Wie is excellent?

Vandaag een bijdrage van Harry Baggen, community-manager CKV, over het advies van de Onderwijsraad om excellente docenten te gaan aanwijzen? benoemen?  Reacties welkom!

Lees verder »

Een diploma van waarde


Uit een persbericht van de VO-raad:
¨Het niveau van het examen in het voortgezet onderwijs deugt en het vertrouwen in de waarde van het diploma is groot. Docenten uit het hoger onderwijs geven het havo- en vwo-examen respectievelijk het cijfer 7.3 en 7.7. Dit zijn enkele constateringen van de Onderwijsraad in het rapport ‘Een diploma van waarde’. De raad onderzocht de waarde van de verschillende diploma’s (voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).

Lees verder »

Doelmatiger onderwijs

Er was een tijd dat ik rapporten van de Onderwijsraad serieus nam. De laatste jaren neemt mijn appreciatie af en heb ik de indruk dat men vooral de politiek naar de mond wil praten. Moet er bezuinigd worden en is daar een onderbouwing voor nodig: u vraagt en wij draaien. Gisteren, 13 november, kwam een rapport uit met als titel ‘Naar doelmatiger onderwijs’ en docenten hebben het weer eens gedaan: want die weten niet waar het geld aan wordt uitgegeven. En waar zijn de adviezen van de Onderwijsraad op gebaseerd: eigenlijk op niets want zoals de Onderwijsraad zelf stelt: ‘Het ontbreekt op dit moment aan empirische evidentie over hoe onderwijs doelmatiger kan.’

Lees verder »