voortgezet onderwijs deugt en het vertrouwen in de waarde van het diploma is groot. Docenten uit het hoger onderwijs geven het havo- en vwo-examen respectievelijk het cijfer 7.3 en 7.7. Dit zijn enkele constateringen van de Onderwijsraad in het rapport ‘Een diploma van waarde’. De raad onderzocht de waarde van de verschillende diploma’s (voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).

Lees verder »

Citotoets basisonderwijs eerder

In een aantal regio’s wordt de Cito-toets in groep 8 volgend jaar in april gehouden in plaats van in februari. Het doel volgens de VO-raad is om de onderwijstijd in groep 8 beter te benutten: nu wordt er na februari niet zoveel meer gedaan in groep 8, anders dan het werken aan de musical en andere leuke dingen.
Er valt iets voor te zeggen: je moet je niet voorstellen dat de examens in het voortgezet onderwijs in februari plaatsvinden. Hoewel, zou het veel verschil maken? Maar dat even terzijde ;-)

Lees verder »

Tweede correctie en VO-raad

Er is enige onduidelijkheid over de Tweede correctie bij de examens. Sinds augustus 2008 is het volgende gedeelte geschrapt uit Artikel 42 van het Examenbesluit:
“Komen de examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming, dan stellen zij de score vast op het rekenkundig gemiddelde van de twee scores, in voorkomend geval afgerond op het naast hogere gehele getal.”
Dit gedeelte ging over het zogenaamde middelen. Ik ging ervan uit dat schrappen van dit gedeelte betekende dat er niet meer mag worden gemiddeld (zie eerder bericht hierover). Maar dat is niet zo.
In de Maartmedeling staat hierover het volgende:

Lees verder »

Tweede correctie wordt zelfs derde!

In een bericht van de VO-raad van 18 maart 2009 lees ik dat in het eindexamenbesluit 2009 de tweede correctie is aangescherpt. Ik had hier nog niet eerder van gehoord. Ik wist ook niet dat er problemen waren met de tweede correctie anders dan dat het een hoop werk is en dat er niet meer extra voor wordt betaald. 

Lees verder »

Bureaucratisering die we kunnen missen

Foto Rein Zilvold NRC Handelsblad

Foto Rein Zilvold NRC Handelsblad

Mijn sombere bui is er nog steeds (zie vorige bericht) en gaat niet over als ik de persberichten lees van de VO-raad die ik elke week in mijn inbox krijg. Wie de VO-raad niet kent – lees het informatieve stuk in het AOb Onderwijsblad van 28 februari 2009.
Twee voorbeelden:

Lees verder »