Eindexamen 2013: de laatste loodjes of toch niet

Vandaag de laatste dag van twee en een halve week examinering. Alhoewel. Vanochtend werd bekend dat het eindexamen VWO Frans morgen zal moeten plaatsvinden. Logisch. Het oorspronkelijk geplande examen kon dinsdagavond al op het internet gedownload worden en het is onmogelijk een alternatief examen zo snel bij de scholen te krijgen. Daar gaat een half jaar werk van de examenconstructiegroep VWO Frans bij het CITO, geplande uitjes en feesten van leerlingen en de hervatting van de gymlessen.

Wat ik me vooral afvraag: hoe is het mogelijk dat het examen überhaupt gestolen kon worden? Ze worden immers achter slot en grendel opgesloten zodra ze op school arriveren. Daarna volgt een met protocollen omgeven ritueel waarbij geheimhouding het sleutelwoord is en de examensecretaris als hogepriester fungeert. Ten slotte leidt het tot een doodstille zaal waar een eenvoudig docent met droge mond mag voorlezen wat er op de envelop staat. Dan pas mag de surveillant met zweet in de handen de verzegeling verbreken om razendsnel de inhoud over de tafels te distribueren.

Lees verder »

Het is weer zover!

Het lijkt  op topsport: er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan en nu gaat het om pieken op het juiste ogenblik . Factoren die tijdens repetities en schriftelijke overhoringen geen doorslaggevende rol van betekenis spelen, tellen plotseling nu wel mee: zenuwen, faalangst  en hypercorrectie, de neiging om goede antwoorden in foute te veranderen.

"Nee, niet weer een brief schrijven!" Armen op de tafel, hoofden die er moedeloos in vallen en zich vruchteloos afvragen wat voor nutteloze en tijdrovende opdracht ik nu weer voor hen verzonnen heb, dat is voorbij . Er verschijnen nu smeekmailtjes of ik toch maar AUB AUB  een laatste epistel wil nakijken. Dat komt omdat er iets belangrijks op het spel staat: een felbegeerd diploma als eerste opstapje naar die onbekende toekomst, waar werk en carrière een deel van gaan uitmaken. Dit jaar is er een extra hindernis opgeworpen naar de finish: de verscherpte exameneisen. 

Lees verder »

Examenforums Digischool


Meepraten over de examens? Bijvoorbeeld over het vwo examen Nederlands? Ga naar de examenforums van Digischool: klik hier – dan kom je eerst op een lijst met communityforums, dan een lijst met leerlingforums, dan nog weer een andere lijst – houd vol: helemaal onderaan staan de examenforums.

Lees verder »

Verschillen in cijfers SE en CE


De examens komen er weer aan – ook zo bang voor de grote verschillen? Ik wel. Mijn vwo klas scoort een 7,0 gemiddeld voor het SE en dat gaan ze vast en zeker niet halen voor het CE. Volgens Jaap Dronkers heb ik mijn leerlingen dan slecht voorbereid op het examen. Al eerder is op dit blog hierover gediscussieerd.

Lees verder »

Gastcolumn 5: Verschil SE en CE cijfers


De gastcolumn is dit keer van Johan Splinter, community-beheerder
Klassieke Talen  die schrijft over het feit dat de Inspectie scholen strenger gaat beoordelen over de verschillen tussen het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE).

Lees verder »

Omzetting scores naar cijfers CE onjuist


Al eerder rezen er vraagtekens over de omzetting van scores naar cijfers door de Cevo. Zie dit artikel in de Volkskrant van 2005. Ik heb nog nooit goed begrepen hoe de omzettingen nu werken met die N-normen (N=1 of N=1,5) – we rekenen allemaal braaf die cijfers uit volgens de gegeven lijstjes. Ongezien gaan we er met zijn allen vanuit dat die lijstjes kloppen.

Lees verder »

Exameneisen aangescherpt?

Op 25 juni 2010 is door het kabinet een besluit genomen om de exameneisen aan te scherpen. Dit punt is al enige tijd in discussie: men stoort zich aan het grote verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Het voorstel is om scholen te dreigen met het verliezen van hun examenbevoegdheid.

Lees verder »

Watmoetikweten.nl

Op de IPON beurs maakte ik kennis met de website watmoetikweten.nl 
Het is een website gericht op examenleerlingen van vmbo tot vwo en het uitgangspunt bij de site is de examenstof. De site is ontstaan uit een initiatief van Schoolspot en het LAKS:

Lees verder »

Verschillen tussen schoolonderzoek en centraal examen 2

´ik vind het belachelijk, scholen horen je optimaal voor te bereiden voor je CE en ze moeten je dus laten wennen aan SE’s die moeilijker zijn dan de CE’s, zodat de CE’s meevallen.. misschien presteer je op de CE’s iets minder goed dan normaal, maar er hoort dan nog steeds een mooi cijfer uit te komen. hoe moeilijk is het nou!?´

Op mijn eerste bericht over dit onderwerp kwam deze reactie van een leerling. Het typeert de manier waarop leerlingen tegenwoordig denken: de school moet maar zorgen dat er een mooi cijfer uitrolt. Maar hoe zit het dan met de inspanningen die leerlingen zelf moeten leveren?
Ook als je het onlangs uitgekomen rapport van de inspectie leest, staat daar helemaal niets over de veranderende instelling van leerlingen. Het consumentisme viert hoogtij. Maar ook hun concentratieboog is niet meer wat het geweest is. En daar doen de huidige examens een heel groot beroep op. 

Lees verder »

Verschillen tussen schoolonderzoek en centraal examen

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de zelfstandige exameninstellingen voortgezet onderwijs. Jongeren en volwassenen kunnen via deze, niet door de overheid betaalde, instellingen een diploma voortgezet onderwijs behalen.

“Analyse van de examencijfers laten zien dat examenkandidaten bij deze instellingen over het algemeen buitengewoon lage cijfers halen voor het centraal examen. De cijfers op de door de school georganiseerde schoolexamens liggen meestal ruim 0,5 punt boven die van het centraal examen. De verschillen zijn veel groter dan in het bekostigde onderwijs. De inspectie vindt dit verschil ontoelaatbaar, en zal intensief op de examentoetsing blijven toezien.”

Lees verder »