Nieuwsbrief Leraren in Actie (LIA)

[ingezonden mededeling]

LIA NIEUWSBRIEF

AANDACHT VOOR ONBEVOEGD LESGEVEN
Deze week is er in de media veel aandacht geweest voor ons pleidooi om openbaarheid te geven aan het aantal onbevoegde leraren dat op Nederlandse scholen werkzaam is. Dit resulteerde direct in een discussie op het forum van onze site. Een aantal bezoekers vond ons standpunt arrogant en was bang voor een groeiende kloof tussen onbevoegden en bevoegden; anderen juichten onze actie toe en werden direct lid.

Lees verder »

Onbevoegd voor de klas

De vakbond Leraren in Actie heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer Commissie over het grote aantal docenten dat onbevoegd voor de klas staat. De staatssecretaris heeft bevestigd dat ongeveer 20 procent van de docenten in het VO onbevoegd is. Dat wordt oogluikend toegestaan. De inspectie inspecteert wel maar wijst scholen niet op het feit dat onbevoegden voor de klas zetten verboden is.

Ik denk dan even aan een dokter, een tandarts, een automonteur, een loodgieter: hoe zou men reageren als over dat soort mensen wordt gezegd: ja, ze hebben hun opleiding niet gehad maar ze weten best veel van patienten c.q. auto’s c.q. waterleidingen? Waarom accepteren we dat dan wel in het onderwijs?

Lees verder »

Leraren in Actie

In deze zomerperiode toch even aandacht voor wat serieus nieuws. Enige maanden geleden is door een aantal docenten uit het voortgezet onderwijs (voornamelijk uit de regio Den Haag) een vakbond opgericht speciaal voor docenten uit het voortgezet onderwijs. De aanleiding was het rapport Cornielje over de urennorm. Zie een eerder bericht hierover van 29 maart.

Het is een vakbond die ook juridische ondersteuning verleent maar er is geen stakingskas. Lidmaatschap kost 90 euro per jaar en staat open voor alle docenten uit het voortgezet onderwijs.
De uitgangspunten zijn heel helder geformuleerd op de website, waar ook de statuten zijn te vinden en andere informatie. Ik noem de belangrijkste uitgangspunten: 

Lees verder »

Leraren in actie!

27 oktober start er een estafette staking in het voortgezet onderwijs.
De bonden voeren van maandag 27 oktober tot vrijdag 31 oktober actie. Scholen gaan halve dagen plat voor manifestaties op verschillende plaatsen in het land.

Lees verder »