Zwakke scholen en zwakke leerlingen


Door drukke werkzaamheden (nakijkwerk) ben ik nu pas toegekomen aan het lezen van het inspectierapport over het voortgezet onderwijs. Hoe wereldschokkend zijn die cijfers? De inspectie is nogal alarmerend: “Eindexamencijfers voortgezet onderwijs lager” (onderwijsniveau daalt!) maar als ik kijk naar de cijfers ben ik nog niet zo onder de indruk: “Er gaan in 2009 meer leerlingen naar havo en vwo dan naar het vmbo: 44 procent tegenover 51 procent (in de derde klas). In 2000 waren die percentages 39 en 58 procent. Verder gaan er meer vmbo-leerlingen na het behalen van hun diploma naar het havo.” 

Lees verder »

Exameneisen aangescherpt?

Op 25 juni 2010 is door het kabinet een besluit genomen om de exameneisen aan te scherpen. Dit punt is al enige tijd in discussie: men stoort zich aan het grote verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Het voorstel is om scholen te dreigen met het verliezen van hun examenbevoegdheid.

Lees verder »

Schoolexamensvo.nl

Al een poosje is er discussie gaande over de schoolexamens. Er zou een te groot verschil zijn tussen de schoolexamencijfers en de landelijke examens en de inspectie heeft de opdracht om hier nadrukkelijk naar te kijken op scholen.

Hoe zit dat eigenlijk met schoolonderzoeken?  Zijn die op alle scholen wel van hetzelfde niveau? En wordt er op scholen op dezelfde manier beoordeeld?

Lees verder »

Verschillen tussen scholen

Via de community Engels is enige tijd geleden een lijst verspreid met het aantal uren les in 4 en 5 havo. Van 66 scholen is een overzichtje gemaakt van het aantal contacturen Engels. Wat blijkt: er zit een groot verschil tussen het aantal lessen dat leerlingen krijgen voor Engels. Het varieert van 400 uur tot 240 uur, met een redelijk grote groep die op 300 uur zit.
Toch moeten al die leerlingen aan het eind van die twee jaar hetzelfde examen afleggen. Het kan niet anders dan dat het grote verschil in lesuren leidt tot een verschil in eindniveau van leerlingen.

Lees verder »

Verschillen tussen schoolonderzoek en centraal examen 2

´ik vind het belachelijk, scholen horen je optimaal voor te bereiden voor je CE en ze moeten je dus laten wennen aan SE’s die moeilijker zijn dan de CE’s, zodat de CE’s meevallen.. misschien presteer je op de CE’s iets minder goed dan normaal, maar er hoort dan nog steeds een mooi cijfer uit te komen. hoe moeilijk is het nou!?´

Op mijn eerste bericht over dit onderwerp kwam deze reactie van een leerling. Het typeert de manier waarop leerlingen tegenwoordig denken: de school moet maar zorgen dat er een mooi cijfer uitrolt. Maar hoe zit het dan met de inspanningen die leerlingen zelf moeten leveren?
Ook als je het onlangs uitgekomen rapport van de inspectie leest, staat daar helemaal niets over de veranderende instelling van leerlingen. Het consumentisme viert hoogtij. Maar ook hun concentratieboog is niet meer wat het geweest is. En daar doen de huidige examens een heel groot beroep op. 

Lees verder »