Meer lezen is goed voor kinderen


Kinderen die opgroeien in een huishouden waar weinig tv wordt gekeken, presteren beter op school. Ook zijn ze later minder dik. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van sociologe Natascha Notten waar zij gisteren op promoveerde.

Lees verder »

Onderzoek naar leesproces


Wie het Forum van DocentVO regelmatig bezoekt, heeft het al zien staan: de oproep van Gerdineke van Silfhout van de Universiteit Utrecht om mee te doen aan een onderzoek naar het leesproces van leerlingen. Het project duurt drie jaar. Het eerste experiment geldt voor september, maar in januari, mei en september volgend jaar volgen opnieuw experimenten. Docenten kunnen dus blijven reageren. Hieronder nogmaals de oproep:

Lees verder »

Onderzoek door docenten


Promotiebeurs voor leraren
Het Ministerie van OCW biedt docenten vanaf 2011 de mogelijkheid om met behoud van salaris in deeltijd onderzoek te verrichten dat leidt tot een proefschrift. Het geldt voor bevoegde docenten die werkzaam zijn in primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps en speciaal onderwijs.

Lees verder »

Leermiddelenmonitor SLO

[Ingezonden mededeling]

Methodegebruik wordt steeds flexibeler 
Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd.

Lees verder »

SLO leermiddelenmonitor 2009/2010

[Ingezonden mededeling]

Leermiddelenmonitor 2009/2010 – Oproep tot medewerking

Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO houdt voor de derde keer de leermiddelenmonitor. Dit is een onderzoek onder leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs naar het gebruik, trends, kwaliteit en ontwikkelingen rond (digitale) leermiddelen. De voorgaande leermiddelenmonitoren werden een succes door het grote aantal deelnemers uit de onderwijspraktijk.

Lees verder »

Leraar kan slechte start niet goedmaken

Op 25 september promoveerde Tim Mainhard bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar de relatie tussen een docent en zijn of haar klas. Dit is weer zo´n onderzoek wat je met gefronste wenkbrauwen leest – zie onderstaande tekst die ik van de website van de universiteit plukte:

Lees verder »