Foutje

“Waarom, waarom heb ik die gegevens ingevuld?” In de woonkamer hef ik mijn handen naar het plafond. “En waarom heb ik in godsnaam een foto van mijn bul gemaakt en opgestuurd?”
“Ja, waarom eigenlijk?” vraagt mijn man.
Omdat ik lui ben, omdat ik alleen scan, omdat ik niet de moeite neem verder te lezen dan mijn neus lang is in deze informatie-overload tijden. Omdat ik dacht het zal wel goed zou zijn met die warme aanbeveling van de rijksoverheid, terwijl ik in deze NSA-tijden toch beter had moeten weten. Kortom, ik bezondig me aan alles waar ik dagelijks voor waarschuw in het klaslokaal en dientengevolge sta ik nu ingeschreven bij registerleraar.nl.

Lees verder »

Stem op mij

Af en toe moet ik een preek afsteken. Ik mag dan een invloedrijke professional zijn, die een klas met straffe hand naar excellentie leidt, soms twijfel ik hevig aan mijn invloed op het leerproces. Dan is het tijd de onvolgroeide breinen op scherp te stellen en scherm ik met termen als 'verzwaarde eindexameneisen', 'hoge werkeloosheid' en 'internationalisering', dan benadruk ik dat toewijding, doorzettingsvermogen en ijver een schone zaak zijn en dat keihard werken vooral voor mijn vak essentieel is. Mijn vak is namelijk erg belangrijk, laat ik niet na te benadrukken, niet alleen om te slagen maar ook later in de maatschappij.
"Ja,ja," zeggen ze. "Dat zeggen alle andere docenten ook."

Ik ben met stomheid geslagen. Wat?! Vinden andere docenten hun vak ook het belangrijkst?  Hoe zit dat dan? Ik had natuurlijk kunnen weten. Voor de buitenwereld lijkt een school dan misschien een gesloten eenheid die doordringend ruikt naar tienerzweet,  het is ook tegelijk een markt waar elke koopman van achter zijn eigen stal luidkeels zijn eigen waren aanprijst. 

Lees verder »

Het oog van de meester

Ik vind mezelf er te oud voor, maar toen ik het regeerakkoord, paragraaf 6 over het onderwijs 'Van goed naar excellent onderwijs' las, wilde ik headbangend mijn keel schor krijsen voor een podium vol jankende gitaren. Vanwege het respect voor mijn eigen grijze haren, moet ik dan maar met mijn nagels het schoolbord aan flarden rijten of simpelweg een blogje schrijven om uiting te geven aan mijn ongenoegen en machteloosheid.

Dit jaar heeft de politiek na jarenlange omzwervingen in het onderwijsvernieuwingsdoolhof, ontdekt dat een goede leraar bij kennisverwerving een zeer belangrijke rol speelt. Eureka. Lesgeven is een vak. Joepie. Komende jaren gaan we van goed naar excellent onderwijs. Hoera. En wie moet dat voor elkaar boksen? De man of vrouw voor de klas wiens kwaliteit van doorslaggevende betekenis is (vrij vertaald naar het regeerakkoord). Heel fijn. Dat diezelfde essentiële spil in het onderwijsproces weinig tot geen inspraak  heeft gehad in het onderwijsakkoord, is daarbij blijkbaar van geen enkel belang. De grootste onderwijsbond AOb weigerde het akkoord te ondertekenen en de actiefste bond (LIA) werd al bij voorbaat uitgesloten van het overleg. 

Lees verder »

Wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentoets VO

speelgoedDe manier waarop de regering de resultaten in het voortgezet onderwijs tracht te verbeteren, vind ik moeilijk te volgen. Neem het  wetsvoorstel dat zij in mei j.l. indiende.  Hieronder zet ik een en ander op een rijtje, niet in de laatste plaats voor mezelf.

Drie veranderingen

Drie dingen zullen veranderen als het hele wetsvoorstel er door komt:

a. Scholen worden verplicht in de eerste drie leerjaren van het vwo en het havo, en in de eerste twee leerjaren van het vmbo een leerlingvolgsysteem te gebruiken dat de vorderingen van de leerlingen meet in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.
b. Leerlingen moeten aan het einde van de onderbouw een diagnostische toets afleggen in deze doorstroomvakken.
c. Scholen zijn verplicht om deel te nemen aan internationaal vergelijkende onderzoeken.

De vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn geselecteerd als 'kernvakken' omdat deze "voor alle leerlingen belangrijk zijn voor een succesvolle doorstroming naar het vervolgonderwijs én om andere vakken in het voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen". Voor deze vakken zijn tussendoelen geformuleerd. Deze tussendoelen zijn de basis voor de diagnostische tussentijdse toets en spelen ook een belangrijke rol in het verplichte leerlingvolgsysteem.  

Lees verder »

Kosteloos lespakket ‘Ik en Geld’

(ingezonden bericht)
Het kosteloze lespakket 'Ik en Geld' leert jongeren op een uitdagende wijze omgaan met geld. Het betreft vijf interactieve lessen van circa 50 minuten. Docenten bepalen zelf hoeveel lessen ze willen gebruiken en wanneer gedurende het schooljaar. Het lespakket is voor 100 scholen (vol = vol) geheel kosteloos inzetbaar en sluit aan bij de economie methodes voor leerjaar 2 en 3 van VMBO/HAVO/VWO.

Doel: jongeren bewust maken van hun gedrag rondom geld
Doelgroep: leerjaar 2 en 3, VMBO versie en H/V versie
Tijd: 5 modules van elk 1 lesuur
Vorm: digibordmodules, digitaal lesmateriaal in Workspace
Organisatie: modules kunnen los van elkaar worden ingezet
Vakken: maatschappijleer, economie, financiële educatie
Methodes: 200% economie (ThiemeMeulenhoff), Pincode (Noordhoff),
Praktische economie (Malmberg), Economisch bekeken (Malmberg) Kosten: GEEN

Meer informatie? Kijk op http://codenamefuture.nl/ikengeld/

Deelnemen of een vraag? Stuur een mail naar inge@codenamefuture.nl.
Wacht hiermee niet te lang, want de inschrijvingen gaan snel! Scholen kunnen zich tot 24 september 2013 inschrijven.
 

Vakantie!

Het is voorbij voor dit jaar. De tranen van de zittenblijvers en gezakten zijn gedroogd. De juichkreten van de geslaagden zijn verstomd. De gangen van de school zijn leeg en ruiken al bijna niet meer naar tienerzweet. De tickets zijn geboekt, de kleren zijn gewassen en gestreken, de koffers zijn gepakt.
 
De kernvakkenregeling, de examenfraude, het leger oprukkende iPads en de studiewijzers voor volgend jaar? Boeien. Eind augustus voltrekt zich als vanzelf het jaarlijkse wonder. Dan herrijzen we als duizenden feniksen uit onze eigen as en gaan we als energieke docenten vol pep weer aan de slag.
 
Voor nu zit ik er helemaal doorheen.
 
Het is VAKANTIE!
 
Ik wens jullie een zonovergoten en heerlijke vakantie toe.
 
Tot volgend schooljaar!
Margreet

Verloren onschuld

appelIs het onderwijs zijn onschuld kwijt geraakt? In de docentenkamer vraagt een collega over de tafel: “En? Is jouw zoon voor zijn eindexamen geslaagd?”
De trotse vader glimt.  “Ja. Gelukkig wel.”
“En hoeveel heb jij er voor betaald?” grapt eerstgenoemde collega.
Lachsalvo’s denderen tussen de halve gegeten boterhammen, de trosjes druiven en half afgekloven klokhuizen heen. 
 
In zalige onwetendheid van de meest omvangrijke examenfraude ooit in Nederland schreef ik  in mijn blog “De laatste loodjes of toch niet” van 29 mei dat ik er niets van geloofde dat zes eindexamens gestolen zouden zijn. Iemand moest toch gemerkt hebben dat de pakketten al  geopend waren. Dat was ook zo. Alleen heeft men – als ik de kranten mag geloven – er niets van gezegd.  Vijf keer zijn leerlingen afgedaald naar de kluis. Met als resultaat dat maar liefst zeven en twintig examens te koop waren voor een appel en een ei.  Voor tussen de 20 en 250 euro kon men zich de trotse bezitter van een gestolen examen noemen.

Lees verder »

De rek is er uit

Foutje. Ik was even vergeten dat we als klassendocenten hebben afgesproken in deze klas de toetsen niet meer te bespreken. Of slechts heel kort aan het einde van de les. Ze zijn nu al ruim een kwartier aan het emmeren over de schriftelijke overhoring die ze net van mij hebben teruggekregen: het cijfer is oneerlijk, ik ben gemeen, waarom krijgen zij nooit een herkansing, ik wist toch dat ze die dag ook een wiskunde repetitie hadden, hoe haal ik het in mijn hoofd te denken dat ze hadden kunnen leren, de berekening van het cijfer klopte niet en – o ja, hadden ze het al gezegd- ik ben heel erg gemeen. Meestal glijdt het van me af als waterdruppels van een eend. Grapje hier, kwinkslag daar, stevig ingrijpen waar nodig en met ferme hand teruggaan naar de orde van de dag, maar ik heb zonder ‘Het Moment’ gerekend.
 
Natuurlijk weet ik dat het komt, meestal ergens tegen het einde van het schooljaar. Door het schooljaar zakt mijn energiepeil langzaam. Meestal kan ik het onvermijdelijke nog op een afstand houden door extra bijslapen in het weekend, maar zodra ik merk dat lesideeën uitwerken me moeilijk afgaat, is het uur U nabij. Maar desondanks en vele jaren van onderwijs niettegenstaande, het moment dat het elastiekje knapt, komt toch nog altijd onverwacht.

Lees verder »

Eindexamen 2013: de laatste loodjes of toch niet

Vandaag de laatste dag van twee en een halve week examinering. Alhoewel. Vanochtend werd bekend dat het eindexamen VWO Frans morgen zal moeten plaatsvinden. Logisch. Het oorspronkelijk geplande examen kon dinsdagavond al op het internet gedownload worden en het is onmogelijk een alternatief examen zo snel bij de scholen te krijgen. Daar gaat een half jaar werk van de examenconstructiegroep VWO Frans bij het CITO, geplande uitjes en feesten van leerlingen en de hervatting van de gymlessen.

Wat ik me vooral afvraag: hoe is het mogelijk dat het examen überhaupt gestolen kon worden? Ze worden immers achter slot en grendel opgesloten zodra ze op school arriveren. Daarna volgt een met protocollen omgeven ritueel waarbij geheimhouding het sleutelwoord is en de examensecretaris als hogepriester fungeert. Ten slotte leidt het tot een doodstille zaal waar een eenvoudig docent met droge mond mag voorlezen wat er op de envelop staat. Dan pas mag de surveillant met zweet in de handen de verzegeling verbreken om razendsnel de inhoud over de tafels te distribueren.

Lees verder »

Scholen inspireren scholen: gezondheid

<ingezonden mededeling>
 
Doe mee en zet uw school op de 'gezonde kaart' van Nederland
 
Heeft u dit jaar een plan gemaakt om het pesten op school aan te pakken? Veel energie gestoken in sport- en beweegactiviteiten van uw studenten of leerlingen? Of een projectweek over gezondheid georganiseerd? Dat verdient een plek in de etalage. Deel uw aanpak met andere scholen! Inspireer hen om ook te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen en studenten. Vraag nu ondersteuning aan om uw promotiemateriaal vorm te geven.
 
Onder het motto Scholen inspireren scholen is het RIVM Centrum Gezond Leven op zoek naar inspirerende activiteiten die scholen succesvol inzetten om een gezonde leefstijl bij hun leerlingen te bevorderen. Dit kunnen activiteiten zijn uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Meld u aan en ontvang een financiële bijdrage of hulp bij het schrijven van een artikel of het maken van een film. Op deze manier laat u zien dat u gezonde leerlingen belangrijk vindt en helpt u andere scholen op weg!

Lees verder »