De eerste vlucht

Nog even en ze vliegen weer uit. De opengesperde bekkies zijn dan dicht. Het gepiep is opgehouden. Straks verschijnen op hun beurt donsveren kopjes bij de uitgang van het nestkastje. Vaak durven ze eerst niet, moeten ze een paar keer angstig om zich heen kijken voor ze zich aan hun allereerste vlucht wagen. Toch storten ze zich allemaal uiteindelijk in het ongewisse, luidkeels aangemoedigd door vader, moeder, broertjes en zusjes op de takken van de boom tegenover. Daar fladderen de vleugeltjes, de eerste vlucht is vaak niet de moeite van het bekijken waard maar de meesten bereiken wel de tak waar hun familie hen blij en opgelucht verwelkomt.

Lees verder »

Eindexamen 2013: de laatste loodjes of toch niet

Vandaag de laatste dag van twee en een halve week examinering. Alhoewel. Vanochtend werd bekend dat het eindexamen VWO Frans morgen zal moeten plaatsvinden. Logisch. Het oorspronkelijk geplande examen kon dinsdagavond al op het internet gedownload worden en het is onmogelijk een alternatief examen zo snel bij de scholen te krijgen. Daar gaat een half jaar werk van de examenconstructiegroep VWO Frans bij het CITO, geplande uitjes en feesten van leerlingen en de hervatting van de gymlessen.

Wat ik me vooral afvraag: hoe is het mogelijk dat het examen überhaupt gestolen kon worden? Ze worden immers achter slot en grendel opgesloten zodra ze op school arriveren. Daarna volgt een met protocollen omgeven ritueel waarbij geheimhouding het sleutelwoord is en de examensecretaris als hogepriester fungeert. Ten slotte leidt het tot een doodstille zaal waar een eenvoudig docent met droge mond mag voorlezen wat er op de envelop staat. Dan pas mag de surveillant met zweet in de handen de verzegeling verbreken om razendsnel de inhoud over de tafels te distribueren.

Lees verder »

Het is weer zover!

Het lijkt  op topsport: er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan en nu gaat het om pieken op het juiste ogenblik . Factoren die tijdens repetities en schriftelijke overhoringen geen doorslaggevende rol van betekenis spelen, tellen plotseling nu wel mee: zenuwen, faalangst  en hypercorrectie, de neiging om goede antwoorden in foute te veranderen.

"Nee, niet weer een brief schrijven!" Armen op de tafel, hoofden die er moedeloos in vallen en zich vruchteloos afvragen wat voor nutteloze en tijdrovende opdracht ik nu weer voor hen verzonnen heb, dat is voorbij . Er verschijnen nu smeekmailtjes of ik toch maar AUB AUB  een laatste epistel wil nakijken. Dat komt omdat er iets belangrijks op het spel staat: een felbegeerd diploma als eerste opstapje naar die onbekende toekomst, waar werk en carrière een deel van gaan uitmaken. Dit jaar is er een extra hindernis opgeworpen naar de finish: de verscherpte exameneisen. 

Lees verder »

Ontheffing Kernvakkenregeling


De eerste hobbel is genomen: inmiddels is het voor de meeste mensen duidelijk wat de 5,5 norm inhoudt (ouders en journalisten uitgezonderd) – het gemiddelde CE cijfer mag voor alle vakken samen niet lager zijn dan 5,5 anders is een leerling zonder meer gezakt.

Lees verder »

Examens


Volgens het College voor Examens hebben de leerlingen dit jaar iets beter gepresteerd dan in voorgaande jaren. Dit baseren ze louter op de resultaten van de centrale examens: CvE heeft geen SE cijfers en ook geen overzicht van de vakken van leerlingen.

Lees verder »

Vraagstelling in examens


Het is een hectische tijd: elk jaar valt die drukte tegen - je denkt alles redelijk onder controle te hebben en dan overvalt het je toch weer – je rent van hot naar haar, bent met examens bezig, met plannen voor volgend jaar en ondertussen lopen de andere klassen gewoon door – u herkent dat ongetwijfeld.

Lees verder »

Verschillen in cijfers SE en CE


De examens komen er weer aan – ook zo bang voor de grote verschillen? Ik wel. Mijn vwo klas scoort een 7,0 gemiddeld voor het SE en dat gaan ze vast en zeker niet halen voor het CE. Volgens Jaap Dronkers heb ik mijn leerlingen dan slecht voorbereid op het examen. Al eerder is op dit blog hierover gediscussieerd.

Lees verder »

Gastcolumn: beoordelen van examens

Koos Boekensteijn is de auteur van onderstaande column. Hij schrijft over de ergernis die is ontstaan onder docenten Engels over CvE instructies voor het beoordelen van examens vmbo. Het gaat over sjablonen voor brieven EN en NE (zie hieronder).

Lees verder »

Nieuwe exameneisen


Volgens het LAKS zouden leerlingen onvoldoende op de hoogte zijn van de strengere exameneisen: ‘Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bijna 80% van de totaal 751 ondervraagde scholieren niet volledig op de hoogte is over wat de nieuwe eisen inhouden.’

De Minister heeft dit onderzoek serieus genomen en alle scholen een brief gestuurd. Ik heb al eerder over de nieuwe eisen geschreven - zouden er echt nog docenten zijn die hiervan niet op de hoogte zijn????

Zo ja, de brief is hier te vinden: Brief Minister Aanscherping exameneisen

Septembermededeling 2011


Onlangs is de Septembermededeling weer gepubliceerd: de officiële informatie van het ministerie over de examens 2012. Belangrijke wijziging dit jaar: de strengere examennormen voor het Centraal Examen. Leerlingen moeten nu allereerst voor al hun centrale examens gemiddeld minimaal een 5,5 hebben om te kunnen slagen. Daarna wordt pas gekeken naar de gemiddelden voor SE en CE. 

Lees verder »