Ontheffing Kernvakkenregeling


De eerste hobbel is genomen: inmiddels is het voor de meeste mensen duidelijk wat de 5,5 norm inhoudt (ouders en journalisten uitgezonderd) – het gemiddelde CE cijfer mag voor alle vakken samen niet lager zijn dan 5,5 anders is een leerling zonder meer gezakt.

Lees verder »

Examens


Volgens het College voor Examens hebben de leerlingen dit jaar iets beter gepresteerd dan in voorgaande jaren. Dit baseren ze louter op de resultaten van de centrale examens: CvE heeft geen SE cijfers en ook geen overzicht van de vakken van leerlingen.

Lees verder »

Less is more


Finland: het grote voorbeeld op dit moment en dat allemaal op basis van een paar PISA onderzoeken – 'less is more' is de kreet: minder lessen en betere resulaten. Voor leerlingen nauwelijks huiswerk en geen centrale toetsen. Wie wil dat niet?

Lees verder »

Vraagstelling in examens


Het is een hectische tijd: elk jaar valt die drukte tegen - je denkt alles redelijk onder controle te hebben en dan overvalt het je toch weer – je rent van hot naar haar, bent met examens bezig, met plannen voor volgend jaar en ondertussen lopen de andere klassen gewoon door – u herkent dat ongetwijfeld.

Lees verder »

Werkverdeling


De tijd van het surveilleren breekt aan – leidt dit bij u op school ook tot discussies? Wie moet hoeveel uur surveilleren? Kan een gymnastiekdocent niet nog wat meer doen of iemand die alleen maar multiple choice vragen hoeft na te kijken? Kunnen collega’s met weinig leerlingen wat meer doen? Hoe gelijk of ongelijk zijn we eigenlijk?

Lees verder »

1/4 van docenten vo onder de maat??


De inspectie publiceerde 17 april 2012 haar onderwijsverslag over 2010/2011 en daarin staan opmerkelijke conclusies o.a. deze: 'Analyses van de Onderwijsinspectie wijzen uit dat docenten en schoolleiders een grote rol spelen bij verbeteringen op zwakke scholen' – goh, wie zouden daar anders invloed op kunnen uitoefenen, conciërges en schoonmakers??

Lees verder »

Steve Jobs School


Vorige week kwam Maurice de Hond met zijn idee voor een nieuwe school: de laptopschool oftewel Steve Jobs School. Op zijn weblog gaat hij in op de positieve en negatieve reacties op zijn plannen. Daar is ook het manifest te vinden.

Lees verder »

Diagnostische Tussentoetsen

Naast allerlei plannen om de lat hoger te leggen (wordt u ook zo moe van die term?), zijn er ook nog plannen om tussentijdse toetsen in te voeren voor Nederland, Engels en Wiskunde aan het einde van de onderbouw (2vmbo en 3havo/vwo) – 26 maart is een conceptversie gepubliceerd over deze plannen. Zie link hieronder.

Lees verder »

Vrije Schoolkeuze in gevaar


In Amsterdam is het al tijden een probleem: er zijn teveel brugklasleerlingen die naar een bepaalde school willen. De situatie op gymnasia is veelvuldig in het nieuws: die op mavo en havo scholen iets minder. Hoe erg is het eigenlijk in Amsterdam en is het elders beter geregeld?

Lees verder »

Wiskunde op Havo


Er zijn plannen om wiskunde verplicht te stellen in alle profielen op havo. Zie o.a. bericht in NRC.

Lees verder »