Het lijkt  op topsport: er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan en nu gaat het om pieken op het juiste ogenblik . Factoren die tijdens repetities en schriftelijke overhoringen geen doorslaggevende rol van betekenis spelen, tellen plotseling nu wel mee: zenuwen, faalangst  en hypercorrectie, de neiging om goede antwoorden in foute te veranderen.

"Nee, niet weer een brief schrijven!" Armen op de tafel, hoofden die er moedeloos in vallen en zich vruchteloos afvragen wat voor nutteloze en tijdrovende opdracht ik nu weer voor hen verzonnen heb, dat is voorbij . Er verschijnen nu smeekmailtjes of ik toch maar AUB AUB  een laatste epistel wil nakijken. Dat komt omdat er iets belangrijks op het spel staat: een felbegeerd diploma als eerste opstapje naar die onbekende toekomst, waar werk en carrière een deel van gaan uitmaken. Dit jaar is er een extra hindernis opgeworpen naar de finish: de verscherpte exameneisen. 

Hieronder staan ze nog eens op een rijtje.

Zo ben je geslaagd op VMBO BB, KB, GL/TL

1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 
én
2 Kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn ‘voldoende’ of ‘goed’
én 
3 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
- je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is.
én 
4 Bij GL en TL is het sectorwerkstuk ‘voldoende’ of ‘goed’.

LET OP
Je cijfer voor maatschappijleer 1 telt mee in de uitslagregeling.Maar natuurlijk niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer 1 doe je geen centraal examen. 


Een 3 als eindcijfer voor een vak mag niet!

(bron: examenkrant vmbo 2013)

Zo ben je geslaagd op HAVO/VWO

1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
én
2 Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor
(dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)
én
3.De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn ‘voldoende’
of ‘goed’
én
4.Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het
gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of 
-je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn
6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0.

Een 3 mag niet! Ook niet voor één van de vakken van het combinatiecijfer.

(bron: examenkrant havo/vwo 2013)

 

De verscherpte eindexameneisen waren bedoeld om het calculerend gedrag van jongeren te ontmoedigen. Ik ben benieuwd of dat werkelijk zal gebeuren. Misschien zullen leerlingen nu voortaan het belang in zien van mijn (kern)vak en zich enthousiast storten op het oefenen van vaardigheden en het opnemen van kennis. Ik kijk er reikhalzend naar uit. Het feit dat het een stuk moeilijker is geworden om te slagen, is in elk geval goed tot hen doorgedrongen. De examentrainingen doen hele goede zaken. 

Ik wens alle eindexamenkandidaten en hun docenten heel veel succes komende weken!

Handige links:

  • Examenforums voor docenten van Digischool, even doorscrollen op de pagina om bij de examenforums te komen.
  • Examenblad.nl, de officiële website over examens voor examensecretarissen en VO-docenten. 
  • CITO, ook een bron van informatie omdat het CITO de centrale examens ontwikkelt en biedt tevens voor de moderne vreemde talen antwoordmodellen bij de examens.
  • LAKS, examenklacht, voor leerlingen

2 Reacties op “Het is weer zover!”

  1. Christien van Gool zegt:

    Wat mij zorgen baart, is die enorme hausse aan examentrainingen waar lln grof geld voor neertellen (of hun ouders!) – neemt dit bij jullie ook zo’n hoge vlucht en wat vinden jullie hier van?

  2. Margreet Feenstra zegt:

    Ach, ik vind het niet zo’n punt. Vaak willen ze hun cijfers verbeteren of voelen ze zich onzeker. Het laat wel zien dat ze gemotiveerd zijn. Zorgelijker vind ik dat ze zich pas op het laatste ogenblik pas realiseren dat ze jaren geleden al hadden moeten beginnen met opletten in de les. Ook wel jammer.

Reageer


7 × = tweeenveertig