Gratis schoolboeken?

Is er ooit een slechter beslissing genomen in de politiek dan het besluit om schoolboeken gratis te laten zijn? Tenminste, gratis voor de ouders, niet voor de scholen die een bedrag per leerling krijgen waar ze een gedeelte van de boeken mee kunnen betalen.
Er zijn in het onderwijs weliswaar veel slechte beslissingen genomen maar zelden zijn dit beslissingen waarvan bij invoering al vaststaat dat ze gaan mislukken.

Lees verder »

Het onderwijs als bedrijf

Foto Peter Hilz

Foto Peter Hilz

In een artikel in NRC-Handelsblad met als titel Wie de burger behandelt als klant, vraagt om problemen schrijft Frank Ankersmit over de rol van de overheid. Zijn conclusie: ‘de overheid is geen bedrijf en de burger geen klant’. Het probleem dat hij signaleert is dat mensen gaan geloven dat de overheid een bedrijf is en ze gaan zich als klanten gedragen: dit leidt onvermijdelijk tot agressie: ‘Burgers gedragen zich aan het overheidsloket alsof ze een flatscreen bij de Mediamarkt komen uitzoeken’.
Dezelfde redenatie is toe te passen op het onderwijs.

Lees verder »

Zij-instromers lastig!

Bericht op BNR radio

Dat de zij-instroom problemen oplevert, was u natuurlijk wel bekend. De Volkskrant noemt het een mislukking: in de eerste helft van 2007 waren er maar dertig mensen die de overstap uit het bedrijfsleven maakten.
Het artikel citeert Freddy Weima, directeur van het SBO, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs, die zij-instromers belangrijk vindt. ‘Weima erkent dat het moeilijke werknemers zijn voor scholen. Ze zijn nog niet bevoegd en hebben in het begin veel begeleiding nodig.’

Lees verder »

200 miljoen extra

verbijstert ze het veld?

Verbijstert ze het veld?

Het schooljaar begint met een goed bericht: staatssecretaris Van Bijsterveldt stelt 200 miljoen extra beschikbaar aan scholen.
Een deel is bedoeld voor taal en rekenen maar scholen zijn vrij om het bedrag te besteden. Wel moeten schoolbesturen de besteding van het extra geld bespreken in de medezeggenschapsraad met docenten en ouders.
Volgens een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is dit voldoende garantie dat het geld goed wordt besteed (volgens een bericht in NRC Handelsblad). Ik heb hier wat vraagtekens bij.

Lees verder »