Ontheffing Kernvakkenregeling


De eerste hobbel is genomen: inmiddels is het voor de meeste mensen duidelijk wat de 5,5 norm inhoudt (ouders en journalisten uitgezonderd) – het gemiddelde CE cijfer mag voor alle vakken samen niet lager zijn dan 5,5 anders is een leerling zonder meer gezakt.

Lees verder »

Examens


Volgens het College voor Examens hebben de leerlingen dit jaar iets beter gepresteerd dan in voorgaande jaren. Dit baseren ze louter op de resultaten van de centrale examens: CvE heeft geen SE cijfers en ook geen overzicht van de vakken van leerlingen.

Lees verder »

Een diploma van waarde


Uit een persbericht van de VO-raad:
¨Het niveau van het examen in het voortgezet onderwijs deugt en het vertrouwen in de waarde van het diploma is groot. Docenten uit het hoger onderwijs geven het havo- en vwo-examen respectievelijk het cijfer 7.3 en 7.7. Dit zijn enkele constateringen van de Onderwijsraad in het rapport ‘Een diploma van waarde’. De raad onderzocht de waarde van de verschillende diploma’s (voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).

Lees verder »