Nieuwe exameneisen


Volgens het LAKS zouden leerlingen onvoldoende op de hoogte zijn van de strengere exameneisen: ‘Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bijna 80% van de totaal 751 ondervraagde scholieren niet volledig op de hoogte is over wat de nieuwe eisen inhouden.’

De Minister heeft dit onderzoek serieus genomen en alle scholen een brief gestuurd. Ik heb al eerder over de nieuwe eisen geschreven - zouden er echt nog docenten zijn die hiervan niet op de hoogte zijn????

Zo ja, de brief is hier te vinden: Brief Minister Aanscherping exameneisen

Strengere exameneisen

Foto:  Marcel van den Bergh / De Volkskrant
Afgelopen week, op 23 september 2010 om precies te zijn, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe voorstellen voor de zak/slaagregeling. Ongemerkt zijn de voorstellen aangenomen – ik heb weinig gehoord van protesten uit het onderwijsveld. Betekent dat een instemming?

Lees verder »

Exameneisen aangescherpt?

Op 25 juni 2010 is door het kabinet een besluit genomen om de exameneisen aan te scherpen. Dit punt is al enige tijd in discussie: men stoort zich aan het grote verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Het voorstel is om scholen te dreigen met het verliezen van hun examenbevoegdheid.

Lees verder »