De eerste hobbel is genomen: inmiddels is het voor de meeste mensen duidelijk wat de 5,5 norm inhoudt (ouders en journalisten uitgezonderd) – het gemiddelde CE cijfer mag voor alle vakken samen niet lager zijn dan 5,5 anders is een leerling zonder meer gezakt.

Nu mogen we het volgende gaan uitleggen op havo/vwo: de kernvakkenregeling. Die regeling houdt in dat er voor de vakken NE, EN, WI maximaal één vijf op de eindlijst mag staan (hier gaat het dus om het gemiddelde cijfer van SE en CE). Deze regeling gaat schooljaar 2012-2013 in (niet op vmbo).

De 5,5 gemiddeld is meteen op alle scholen verplicht gesteld. Ook op het VAVO: daar moesten leerlingen meteen in 2012 voldoen aan de 5,5 norm, net als op andere scholen. Meestal is het voor leerlingen die gezakt zijn mogelijk om in het VAVO volgens de oude regeling examen te doen.

Bij de kernvakkenregeling is wel als gebruikelijk een ontsnappingsclausule voor leerlingen die voor certificaten gaan in het VAVO (of bij staatsexamens). Maar alleen als minimaal één van de kernvakken blijft staan.
Het wordt een heel gereken voor de calculerende leerlingen want een extra eis is dat als in een vak opnieuw examen wordt gedaan bij VAVO, er niet meer mag worden teruggegrepen op het oude cijfer: zodra opnieuw examen wordt gedaan voor een vak telt het nieuwe cijfer.

Ik zal u niet vermoeien met al die regels voor de herkansers: ze zijn erg ingewikkeld!! Maar wat mij nog steeds verbaast, is dat als exameneisen verhoogd moeten worden, er niet wordt getornd aan het compenseren met het combicijfer. Het is toch raar dat je kunt slagen met een 4 voor bijvoorbeeld GS of AK en een 5 voor Engels als je goed leert voor een paar vakjes en een leuk PWS bij elkaar knipt en plakt – je beheerst dan 2 vakken toch onvoldoende?

Voor alle nieuwe en oude regels kijk op examenblad.nl

Een reactie op “Ontheffing Kernvakkenregeling”

  1. Docent VO » Blog Archive » Ontheffing Kernvakkenregeling | Onderwijs verandert? | Scoop.it zegt:

    [...] De eerste hobbel is genomen: inmiddels is het voor de meeste mensen duidelijk wat de 5,5 norm inhoudt (ouders en journalisten uitgezonderd) – het gemiddelde CE cijfer mag voor alle vakken samen niet lager zijn dan 5,5 …  [...]

Reageer


twee × 5 =