Normering tweede tijdvak 2011


De normeringen voor het Tweede tijdvak zijn te vinden op de Cito website.

Zie hier de uitslagen:

Lees verder »

Examens 2011


Zo, de examens zijn weer achter de rug – 1e en 2e correctie gedaan – nu nog wachten op de bekendmaking van de normen op donderdagochtend – bij sommige leerlingen gaat het er echt om spannen!

Lees verder »

Scoreverdeling Centrale Examens openbaar


Vorig jaar ontstond enige ophef na de publicatie door leerlingen van gegevens over examens die nog moesten worden afgenomen. Al snel bleek dat het ging om informatie die ook via WOLF bekend was. In een reactie op de commotie kondigde het Cito aan dat mogelijk in de toekomst deze gegevens gewoon op de website zouden worden gepubliceerd.

Lees verder »

Examensites


Het is weer de tijd voor de examensites!! Voor de leerlingen een ideale manier om nog even flink te oefenen. Wat voor sites zijn er en welke raadt u uw leerlingen aan?

Lees verder »

Zwakke scholen en zwakke leerlingen


Door drukke werkzaamheden (nakijkwerk) ben ik nu pas toegekomen aan het lezen van het inspectierapport over het voortgezet onderwijs. Hoe wereldschokkend zijn die cijfers? De inspectie is nogal alarmerend: “Eindexamencijfers voortgezet onderwijs lager” (onderwijsniveau daalt!) maar als ik kijk naar de cijfers ben ik nog niet zo onder de indruk: “Er gaan in 2009 meer leerlingen naar havo en vwo dan naar het vmbo: 44 procent tegenover 51 procent (in de derde klas). In 2000 waren die percentages 39 en 58 procent. Verder gaan er meer vmbo-leerlingen na het behalen van hun diploma naar het havo.” 

Lees verder »

Gastcolumn 21 De grafische rekenmachine

Roel van Valburgh, community-manager Economie, schrijft over de veranderingen in zijn vak maar eindigt een beetje moedeloos – is er inderdaad niets aan te doen? Rekenmachine verbieden? Alleen een simpele machine tijdens examens zoals al wordt voorgesteld? Geheugens wissen?

Lees verder »

Omzetting scores naar cijfers CE onjuist


Al eerder rezen er vraagtekens over de omzetting van scores naar cijfers door de Cevo. Zie dit artikel in de Volkskrant van 2005. Ik heb nog nooit goed begrepen hoe de omzettingen nu werken met die N-normen (N=1 of N=1,5) – we rekenen allemaal braaf die cijfers uit volgens de gegeven lijstjes. Ongezien gaan we er met zijn allen vanuit dat die lijstjes kloppen.

Lees verder »

Gastcolumn 19 Latijn en Grieks


Johan Splinter, Community-manager Klassieke Talen (KT) en Klassieke Culturele Vorming (KCV), is de schrijver van de volgende gastcolumn: problemen bij het examen Latijn en een simpele oplossing daarvoor 

Lees verder »

Profielwerkstuk

<Naar aanleiding van een Ingezonden mededeling van Albert van der Kaap, SLO plaats ik wat kritische kanttekeningen bij het fenomeen Profielwerkstuk c.q. Sectorwerkstuk>

Lees verder »

Een diploma van waarde


Uit een persbericht van de VO-raad:
¨Het niveau van het examen in het voortgezet onderwijs deugt en het vertrouwen in de waarde van het diploma is groot. Docenten uit het hoger onderwijs geven het havo- en vwo-examen respectievelijk het cijfer 7.3 en 7.7. Dit zijn enkele constateringen van de Onderwijsraad in het rapport ‘Een diploma van waarde’. De raad onderzocht de waarde van de verschillende diploma’s (voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs).

Lees verder »