Correctie

Vorig jaar waren er wat berichten over in de media, was er stoere taal van onze staatssecretaris over die onvergeeflijke slordige tweede correctie maar verder heb ik nooit meer iets  gehoord over het onderzoek De praktijk van de eerste en tweede correctie, Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE (Hans Kuhlemeier en Ed Kremers).
 
Als overbezette docent loop ik vanzelfsprekend hopeloos achter en had het onderzoek tot nu niet gelezen. Inmiddels ben ik volledig op de hoogte en in het kader van de examens heb ik een kleine toets gemaakt over de punten die mij opvielen.  
 
Test uw kennis over de eerste en tweede correctie door middel van dit ‘examen’.  Het correctievoorschrift zal ik over een week publiceren als reactie. ;)
Succes!

Lees verder »

Verloren onschuld

appelIs het onderwijs zijn onschuld kwijt geraakt? In de docentenkamer vraagt een collega over de tafel: “En? Is jouw zoon voor zijn eindexamen geslaagd?”
De trotse vader glimt.  “Ja. Gelukkig wel.”
“En hoeveel heb jij er voor betaald?” grapt eerstgenoemde collega.
Lachsalvo’s denderen tussen de halve gegeten boterhammen, de trosjes druiven en half afgekloven klokhuizen heen. 
 
In zalige onwetendheid van de meest omvangrijke examenfraude ooit in Nederland schreef ik  in mijn blog “De laatste loodjes of toch niet” van 29 mei dat ik er niets van geloofde dat zes eindexamens gestolen zouden zijn. Iemand moest toch gemerkt hebben dat de pakketten al  geopend waren. Dat was ook zo. Alleen heeft men – als ik de kranten mag geloven – er niets van gezegd.  Vijf keer zijn leerlingen afgedaald naar de kluis. Met als resultaat dat maar liefst zeven en twintig examens te koop waren voor een appel en een ei.  Voor tussen de 20 en 250 euro kon men zich de trotse bezitter van een gestolen examen noemen.

Lees verder »

Examenfora Tweede correctie

Voor alle collega´s die met e tweede correctie bezig zijn en nog willen overleggen met collega´s: ga naar deze link en zoek het juiste vak in de index van de Digischool. Om mee te kunnen praten over de examens van het tweede tijdvak of om alleen de reacties te lezen van collega’s. Om te reageren moet u wel inloggen als lid.

Septembermededeling

Op Examenblad.nl zijn de eisen te vinden voor de examens in 2010.
Vwo doet dit jaar voor het eerst examen nieuwe stijl, havo deed dat vorig jaar.
Zoals ik in de gauwigheid kan zien zijn er niet echt drastisch nieuwe zaken van kracht.
De bijlage bij de tweede correctie is ook dit jaar verplicht:

Lees verder »

Tweede correctie en VO-raad

Er is enige onduidelijkheid over de Tweede correctie bij de examens. Sinds augustus 2008 is het volgende gedeelte geschrapt uit Artikel 42 van het Examenbesluit:
“Komen de examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming, dan stellen zij de score vast op het rekenkundig gemiddelde van de twee scores, in voorkomend geval afgerond op het naast hogere gehele getal.”
Dit gedeelte ging over het zogenaamde middelen. Ik ging ervan uit dat schrappen van dit gedeelte betekende dat er niet meer mag worden gemiddeld (zie eerder bericht hierover). Maar dat is niet zo.
In de Maartmedeling staat hierover het volgende:

Lees verder »

Tweede correctie wordt zelfs derde!

In een bericht van de VO-raad van 18 maart 2009 lees ik dat in het eindexamenbesluit 2009 de tweede correctie is aangescherpt. Ik had hier nog niet eerder van gehoord. Ik wist ook niet dat er problemen waren met de tweede correctie anders dan dat het een hoop werk is en dat er niet meer extra voor wordt betaald. 

Lees verder »