Volgens het College voor Examens hebben de leerlingen dit jaar iets beter gepresteerd dan in voorgaande jaren. Dit baseren ze louter op de resultaten van de centrale examens: CvE heeft geen SE cijfers en ook geen overzicht van de vakken van leerlingen.

De slagingspercentages voor vmbo lijken lager te liggen dan voorheen, voor havo/vwo lijkt het mee te vallen. Maar definitieve cijfers zijn er natuurlijk nog niet: eerst moet het tweede tijdvak plaatsvinden.

Bij mij op school waren de eerste resultaten verbazingwekkend, vooral op havo hebben we veel meer geslaagden dan normaal: ligt dit aan de redelijk hoge N-normen??

Wat de 5,5 betreft zijn er op elk niveau leerlingen die zijn gezakt op de nieuwe eis maar dat zijn dan overwegend leerlingen die heel zwak zijn of die sowieso gezakt zouden zijn (ook volgens de oude normen). Een enkeling zou bij ons wel geslaagd zijn volgens de oude norm. Hoe zit dat elders?

Verder valt me op dat minister van Bijsterveldt veel ruimte krijgt in de pers om te benadrukken dat haar beleid blijkbaar vruchten afwerpt: niet minder leerlingen gezakt en 'dus' is het niveau van de leerlingen hoger.

Hoe schatten jullie dat in? Hebben leerlingen harder gewerkt voor het centraal examen? Ik heb de indruk dat het wel verschil heeft gemaakt.

NRC Handelsblad: examens vwo en havo dit jaar beter gemaakt
Nu.nl: Geen slagveld na havo-examens

PS Recent persbericht over de examens zie hier 

10 Reacties op “Examens”

 1. Jeroen zegt:

  Mijn leerlingen op alle drie de niveau’s hebben duidelijk beter gescoord. Maar dat komt ook wel omdat ik ze er herhaaldelijk op gewezen heb dat ze moeten zorgen voor compensatiepunten.

 2. Gerard Koolstra zegt:

  Kijkend naar de resultaten van de Centrale havo/vwo Examens voor de (totaal 5) wiskunde-vakken zie ik vaak lagere scores en hogere cijfers. De N term is (in ieder geval voor deze vakken, maar wellicht over de hele linie) gemiddeld behoorlijk hoger dan de afgelopen twee jaar.
  Ik krijg de indruk dat hier gezorgd is voor een wenselijk resultaat.

 3. Gerard Koolstra zegt:

  Bij de wiskundevakken op havo-vo zijn de scores (landelijk gezien) gemiddeld wat lager, maar de cijfers wat hoger. Verklaring de hogere N-termen
  Ik vermoed dat dit breder geldt.

 4. Teja Bodewes zegt:

  Volgens mij is er hetzelfde gebeurd als bij de invoering van de Tweede Fase. Ook toen moest er natuurlijk een goede score uitrollen. Voor mijn vak (Frans) is de norm met 1,5 opgekrikt.
  Het werk bevatte 50 items, waaronder slechts 12 echt open vragen en 29 meerkeuze vragen met 4 alternatieven. Volgens de WOLF-rapportage (geweldig dat we die zo snel ontvingen!) is van die meerkeuzevragen landelijk maar 57% goed gemaakt. Het examen was naar mijn smaak wat te lang, maar niet bijzonder moeilijk.Toch had je bij een score van 22 goed al een 5,5 te pakken. Ik gun iedere leerling (vooral de mijne) een diploma, maar als je het ‘niveau’ verbetert door de norm in deze mate op te krikken ben je volgens mij verkeerd bezig.

 5. Jeanette Oosterom zegt:

  Bij mij is één leerling gezakt die anders geslaagd zou zijn. Een leerling die volledig onderuit is gegaan op het CSE (examenvrees?).

  Examenvrees en daardoor slecht presteren komt natuurlijk vaker voor, maar zij had in de eindlijst (CSE/SE) nog maar één 5 over en voldoende compensatiepunten.

  Erg triest.

 6. Jeanette Oosterom zegt:

  In het algemeen: aantallen geslaagden en cijfers zeggen natuurlijk alleen maar iets bij VOORAF genormeerde toetsen.

  Zou je dus eigenlijk jaar in jaar uit dezelfde toets moeten geven. Kan dus niet.

 7. Marieke zegt:

  Vandaag nemen Volkskrant en Trouw kritiekloos het persbericht over en koppen: “Examens iets minder goed gemaakt, beter dan verwacht”.
  Voor de kritische Nederlander (op de redactie van beide kranten zitten ze blijkbaar niet) was dit juist hartstikke verwacht: met ongekend soepele normeringen (dit jaar schijnen zelfs voor het eerst de gemiddelde cijfers voor het CE hoger te zijn dan op het SE) suggereert de minister dat door haar beleid op een verantwoorde wijze de lat omhoog gaat. En iedereen trapt erin.
  Interessant leesvoer over dit onderwerp: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/654807/2005/11/17/Minister-stuurt-examencijfers.dhtml

 8. Christien van Gool zegt:

  @Marieke
  Een niet al te recent artikel, maar het klopt nog steeds. Ook nu weer trapt iedereen er zonder meer in – wanneer zou er eens iemand wakker worden in medialand en er zich echt in gaan verdiepen in plaats van persberichten overnemen? Daar zijn kritische journalisten toch voor of niet?

 9. Marieke zegt:

  Nog leuker: zelfs CNV Onderwijs heeft het bericht op hun website geplaatst zonder welke kritische noot dan ook.

 10. Hannes Minkema zegt:

  @9 (Marieke): Sinds de voorzitter van CNV Onderwijs zich ontpopt heeft als slippendrager van het CDA van minister Van Bijsterveldt en haar beleid, kunnen we toch niet meer spreken van ‘zelfs’ CNV Onderwijs.

  Nu wordt ook duidelijk waarom het CNV vorig jaar het CAO-voorstel zo gemakkelijk accepteerde, en waarom het CNV zo lang heeft getalmd met deelname aan de demonstratie tegen Passend Onderwijs. Dat krijg je als je politieke voorkeuren en vakbondsbelangen met elkaar combineert.

Reageer


negen − = 5