Er is volop gestaakt een paar maanden geleden; er was toen hoop dat de Eerste Kamer zo wijs zou zijn om de wet tegen houden maar onze senatoren hebben anders beslist. 'Om rust in het onderwijs te brengen' was het argument van de woordvoerder van de VVD, Heleen Dupuis.

Rust in het onderwijs: door docenten nog zwaarder te belasten, meer uren te laten lesgeven en een week vakantie af te pakken? Is dit cynisch bedoeld? 

Zou het debat overigens met opzet zijn gepland in een tijd dat docenten om komen in het werk: toetsweken, examens 2e tijdvak, diploma-uitreikingen, uitstapjes, afscheid, sportdagen, planningen maken voor volgend jaar etc. etc.

De Volkskrant wijdt er vanochtend een klein stukje tekst aan: ik had het bijna gemist. Gaan we nog protesteren? Is er iemand die nog energie heeft – de mijne is even op.

Leraren in Actie

Reactie VO-raad: "Door de extra bezuinigingen in het Lenteakkoord is de wet nu helemaal onuitvoerbaar geworden. Extra teleurstellend is dat er tegenover de extra uren geen extra middelen staan. De uitkomst van vandaag betekent dat de kwantiteit van het aantal uren prevaleert boven de kwaliteit. Het zal scholen niet lukken om op een kwalitatief goede manier invulling te geven aan de urennorm en aan de 60 uur maatwerk. Door de bezuinigingen zijn er minder docenten en de enige oplossing die scholen zien om dan aan het aantal uren te komen is de klassen te vergroten." 

6 Reacties op “1040 uur en minder vakantie”

 1. Frances Heijmans-Go zegt:

  Ben zeer teleurgesteld over het stemgedrag van de senatoren. Hoop dat de kiezer dit ook laat merken op 12 september.
  Ik denk dat het goed is als we deze geluiden aan Den Haag laten horen. Je wordt er inderdaad moedeloos van. Leerkrachten, stem op de oppositie partijen!!

 2. Toon van der Ven zegt:

  Die mevrouw Dupuis spant de kroon: in eerste termijn de docenten steunen en dan toch maar gewoon meestemmen met de minister, die ze verwijt niet naar de docenten te luisteren. Ik vraag de vakbond waarbij wij aangesloten zijn, de FvOv wat hun gezamenlijke (re)actie wordt. Daar moeten we in deze tijd niet heel veel van verwachten. Ik geloof niet zo snel in cynische planningen en boze opzet maar het lijkt nu toch op meer dan alleen maar een toevallige samenloop.

 3. Toon van der Ven zegt:

  Ik lees net een reactie op de stek van de FvOv (www.fvov.nl/) met oa de volgende tekst:

  Vakantie
  Op zijn vroegst kunnen de leraren van minder vakantiedagen iets gaan merken in het schooljaar 2013-2014. Kunnen omdat nog maar te bezien is of een nieuwe minister zich achter deze wet zal scharen. Daarnaast zijn de cao-partijen in de huidige cao met de VO-raad overeengekomen dat de in eerder wetsvoorstel genoemde 5 roostervrije dagen voor leerlingen ook vrije dagen voor de leraren zijn. Dit was vanuit de gedachte dat het niet aan de minister is om zich met onze arbeidsvoorwaarden te bemoeien, dat is immers het terrein van de bonden en de VO-raad. Omdat de demissionaire minister meermaals heeft verkondigd dat zij niet ingrijpt in onze arbeidsvoorwaarden zullen we de VO-raad aan deze eerdere afspraak herinneren! Het zou toch van de gekke zijn dat daar waar het personeel in het VO jarenlang op de nullijn wordt gehouden het ook nog eens vakantie in moet leveren om een niet bestaand probleem op te lossen!

 4. Marieke zegt:

  Ik vrees dat op de oppositie stemmen en vakbondsacties niet gaan helpen. Het punt waarom op onderwijskwaliteit beknibbeld blijft worden is omdat de gevolgen niet heel zichtbaar zijn. Flexibele normeringen suggereren dat het niveau gelijk blijft. Berichten over vollere klassen en onbevoegde leraren blijven vaag en tonen zelden harde cijfers. En zelfs als die harde cijfers wel in de krant staan, merken weinig mensen direct de gevolgen. Want weinig leraren zullen weigeren leerlingen of ouders te woord te staan omdat de beschikbare tijd voor dat schooljaar al op is. Vijf leerlingen meer in een klas betekent voor die leerlingen niet dat ze minder aandacht of uitleg krijgen. De leraar werkt gewoon wat harder, vangt zo de bezuinigingen op en geeft zo met al zijn goede wil, tragisch genoeg, het signaal dat bezuinigen op onderwijs best wel kan.

  In de zorg is voor patienten en familieleden dagelijks zichtbaar wat het voor hen betekent als er te weinig verpleegsters op een afdeling staan. Omdat je dat werk niet thuis kunt doen. Verpleegsters kunnen niet thuis, onzichtbaar, in de avond- en weekenduren compenseren voor bezuinigingen. Leraren kunnen dat wel, doen het massaal en daarom zien samenleving en politiek de zorg nu als probleemsector waarvoor een uitzondering op de nullijn gemaakt moet worden, en heeft het onderwijs wel die nullijn.

 5. Marieke zegt:

  Ouders hebben trouwens alvast een manier gevonden om met de kortere zomervakantie om te gaan: http://www.telegraaf.nl/binnenland/12428725/__Luxe_verzuim_moet_omlaag__.html

 6. Hannes Minkema zegt:

  Marieke verwoordt helder hoe het komt dat in een tijdgewricht met feitelijk een enorm lerarentekort (>20.000 bevoegde leraren tekort in het vo), waarin echte leraren dus zouden moeten stijgen in marktwaarde, de arbeidsvoorwaarden worden afgebroken als nooit tevoren. De onderhandelingspositie van leraren blijkt uitermate beroerd, en de powers-that-be trekken zich werkelijk geen zier aan van lerarenbelangen.

  Dat komt inderdaad doordat het volstrekt onzichtbaar is voor de buitenwacht wat het beroerde lerarenbeleid met de sector doet. Het tekort is onzichtbaar. De ontscholing is onzichtbaar. Het massaal on- en onderbevoegd lesgeven is onzichtbaar. Dat onderwijs als vluchtheuvel fungeert in crisistijd is onzichtbaar.

  Tegelijkertijd is de belangenbehartiging van leraren uitermate zwak. Veel te lang heeft de grootste bond, de AOB, een beleid van pappen en nathouden gevolgd. Veel te lang lijdt de belangenbehartiging aan verdeeldheid (AOB, CNV, CMHF, LIA) en passiviteit, waarbij de vakbondsbestuurder zich nu ineens ontpopt tot CDA-Kamerlid die het beleid-Van Bijsterveldt steunt. Veel te lang is nagelaten contact te zoeken met leerlingen (LAKS) en ouders vanwege de evident gedeelde belangen. Veel te lang leggen bonden zich neer bij de schimmige ontwikkelingen t.a.v. onbevoegden, klassengrootte, lesuren, inschaling, ontscholing. Want o jee, misschien moet op sommige punten ook een kritische noot naar de achterban worden aangeslagen.

  Zolang we die twee zaken niet repareren – een effectieve belangenbehartiging en de onzichtbaarheid van kwalijke ontwikkelingen – zie ik het somber in voor onderwijzend Nederland. En denk maar niet dat het niet erger kan dan ons in de afgelopen paar jaar ten deel is gevallen. Wacht maar tot het Passend Onderwijs zich in ware gedaante aan ons toont, en tot OCW en de sectorraden een manier hebben gevonden om leraren ‘naar prestatie te belonen’. Ik geef je op een briefje dat het daarvan komt.

  Maar toch een fijne vakantie, Christien!

Reageer


− 3 = vier