Omdat ik het waard ben

Eindelijk zijn we van de nullijn af. We hebben – als de achterban akkoord gaat – een nieuwe cao-VO. De seniorenregeling (BAPO) en het entreerecht zijn afgeschaft, een levensfasebewust personeelsbeleid is er voor in de plaats gekomen. We krijgen 1,2 % loonsverhoging, maar aangezien het trekkingsrecht wordt afgeschaft, zou het me ten zeerste verbazen als ik er netto ook maar iets op vooruit ging. Niet dat ik het onderwijs in ben gegaan vanwege het geld.

Lees verder »

Zijn docenten digibeten?


Vanochtend op de radio: de strijd tegen mobiele telefoons in de klas lijkt verloren! Iedereen twittert, pingt, maakt foto’s etc. in de klas – ook de leraren.  De meeste scholen hebben regels: telefoons moeten uit in de klas of op school, ze moeten in de kluis, of ze moeten op stil. Maar worden die regels gehandhaafd?

Lees verder »

Werkdrukverlaging?

Bijna geruisloos is vorige week een akkoord bereikt over de nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs. Maanden is er onderhandeld tussen VO-raad en bonden, sinds de staking in het najaar. Maar nu is er overeenstemming. Belangrijkste strijdpunt was de werkdrukverlaging. Voorstel was om van 750 te gaan naar 728 klokuren. Maar dat gold alleen voor voltijders. Nu is het voorstel aangepast.  De 22 uur verlaging zijn verhoogd naar 24 uur en geldt ook voor deeltijders. Dat is dus meer dan voorheen! Maar…

Lees verder »

Stakingsdag 19 november

Er wordt woensdag 19 november gestaakt voor een betere CAO in het voortgezet onderwijs. Op de volgende website van de gezamenlijke vakbonden is informatie te vinden: steun goed onderwijs
Hoe groot is de actiebereidheid? Ik geef zelf les op een ROC en heb nog niets gehoord over collega’s die gaan staken. Ik vond de opkomst op de vorige acties maar matig en hoor er maar weinig over in de pers.

Staken?

Geen tijd gehad om het vakbondsnieuws precies te volgen – snap niet goed waar die staking over gaat. Alleen maar over parttimers? En de VO-raad tegen de bonden? Wat is dat voor gedoe?
Volgende week de eerste toetsweek; moet nog een briefopdracht maken; mijn lessen voorbereiden met de laatste tips.
Nee, om te staken ben ik veel te druk!