Hacken en fraude


De mogelijkheden van leerlingen om fraude te plegen worden steeds groter! Ik las dat het audio gedeelte van de Cito luistertoets Frans al een dag voor afname op internet stond. Cito geeft hier weinig bekendheid aan – begrijpelijk want dan breng je leerlingen maar op ideeën.

Lees verder »

Minister rommelt, wet rammelt

Gisteren waren er 22.000 leraren die staakten volgens de AOb, waarvan er ongeveer 10.000 in Utrecht waren (de rest was hopelijk niet aan het spijbelen?). In de media werd de nadruk gelegd op het inkorten van de vakantie zodat de publieke opinie niet echt warm liep voor de staking. Waar zeuren ze nu over? Dat ene weekje vakantie? Terwijl de ergernis een optelsom van jaren is, de bekende druppel. Wat ik trouwens wel een misser vond, is dat die staking gepland was in de week van de luistertoetsen.

Lees verder »

Congressen etc


Het wordt een druk weekje – donderdag de grote stakingsdag in het vo – zoals het er nu naar uitziet zijn er aardig wat collega’s die daar aan deel gaan nemen. Zie de AOb website  De gedichtendag op 26 januari lijkt wat ondergesneeuwd te worden. Net als misschien alle andere activiteiten de komende weken – traditioneel een hele drukke periode die er aan zit te komen met congressen e.d. Hieronder een greep eruit.

Lees verder »

Rekenen en taal


Naast alle commotie over het SCP-rapport en de stakingen die plaatsvonden en er nog aan zitten te komen (26 januari!) gaat het werk gewoon verder. We moeten binnenkort toetsen gaan afnemen voor taal en rekenen. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Wie moet leerlingen daarop gaan voorbereiden? Komen er extra uren voor? Zijn er scholen die hier al plannen voor hebben klaarliggen? En wat houden die niveaus voor taal en rekenen eigenlijk in?

Lees verder »

Roostervrije dagen


In de Volkskrant vandaag aandacht voor de staking georganiseerd door Leraren in Actie:
‘Kwesties als die van de vakantiedagen hebben we in de cao goed kunnen oplossen’, zegt Slagter. ‘Met roostervrije dagen compenseren we door het jaar heen die ene week vakantie minder. Bonden als de AOb en CNV Onderwijs kunnen zich daar wel in vinden. Wij vinden het niet meer van deze tijd zoals LIA zich er vierkant tegen verzet.’

Lees verder »

Verlos scholen van 30 jaar beleid


Verlos de scholen van dertig jaar beleid – met die goede raadgeving begon Ton van Haperen het nieuwe jaar:
“De leraren in het voortgezet onderwijs staken in januari. Hiermee hopen ze te voorkomen dat de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet onderwijstijd. Deze wet verkort de zomervakantie met een week en verhoogt het aantal uren les met veertig per jaar.

Lees verder »

2012


Een heel goed jaar toegewenst met veel (positief) onderwijsnieuws!
Een citaat waar ik mee wil beginnen:
“Laten we ons voor 2012 voornemen om geen uitspraken te doen over dingen waar we geen verstand van hebben en wat meer begrip tonen voor onze kwetsbare medemensen en hun ouders en verzorgers.”
Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek en politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in NRC Handelsblad, Relativeren van autisme is in de mode

Ophokuren


Een groep leerlingen toog vandaag naar Amsterdam om te protesteren tegen de ophokuren.  Deze scholierenstaking was georganiseerd door het LAKS en ze noemen zelf het aantal van 10.000 leerlingen. Opmerkelijk is dat er onder scholen ook heel veel weerstand is tegen de verhoging van de urennorm van 1000 naar 1040.

Lees verder »

Het gaat goed met het Nederlandse onderwijs!!


Het einde van het jaar nadert met rasse schreden – nog een weekje school en dan zit het er op voor dit kalenderjaar. Een lastige tijd van het jaar: leerlingen gemotiveerd proberen te houden terwijl je eigen energie soms ook tot een dieptepunt is gedaald.

Lees verder »

Onderwijsbegroting 2012


Terwijl de Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt deze week de publieke opinie succesvol op een zijspoor heeft weten te zetten door een brief te sturen naar de Kamer over meer ouderbetrokkenheid, zijn de plannen voor het voortgezet onderwijs gewoon zonder veel discussie aangenomen. De AOb noemt het een geslaagde strategische zet en gaat nu de Eerste Kamer bestoken. Leraren in Actie is boos en wil dat iedereen in het voortgezet onderwijs in actie komt.

Lees verder »