SchoolVensters VO-raad

Vandaag heeft de VO-raad een website gelanceerd http://www.schoolvo.nl/ waarop de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs te vinden zijn.

Lees verder »

Gast column 9 Good governance?

[In de gast column is deze week Johan Splinter aan het woord, docent klassieke talen in het VO en community-manager voor dat vak]

Good governance

Lees verder »

Gastcolumn 5 Weg met het Rooster!

[Gastcolumn 5 is verzorgd door Willy Weijdema, Communitymanager van de vakcommunity Nederlands. Hoe zinvol is het rooster zoals we dat nu hebben? Voor rechtstreeks contact w.h.weydema@planet.nl 

WEG MET HET ROOSTER!
Mijn kleinzoon van drie jaar zegt, dat hij maar zijn werk gaat. Zijn werk: dat is de kinderopvang.

Lees verder »

Vakgerichte nascholing

Bij mijn eerdere bericht van 17 maart over Vakgerichte Nascholing liep er een enquête mee met als stelling ‘Vakgerichte nascholing is het meest zinvol’.
Het resultaat was duidelijk: op één na alle invullers zijn vóór vakgerichte nascholing. Docenten moeten dus meer een vuist maken als ze inderdaad af willen van algemene cursussen voor hele schoolteams. Voor het geld dat bespaard wordt op die manier kan dan bijvoorbeeld iemand worden ingehuurd om in te vallen: een collega van jou wil misschien best jouw lessen een keer overnemen als hij daarvoor wordt betaald ;-) . Dan is het argument van lesuitval in ieder geval al van tafel.

Geen zij-instroom maar ´opstroom´

Op 19 maart 2009 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt een nieuwe regeling voor zij-instroom aangekondigd. Per 1 mei komt er 6 miljoen beschikbaar. Men denkt dat er vanwege de recessie nu wel belangstelling is voor mensen uit het bedrijfsleven om over te stappen.
Ik wil even in herinnering roepen dat de belangstelling er voorheen ook zeker wel geweest is maar dat geld in de regel niet de reden is geweest dat zij-instromers het na een tijdje voor gezien hielden (en de vorige regeling dus een mislukking werd).

Lees verder »

Vakgerichte nascholing!

Ik vind nascholing belangrijk. Al jaren organiseer ik studiedagen en congressen omdat ik denk dat docenten vooral iets hebben aan vakgerichte nascholing. En wie kan beter bepalen wat zinvol is voor het vak dan docenten zelf.
Het verbaast me dan ook altijd in hoge mate dat er zoveel collega’s zijn die nooit naar scholingsdagen gaan: iemand die zijn/haar vak serieus neemt, zorgt dat hij/zij op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Het geeft een kick om nieuwe ideeen te krijgen en het is geruststellend als je met collega’s praat die met dezelfde problemen worstelen.

Lees verder »

Werkdrukverlaging?

Bijna geruisloos is vorige week een akkoord bereikt over de nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs. Maanden is er onderhandeld tussen VO-raad en bonden, sinds de staking in het najaar. Maar nu is er overeenstemming. Belangrijkste strijdpunt was de werkdrukverlaging. Voorstel was om van 750 te gaan naar 728 klokuren. Maar dat gold alleen voor voltijders. Nu is het voorstel aangepast.  De 22 uur verlaging zijn verhoogd naar 24 uur en geldt ook voor deeltijders. Dat is dus meer dan voorheen! Maar…

Lees verder »

Te vroege schoolkeuze?

Interview met Plasterk, NRC Handelsblad
Brief Minister Plasterk naar de Kamer
Foto Vincent Mentzel

Zijn leerlingen erbij gebaat, is het onderwijs erbij gebaat als de definitieve schoolkeuze wordt uitgesteld? Vorige week werd hier volop over gediscussieerd n.a.v. de brief die Minister Ronald Plasterk naar de Kamer stuurde als voorbereiding op het debat over de onderwijsbegroting.
Wat zijn de problemen? Het grootste probleem is dat met name allochtone leerlingen een te laag advies krijgen en moeten stapelen om hogerop te komen.
Is er een simpele oplossing voor dit probleem zonder meteen te praten over middenscholen? Ja, ik denk het wel. Zoals ook al op veel scholen wordt gedaan: hanteer voor de middengroepen een verlengde brugperiode zodat de leerlingen waarover men twijfelt, de kans krijgen om zich te bewijzen.

Lees verder »

Fusietoets?

In een net verschenen rapport, schrijft de onderwijsraad: ‘Nu het stof van de grote fusietrajecten optrekt, wordt zichtbaar dat schaalvergroting naast grote voordelen ook forse risico’s meebrengt.’
Met de laatste conclusie ben ik het helemaal eens, met de eerste in het geheel niet!

Lees verder »

Stakingsdag 19 november

Er wordt woensdag 19 november gestaakt voor een betere CAO in het voortgezet onderwijs. Op de volgende website van de gezamenlijke vakbonden is informatie te vinden: steun goed onderwijs
Hoe groot is de actiebereidheid? Ik geef zelf les op een ROC en heb nog niets gehoord over collega’s die gaan staken. Ik vond de opkomst op de vorige acties maar matig en hoor er maar weinig over in de pers.