Leermiddelenmonitor SLO

[Ingezonden mededeling]

Methodegebruik wordt steeds flexibeler 
Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd.

Lees verder »

SLO leermiddelenmonitor 2009/2010

[Ingezonden mededeling]

Leermiddelenmonitor 2009/2010 – Oproep tot medewerking

Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO houdt voor de derde keer de leermiddelenmonitor. Dit is een onderzoek onder leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs naar het gebruik, trends, kwaliteit en ontwikkelingen rond (digitale) leermiddelen. De voorgaande leermiddelenmonitoren werden een succes door het grote aantal deelnemers uit de onderwijspraktijk.

Lees verder »

Profielwerkstuk

[ingezonden mededeling]

SLO organiseert in 2009 de wedstrijd ‘Profielmeesterstuk’
Wilt u uw leerlingen uitdagen tot een topprestatie bij het maken van hun profielwerkstuk? Dan biedt de wedstrijd Profielmeesterstuk daartoe een prima gelegenheid. SLO organiseert deze wedstrijd op 20 april 2010 voor de derde opeenvolgende keer.
Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om van hun profielwerkstuk een echt meesterstuk te maken. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.

Lees verder »