Vorig jaar waren er wat berichten over in de media, was er stoere taal van onze staatssecretaris over die onvergeeflijke slordige tweede correctie maar verder heb ik nooit meer iets  gehoord over het onderzoek De praktijk van de eerste en tweede correctie, Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE (Hans Kuhlemeier en Ed Kremers).
 
Als overbezette docent loop ik vanzelfsprekend hopeloos achter en had het onderzoek tot nu niet gelezen. Inmiddels ben ik volledig op de hoogte en in het kader van de examens heb ik een kleine toets gemaakt over de punten die mij opvielen.  
 
Test uw kennis over de eerste en tweede correctie door middel van dit ‘examen’.  Het correctievoorschrift zal ik over een week publiceren als reactie. ;)
Succes!
 
 
1p         1.  De tweede corrector moet
a.  alleen het examenwerk van de eerste vijf kandidaten nakijken.
b.  het examenwerk per kandidaat steekproefsgewijs nakijken.
c.  het examenwerk per kandidaat  volledig en integraal nakijken.
d.  per kandidaat  alleen de open vragen van het examenwerk  nakijken.
 
1p        2.  Een gemiddelde docent corrigeert het werk van 79 examenkandidaten (eerste en tweede correctie) en besteedt daar in zeven dagen
a.  15 lokuren aan.
b.  25 lokuren aan.
c.  35 klokuren aan.
d.  45 klokuren aan.
 
3p      3.  Bepaal voor elk van onderstaande beweringen of deze juist of onjuist zijn.
 
1.  Geschiedenisdocenten besteden bijna drie keer zoveel tijd aan correctie van examens als docenten Duits en muziek.
2.  Vwo- en havo-docenten besteden als groep minder tijd aan de correctie van examens dan docenten die lesgeven in de gemengde en theoretische leerweg.
3.  De eerste correctie van examens kost docenten veel meer tijd dan de tweede correctie.
 
1p         4.
I   Gammadocenten steken meer tijd in de correctie dan bètadocenten.
II  Bètadocenten steken meer tijd in de correctie dan talendocenten en kunstdocenten .
 
a.  Bewering I is juist, bewering II is onjuist.
b.  Bewering II is juist, bewering I is onjuist.
c.  Zowel bewering I als bewering II is juist.
d.  Zowel bewering I als bewering II is onjuist.
 
1p         5.  In het Onderzoek Tweede Correctie (O2C) hebben onafhankelijke ‘derde’ correctoren ruim zeshonderd examenwerken van zes examenvakken opnieuw nagekeken (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012).
Hoe groot was het verschil tussen de eerste correctoren en de ‘onafhankelijke’ derde correctoren (voor het eerste tijdvak)?
 
a.  De ‘eigen’ docent kent gemiddeld 3.4% hogere examenscores toe dan de  ‘onafhankelijke’ derde correctoren.
b.  De ‘eigen’ docent kent gemiddeld 6.4% hogere examenscores toe dan de  ‘onafhankelijke’ derde correctoren.
c.  De  ‘onafhankelijke’ derde correctoren kennen gemiddeld 3.4% hogere examenscores toe dan de ‘eigen’ docent.
d.  De  ‘onafhankelijke’ derde correctoren kennen gemiddeld 6.4% hogere examenscores toe dan de ‘eigen’ docent.
 
1p         6.  Welke van de onderstaande percentages zijn juist?
 
a.  19% van de docenten ervaart de eerste correctie als belastend of zeer belastend en voor de tweede correctie bedraagt dit percentage 86%.
b.  39% van de docenten ervaart de eerste correctie als belastend of zeer belastend en voor de tweede correctie bedraagt dit percentage 56%.
c.  59% van de docenten ervaart de eerste correctie als belastend of zeer belastend en voor de tweede correctie bedraagt dit percentage 26%.
 
1p         7.  De directe invloed van de tweede corrector op de uiteindelijke scores blijkt
 
a.  zeer klein.
b.  klein.
c.  noch groot noch klein.
d.  groot.
e.  zeer groot.

Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek De praktijk van de eerste en tweede correctie, Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE (Hans Kuhlemeier en Ed Kremers)?  U kunt het hier downloaden >>

6 Reacties op “Correctie”

 1. Denise zegt:

  mag ik het onderzoek op mijn website plaatsen?
  Ik wil het graag gebruiken bij mijn onderbouwing bij de rechtszaak waarin ik uitbetaling eis van werkelijk gewerkte uren.

 2. Margreet Feenstra zegt:

  Dat zou ik aan de auteurs vragen, ik heb er alleen een ‘examen’ ;) van gemaakt en er een link naar geplaatst. Succes!

 3. Margreet Feenstra zegt:

  Correctievoorschrift

  1 C (volledig en integraal)
  2 C (35 klokuren)
  3 Maximumscore 3

  1. juist
  2. onjuist
  3. juist

  4 C
  5 B
  6 B
  7 B (De directe invloed van de tweede corrector op de uiteindelijke scores blijkt klein.)

 4. Marcel zegt:

  Beste Margreet,

  Een erg leuke overhoring! Na de tweede correctie ben ik inderdaad uitgeput.

  Volgens mij is een foutje geslopen in vraag 4. De optie bij zowel A als B is hetzelfde.

  (Even om een muggenzifterige tweede corrector uit te hangen: bij de examens worden hoofdletters gebruikt bij multiple-choicevragen.)

 5. Margreet Feenstra zegt:

  Oeps, ik zie het. Heb het gelijk verbeterd (een digitale aanvulling en verder geen haan die er naar kraait). Dank!

 6. José Vissers zegt:

  Waarom niet terug naar alle vragen multiple chic en naar het city sturen?
  Computers kijken eerlijk na!

Reageer


7 × negen =