Gast column 6 Digitaal schoolbord, heeft u er nog geen?

[De gastcolumn van deze week is geschreven door Ron Bolling, beheerder community muziek, ICT-coördinator en muziekdocent]
In mijn lokaal hangt nog geen digitaal schoolbord. Soms bekruipt mij het gevoel dat ik een belangrijk onderwijsmiddel mis. Zo maar een paar kreten die ik op internet tegenkwam:

Lees verder »

Gastcolumn 5 Weg met het Rooster!

[Gastcolumn 5 is verzorgd door Willy Weijdema, Communitymanager van de vakcommunity Nederlands. Hoe zinvol is het rooster zoals we dat nu hebben? Voor rechtstreeks contact w.h.weydema@planet.nl 

WEG MET HET ROOSTER!
Mijn kleinzoon van drie jaar zegt, dat hij maar zijn werk gaat. Zijn werk: dat is de kinderopvang.

Lees verder »

Gast column 4 Het praktijkonderwijs

[De Gastcolumn is dit keer van Hanneke de Hoon, community-manager Praktijkonderwijs. Ze legt uit wat Praktijkonderwijs inhoudt]

Als community-manager voor het praktijkonderwijs wil ik graag de lezers informeren over deze toch wel bijzondere vorm van onderwijs. Regelmatig merk ik dat hierover veel misverstanden bestaan.

Lees verder »

Gast column 3: Veranderen? YES WE CAN!

[Deze keer een bijdrage van Wouter Tinbergen, community-manager voor Natuurkunde, over Wikiwijs: een oproep aan docenten om vooral materiaal te gaan uploaden in de leermiddelendatabase]

Toen ik 4 jaar geleden van de ene school naar de andere ging, veranderde er nogal wat:

Bijvoorbeeld de deur van de docentenkamer.
Van een deur met glas erin, zodat docenten toegankelijker werden voor leerlingen, naar een deur met een oranje vel er op geplakt: “Geen toegang voor Leerlingen”.

Lees verder »

Gastcolumn 2 Techniek

[Deze keer een bijdrage van Theo Last, community-manager Techniek, die een pleidooi houdt voor meer aandacht voor techniek. Reacties zijn welkom!]

Helaas gaat het in het onderwijs steeds minder om een vak of een eindproduct. De vernieuwers hebben de ‘inhoud’ zoetjesaan uitgefilterd. Directies hebben het ‘dure’ schoolvak techniek wegbezuinigd of er een vak in de marge van gemaakt. Maar wat wil je dan ook: als je het schoolvak techniek als overheid niet serieus neemt! Wel pretenderen een kenniseconomie te zijn maar in de basis niet investeren. De overheid is echter niet de enige schuldige. Tja, niet schrikken maar de echte schuldige bent u! 

Lees verder »

Gast column 1 Over de (on)zinnigheid van beoordelen

[De komende maanden zullen hier regelmatig gastcolumns te lezen zijn van collega community managers van de digischool; dit is de eerste bijdrage - reacties hierop zijn uiteraard ook welkom]

Een leerling bedenkt de (on)zinnigheid van (be)oordelen

Tijdens mijn pauzes op school verblijf ik graag nog even in mijn lokaal. Iedere pauze komt er een aantal leerlingen langs en dan praten we over alledaagse zaken. Afgelopen week voerde ik het volgende gesprek:
“Stel je eens voor dat jouw hond zou kunnen praten.”
“Dat vind ik raar.”
“Waarom vind je dat raar?”

Lees verder »