Beoordeel mijn leraar 2

Op mijn bericht van 11 januari over de site beoordeel mijn leraar kwamen opvallend veel hits: reden om weer eens een kijkje te nemen bij de site om te zien of er al iets is verbeterd. En inderdaad: wat ik toen beschreef is niet meer mogelijk. Je kunt niet meer onbeperkt inloggen bij allerlei scholen en klikken op ‘dit is mijn school’ wat voorheen wel kon. Nu kan dit slechts drie keer. Je mag dus drie keer aangeven dat dit jouw school is: het idee is dat je van school gewisseld kunt zijn in de tussentijd. Het ondervangt in ieder geval dat iedereen zomaar inzage heeft in de namen en beoordelingen van alle docenten. Maar als je meerdere emailadressen hebt, kun je je met een gefingeerde naam natuurlijk wel registreren bij verschillende scholen en er wordt ook niet gecontroleerd of jij wel bent die je zegt dat je bent.

Lees verder »

Beoordeel mijn leraar!

Er zijn collega’s die klachten hebben ingediend over de website Beoordeel mijn leraar bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).
De meningen over de site lopen uiteen: de AOb wil de site verbieden (na klachten van leden), maar kan dat juridisch niet. Blogger Rein Bijlsma vindt het met name een probleem dat leraren met naam en toenaam staan vermeld. 

Lees verder »

Liever leraar dan lerares?

In het Onderwijsblad stond een opmerkelijk bericht: uit een onderzoek op Beoordeelmijnleraar blijkt dat mannelijke docenten populairder zijn dan vrouwelijke. Ik heb even mijn naam ingevoerd – maar helaas: niet eens te vinden. Moet ik mijn leerlingen toch eens op aanspreken. Vooral jongens schijnen voorkeur te hebben voor mannelijke docenten en ik heb veel meisjes in mijn klassen!

Lees verder »