Minister rommelt, wet rammelt

Gisteren waren er 22.000 leraren die staakten volgens de AOb, waarvan er ongeveer 10.000 in Utrecht waren (de rest was hopelijk niet aan het spijbelen?). In de media werd de nadruk gelegd op het inkorten van de vakantie zodat de publieke opinie niet echt warm liep voor de staking. Waar zeuren ze nu over? Dat ene weekje vakantie? Terwijl de ergernis een optelsom van jaren is, de bekende druppel. Wat ik trouwens wel een misser vond, is dat die staking gepland was in de week van de luistertoetsen.

Lees verder »

Rekenen en taal


Naast alle commotie over het SCP-rapport en de stakingen die plaatsvonden en er nog aan zitten te komen (26 januari!) gaat het werk gewoon verder. We moeten binnenkort toetsen gaan afnemen voor taal en rekenen. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Wie moet leerlingen daarop gaan voorbereiden? Komen er extra uren voor? Zijn er scholen die hier al plannen voor hebben klaarliggen? En wat houden die niveaus voor taal en rekenen eigenlijk in?

Lees verder »

Roostervrije dagen


In de Volkskrant vandaag aandacht voor de staking georganiseerd door Leraren in Actie:
‘Kwesties als die van de vakantiedagen hebben we in de cao goed kunnen oplossen’, zegt Slagter. ‘Met roostervrije dagen compenseren we door het jaar heen die ene week vakantie minder. Bonden als de AOb en CNV Onderwijs kunnen zich daar wel in vinden. Wij vinden het niet meer van deze tijd zoals LIA zich er vierkant tegen verzet.’

Lees verder »

Verlos scholen van 30 jaar beleid


Verlos de scholen van dertig jaar beleid – met die goede raadgeving begon Ton van Haperen het nieuwe jaar:
“De leraren in het voortgezet onderwijs staken in januari. Hiermee hopen ze te voorkomen dat de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet onderwijstijd. Deze wet verkort de zomervakantie met een week en verhoogt het aantal uren les met veertig per jaar.

Lees verder »

Ophokuren


Een groep leerlingen toog vandaag naar Amsterdam om te protesteren tegen de ophokuren.  Deze scholierenstaking was georganiseerd door het LAKS en ze noemen zelf het aantal van 10.000 leerlingen. Opmerkelijk is dat er onder scholen ook heel veel weerstand is tegen de verhoging van de urennorm van 1000 naar 1040.

Lees verder »

Het gaat goed met het Nederlandse onderwijs!!


Het einde van het jaar nadert met rasse schreden – nog een weekje school en dan zit het er op voor dit kalenderjaar. Een lastige tijd van het jaar: leerlingen gemotiveerd proberen te houden terwijl je eigen energie soms ook tot een dieptepunt is gedaald.

Lees verder »

Onderwijsbegroting 2012


Terwijl de Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt deze week de publieke opinie succesvol op een zijspoor heeft weten te zetten door een brief te sturen naar de Kamer over meer ouderbetrokkenheid, zijn de plannen voor het voortgezet onderwijs gewoon zonder veel discussie aangenomen. De AOb noemt het een geslaagde strategische zet en gaat nu de Eerste Kamer bestoken. Leraren in Actie is boos en wil dat iedereen in het voortgezet onderwijs in actie komt.

Lees verder »

BAPO geschrapt????


Het bericht over de BAPO van 8 mei op deze site trekt nog steeds veel bezoekers – reden om er opnieuw aandacht aan te besteden. Ik hoor er namelijk weinig meer over in het nieuws. De motie van Elias is aangenomen in de Tweede Kamer en het probleem ligt nu bij de staatssecretaris.

Lees verder »

Week van het Onderwijs


Deze week is het de week van het onderwijs. Veel aandacht in de media deze week voor onderwijs. Het begon 1 oktober met de verkiezing van de leraren van het jaar 2011. Drie collega’s die een jaar lang ambassadeur voor het onderwijs zijn en vandaag op de Dag van de Leraar bij onze minister-president op de koffie mogen komen.

Lees verder »

Een docent geeft een vak


Tussen de lessen door gekeken naar de Troonrede en flarden opgevangen van het debat. Met plaatsvervangende schaamte zie je Wilders alle aandacht naar zich toetrekken en zolang hem niet de mond gesnoerd wordt, gaat hij steeds verder. Het doet me denken aan een klas waar goedgebekte personen er doorgaans ook beter vanaf komen: dat soort schreeuwertjes heb je er altijd wel bij in de klas.

Lees verder »