Nieuwe exameneisen


Volgens het LAKS zouden leerlingen onvoldoende op de hoogte zijn van de strengere exameneisen: ‘Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bijna 80% van de totaal 751 ondervraagde scholieren niet volledig op de hoogte is over wat de nieuwe eisen inhouden.’

De Minister heeft dit onderzoek serieus genomen en alle scholen een brief gestuurd. Ik heb al eerder over de nieuwe eisen geschreven - zouden er echt nog docenten zijn die hiervan niet op de hoogte zijn????

Zo ja, de brief is hier te vinden: Brief Minister Aanscherping exameneisen

Schieten we door?


Toen ik onlangs moest surveilleren bij schoolonderzoeken heb ik een stukje zitten bedenken voor dit blog over al die verschillende instructies die je krijgt voor al die verschillende leerlingen. Ik vroeg me af: zijn we niet aan het doorschieten? Toevallig kwam ik in het Onderwijsblad van de AOb van 12 november 2011 een tamelijk kritisch stuk tegen over het grote aantal leerlingen dat tegenwoordig een dyslexieverklaring heeft:

Lees verder »

Internet een schoolvak?


In NRC Handelsblad van 28 oktober 2011 stond een interessant artikel van Ewoud Sanders en Marie-José Klaver (ict-journalist en docent Duits) met als titel ‘Maak van internet een schoolvak’. Hun redenatie: jongeren doen wel veel op internet maar weten er te weinig van.  Ook hun docenten kunnen nog wel wat scholing gebruiken.

Lees verder »

BAPO geschrapt????


Het bericht over de BAPO van 8 mei op deze site trekt nog steeds veel bezoekers – reden om er opnieuw aandacht aan te besteden. Ik hoor er namelijk weinig meer over in het nieuws. De motie van Elias is aangenomen in de Tweede Kamer en het probleem ligt nu bij de staatssecretaris.

Lees verder »

Septembermededeling 2011


Onlangs is de Septembermededeling weer gepubliceerd: de officiële informatie van het ministerie over de examens 2012. Belangrijke wijziging dit jaar: de strengere examennormen voor het Centraal Examen. Leerlingen moeten nu allereerst voor al hun centrale examens gemiddeld minimaal een 5,5 hebben om te kunnen slagen. Daarna wordt pas gekeken naar de gemiddelden voor SE en CE. 

Lees verder »

Week van het Onderwijs


Deze week is het de week van het onderwijs. Veel aandacht in de media deze week voor onderwijs. Het begon 1 oktober met de verkiezing van de leraren van het jaar 2011. Drie collega’s die een jaar lang ambassadeur voor het onderwijs zijn en vandaag op de Dag van de Leraar bij onze minister-president op de koffie mogen komen.

Lees verder »

Community Studiebegeleiding


Sinds enige tijd heeft Digischool een nieuwe community: de Community Studiebegeleiding. Hieronder een aankondiging van Patricia Hendrikx die deze community beheert. Hebben uw leerlingen ook moeite met plannen en met hun schoolzaken organiseren? Kijk dan eens voor tips in onderstaande community. 

Lees verder »

Een docent geeft een vak


Tussen de lessen door gekeken naar de Troonrede en flarden opgevangen van het debat. Met plaatsvervangende schaamte zie je Wilders alle aandacht naar zich toetrekken en zolang hem niet de mond gesnoerd wordt, gaat hij steeds verder. Het doet me denken aan een klas waar goedgebekte personen er doorgaans ook beter vanaf komen: dat soort schreeuwertjes heb je er altijd wel bij in de klas.

Lees verder »

Waar is dat geld gebleven?


Elk jaar brengt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport uit onder de titel Education at a glance. Het gaat met name om de trends in de onderwijsuitgaven. At a glance is een wat eufemistische naam voor een rapport van 472 pagina’s waarin dit keer heel veel cijfers en gegevens over het universitaire onderwijs. En iedereen kan er uit halen wat hij wil.

Lees verder »

Meer lezen is goed voor kinderen


Kinderen die opgroeien in een huishouden waar weinig tv wordt gekeken, presteren beter op school. Ook zijn ze later minder dik. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van sociologe Natascha Notten waar zij gisteren op promoveerde.

Lees verder »