Veel scholen ontevreden over toezicht door Onderwijsinspectie

 (ingezonden bericht)

Meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs is van mening dat het toezicht op onderwijskwaliteit anders georganiseerd zou moeten worden. Ook vindt een meerderheid van de scholen dat ze te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Slechts 29% vindt dat de Onderwijsinspectie op een goede manier toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en een kwart spreekt zelfs van een slechte manier.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat door DUO Onderwijsonderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.000 directieleden, teamleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Lees verder »

1/4 van docenten vo onder de maat??


De inspectie publiceerde 17 april 2012 haar onderwijsverslag over 2010/2011 en daarin staan opmerkelijke conclusies o.a. deze: 'Analyses van de Onderwijsinspectie wijzen uit dat docenten en schoolleiders een grote rol spelen bij verbeteringen op zwakke scholen' – goh, wie zouden daar anders invloed op kunnen uitoefenen, conciërges en schoonmakers??

Lees verder »

Zwakke scholen en zwakke leerlingen


Door drukke werkzaamheden (nakijkwerk) ben ik nu pas toegekomen aan het lezen van het inspectierapport over het voortgezet onderwijs. Hoe wereldschokkend zijn die cijfers? De inspectie is nogal alarmerend: “Eindexamencijfers voortgezet onderwijs lager” (onderwijsniveau daalt!) maar als ik kijk naar de cijfers ben ik nog niet zo onder de indruk: “Er gaan in 2009 meer leerlingen naar havo en vwo dan naar het vmbo: 44 procent tegenover 51 procent (in de derde klas). In 2000 waren die percentages 39 en 58 procent. Verder gaan er meer vmbo-leerlingen na het behalen van hun diploma naar het havo.” 

Lees verder »

Telt een elektronische les als onderwijstijd?

Op zijn website schrijft biologie-docent Eus van Hove over elektronische lessen: volgens hem moeten elektronische lessen meetellen als onderwijstijd. Hij loopt tegen het probleem aan dat de inspectie een elektronische les niet meetelt als onderwijstijd ’omdat er voor leerlingen geen afdwingbare begeleiding is en omdat het verplichte karakter ervan voor de leerling niet kan worden gecontroleerd door de school’.

Lees verder »

Verschillen tussen schoolonderzoek en centraal examen 2

´ik vind het belachelijk, scholen horen je optimaal voor te bereiden voor je CE en ze moeten je dus laten wennen aan SE’s die moeilijker zijn dan de CE’s, zodat de CE’s meevallen.. misschien presteer je op de CE’s iets minder goed dan normaal, maar er hoort dan nog steeds een mooi cijfer uit te komen. hoe moeilijk is het nou!?´

Op mijn eerste bericht over dit onderwerp kwam deze reactie van een leerling. Het typeert de manier waarop leerlingen tegenwoordig denken: de school moet maar zorgen dat er een mooi cijfer uitrolt. Maar hoe zit het dan met de inspanningen die leerlingen zelf moeten leveren?
Ook als je het onlangs uitgekomen rapport van de inspectie leest, staat daar helemaal niets over de veranderende instelling van leerlingen. Het consumentisme viert hoogtij. Maar ook hun concentratieboog is niet meer wat het geweest is. En daar doen de huidige examens een heel groot beroep op. 

Lees verder »

Verschillen tussen schoolonderzoek en centraal examen

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de zelfstandige exameninstellingen voortgezet onderwijs. Jongeren en volwassenen kunnen via deze, niet door de overheid betaalde, instellingen een diploma voortgezet onderwijs behalen.

“Analyse van de examencijfers laten zien dat examenkandidaten bij deze instellingen over het algemeen buitengewoon lage cijfers halen voor het centraal examen. De cijfers op de door de school georganiseerde schoolexamens liggen meestal ruim 0,5 punt boven die van het centraal examen. De verschillen zijn veel groter dan in het bekostigde onderwijs. De inspectie vindt dit verschil ontoelaatbaar, en zal intensief op de examentoetsing blijven toezien.”

Lees verder »