In de ideale wereld zijn in 2017 alle docenten bevoegd voor het onderwijs dat zij geven en houden zij zelf hun bekwaamheid bij in het lerarenregister. Maar is de directie dan ook het toonbeeld van perfectie? Wordt er deskundigheidsbevordering schoolbreed georganiseerd? En kan er individueel een nascholing worden gevraagd zonder dat er diep wordt gezucht en zwaar met de wenkbrauwen wordt gefronst? Wat te doen als de directie de gelden van de regering graag in ontvangst neemt maar het vervolgens in een oude sok onder het matras verstopt?

Scholing budget volgens CAO
Ten eerste zou de ambitieuze docent er de schoolleiding er op kunnen wijzen dat het scholing budget volgens de CAO VO 500 euro per werknemer bedraagt (punt 16.5)

Regeling Prestatiebeurs VO
Fijntjes zou de docent er vervolgens op kunnen wijzen dat schoolbesturen kunnen investeren in verdere scholing van docenten via de regeling prestatiebox VO. Dit jaar gaat het om  €146 per leerling. En daarbovenop een bedrag van € 100,00 per leerling in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het vwo. Een school met 1000 leerlingen krijgt dus €146.000, nog los van de bovenbouw vwo.  Elk jaar in de maand maart wordt het geld op de rekening van de school gestort. Het geld is bedoeld om de prestaties van de leerlingen over de hele linie omhoog te laten gaan.

Lerarenbeurs
Maar stel dat je 40 uur bijscholing per jaar (het aantal uur dat registerleraar als richtlijn hanteert) niet genoeg vindt, dat je van leren houdt (niet geheel en al denkbeeldig als docent) dan kun je zelf de lerarenbeurs aanvragen.
Met het geld  worden studiekosten betaald en vaak ook de vervanging op school. 

Promotiebeurs
Of misschien wil je excelleren, wil je meer dan een Master, dan is er de promotiebeurs van de overheid die je kunt aanvragen. De beurs is bedoeld om je onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Het onderzoek moet overigens belang hebben voor de eigen onderwijspraktijk of voor het onderwijs in het algemeen.

Overige beurzen
En dan zijn er nog beurzen die je alleen als vakdocent kunt aanvragen om je deskundigheid te bevorderen. Als talendocent weet ik dat je bijvoorbeeld een Comeniusbeurs kunt aanvragen bij het Europees Platform om een aantal weken in – bijvoorbeeld – Groot-Brittannië te studeren. Ik heb afgelopen zomer gedaan en het was behalve zeer leerzaam ook ontzettend leuk om met collega's uit Europa van gedachten te wisselen (en de pub te bezoeken). 

Kortom, mogelijkheden genoeg voor de docent de op de hoogte wil blijven en zichzelf (en het onderwijs) wil investeren. Voor suggesties ten aanzien van andere beurzen voor docenten, hou ik me aanbevolen. 

N.B. De titel is niet gelukkig gekozen, vooral niet voor het onderwijs, maar dat heb je er van als je per ongeluk op 'publiceren' drukt en je bang bent dat verandering leidt tot totale onvindbaarheid van het blog. 

Reageer


1 × = twee