Vorige week kwam Maurice de Hond met zijn idee voor een nieuwe school: de laptopschool oftewel Steve Jobs School. Op zijn weblog gaat hij in op de positieve en negatieve reacties op zijn plannen. Daar is ook het manifest te vinden.

Manifest
"De wereld verandert steeds sneller, met name onder invloed van de digitale revolutie. Al heel vroeg krijgen kinderen er inmiddels mee te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitvinding van de iPad een nieuwe fase markeert in de interactie tussen kind en virtuele wereld. Zeer jonge kinderen kunnen intuïtief zelfs al met het apparaat overweg. Daarbij doen ze spelenderwijs vaardigheden op, die van belang zijn voor hun toekomst in de 21e eeuw.
Voor het onderwijs schept dit zowel nieuwe uitdagingen als nieuwe kansen. De uitdagingen zijn om de ontwikkelingen buiten school binnen de school te benutten, te versterken en aan te vullen. Het onderwijs dient relevant te blijven bij het voorbereiden voor deze nieuwe tijd. De kansen zijn om met gebruikmaking van deze nieuwe technologie het onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten veel meer te richten op de individuele talenten en mogelijkheden van het kind. Daarbij moeten we ervoor zorgen, dat school, leraren, leerlingen, ouders en andere betrokkenen beter kunnen inspelen op de verdere ontwikkelingen in de toekomst.
Om deze uitdagingen aan te gaan en de kansen het beste te benutten willen wij een nieuwe school starten. Samen met leraren en ouders met dezelfde overtuiging als wij, willen wij scholen oprichten op basis van een nieuwe richting: Onderwijs voor een nieuwe tijd, o4nt.nl."

In HP/De Tijd stond een tamelijk kritisch stuk over het kinderbrein waarin de conclusie wordt getrokken dat er hier sprake is van verwisseling van middel en doel. Voor het beter benutten van technische mogelijkheden lijkt mij een nieuwe school niet nodig: er zijn scholen die dat nu ook doen.

Moeten we toe naar een virtuele school? Leren kinderen ook zelfstandig buiten school? Is het failliet van het studiehuis alweer vergeten? Wie omarmt de nieuwe school?

Welingelichte kringen

19 Reacties op “Steve Jobs School”

 1. Paul zegt:

  Op zijn eigen blog lees je tussen elke regel door dat meneer de Hond zichzelf eigenlijk ook een soort miskende Steve Jobs vindt. Voor alle duidelijkheid, we hebben het bij meneer Jobs over een monomaan-geniale-gek met tirannieke goeroe ambities. Fijne persoon om een school naar te vernoemen…

  Het debat legt ook bloot hoe ver het in NL al gekomen is in het denken over onderwijs. Een pa is dól op zijn dochtertje die geweldig met een apparaat speelt en hùp, op dat apparaat is een hele onderwijsvorm nu gebaseerd. En dat nemen de media nog serieus ook…

  Ik stel voor dat de chirurgieopleiding vanaf nu gebaseerd wordt op het bekende Dr. Bibber spel. Was ik op tweejarige leeftijd ook heel goed in…

 2. Jeanette zegt:

  Volgens mij zijn er al scholen die alles met laptopjes doen.

  Als we kijken naar de resultaten (succes) van die scholen, heeft dat nog geen tsunami van genieën opgeleverd.

  Zou een Ipad dan een verschil maken?

 3. Erik zegt:

  Ik nodig Paul en Jeanette graag uit op http://www.o4nt.nl het Manifest en het Onderwijsconcept “Onderwijs voor een nieuwe tijd” te lezen. De personen Steve Jobs en Maurice de Hond spelen daarin geen prominente rol. Uitgelegd wordt waarom de iPad met name voor het jonge kind zeer geschikt is. Bovendien is in de stukken te lezen dat de plannen meer omvatten dan het toepassen van iPads.

 4. willyweijdema zegt:

  Als je optreedt in DWDD, met het dochtertje van Maurice de Hond en je noemt de nieuwe scholen ‘Steve Jobs scholen’, dan is media-aandacht verzekerd.
  Maar: de stukken volledig lezen, dat doe je tegenwoordig niet meer. Er staat in het Manifest van Onderwijs voor een nieuwe tijd heel wat meer dan ‘De wereld verandert steeds sneller’ en ‘nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen’.
  Mij spreekt nogal aan het tweede punt uit het Manifest:
  “De school bestaat uit een fysieke component (het gebouw) en een virtuele component. Deze school is het hele jaar open. Het gebouw, zonder klaslokalen, is open van 8.30 tot 18.30 uur, 50 weken per jaar, en de virtuele component is altijd open en overal bereikbaar. Alle leerlingen (ook de jongste) zullen beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding leggen met de virtuele afdeling van de school en gebruik maken van de enorme hoeveelheid educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaats vinden. Leren is dus niet langer synoniem met het aanwezig zijn in het fysieke gebouw. Leren is synoniem met een lerende houding die overal kan worden benut. Tijdens afwezigheid en vakantie kunnen leerlingen blijven leren met inachtneming van de onderwijsdoelstellingen.”
  Geen gedoe meer met tussen- en naschoolse opvang, geen vakantiepieken, zelfs flexibele schooltijden … Dat is nog eens een verandering! Wat vinden we daarvan?
  En verder: het huidige onderwijs bereidt niet voor op de vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw. Punt 3 en 4 van het Manifest zijn daarom ook heel belangrijk, vooral punt 4: Community. Deze scholen zullen hun ervaringen delen met andere scholen. Misschien gaat er dan eens echt iets veranderen …
  Het Manifest is te vinden op http://o4nt.nl/ .

 5. Henk zegt:

  @willyweijdema: Leren is toch sowieso nooit synoniem geweest met aanwezig zijn in het fysieke gebouw? Huiswerk, al dan niet met inzet van de PC, is niets nieuws. Leren kan ook nu al altijd en overal plaatsvinden. Om te zorgen dat leerlingen echter ook daadwerkelijk aan het werk gaan en blijven, is een regelmatige samenkomst op school noodzakelijk. Dat zal niet anders worden, lijkt me.

  Ervaringen, lesmateriaal enz. delen kan ook al sinds jaar en dag, onder andere hier op de Digischool.

  Kunt u uitleggen waar hem de verandering dan wel in zit?

 6. Erik zegt:

  Het is zeer aan te raden het Manifest en het Onderwijsconcept te downloaden op de website http://www.o4nt.nl en het vervolgens te lezen. Dit voorkomt veel misverstanden.

  De reactie van Paul wordt door Willy uitstekend beantwoord.

  @Jeanette: iPads zijn essentieel andere apparaten dan laptops. En als ze op de juiste wijze worden ingezet (zie mijn eerste opmerking) zullen ze bijdragen aan een hoogwaardig, toekomstgericht onderwijs.

  @Henk: een van de peilers van het concept van o4nt.nl is de combinatie van een fysiek en een virtueel gebouw. Dat laatste is 365 dagen, 24 uur per dag beschikbaar. Via deze afdeling kunnen kinderen altijd en overal gebruik maken van digitale leermiddelen met bijbehorende begeleiding. Dus ook buiten schooltijden, tijdens vakantie, ziekte en andere afwezigheid. Daarnaast zullen ouders en anderen ingezet worden om leerlingen ook buiten het fysieke schoolgebouw te begeleiden bij het leren.

 7. Henk zegt:

  Van lesboeken en internet kunnen leerlingen nu ook al 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gebruik maken. Ik mis nog steeds wat er nieuw is. Dat van die ouders lijkt me naief. Maar ik ben een man van de praktijk. Zijn de opstellers van het manifest dat ook?

 8. Erik zegt:

  Henk, boeken en internet, naief … misschien moet je toch het Onderwijsconcept eens lezen. Daarin staat iets over nieuwe fase door de iPad, diversiteit van leermiddelen passend bij leerstijlen, begeleiding op afstand, inspanningsverplichting van ouders, etc. Twee van de initiatiefnemers hebben jarenlange praktijkervaring.

 9. Marieke zegt:

  Ik heb het manifest gelezen en meewarig geglimlacht. Niet om de focus op digitale hulpmiddelen. Wel om de totale afwezigheid van enig besef m.b.t. de hoeveelheid sturing die jongeren, op een enkele uitzondering na, nodig hebben en de mate waarin ouders in staat c.q. bereid zijn die te geven.
  Het kan best leuk werken voor zelfstandige kinderen van hogeropgeleide ouders in Blaricum, maar een brede revolutie in ons onderwijs gaat het niet ontketenen. Helaas, want ook ik zou heel graag zien dat er meer mogelijkheden kwamen voor individueel maatwerk voor ieder kind.

 10. Christien van Gool zegt:

  @Willy
  Ik bewonder je positieve instelling! Ik blijf toch twijfels houden, net als Marieke
  @Erik
  Wat is dan het fundamentele verschil tussen een iPad en een laptop??

 11. Erik zegt:

  @Marieke
  Meewarig geglimlacht klinkt een beetje denigrerend. Je wilt wel individueel maatwerk. Dat willen wij ook. Misschien wil je met ons meedenken en onze plannen zodanig helpen te verbeteren dat die revolutie er komt. Meld je aan op o4nt.nl
  @Christien
  Laptop is alleen bruikbaar via muis en toetsenbord. iPad is intuïtief en maakt dus ook intuïtieve software mogelijk, te gebruiken door zeer jonge kinderen

 12. Afgelopen week gelezen op het web (weekly) « Manssen.nl ~ "It's all in the Cloud!" zegt:

  [...] Docent VO » Blog Archive » Steve Jobs School [...]

 13. Paul zegt:

  Ik heb mijn huiswerk nu gedaan en het manifest gelezen. Veel leeswerk was het niet overigens.

  @Erik
  Eerst even vooraf. Je schrijft: “De personen Steve Jobs en Maurice de Hond spelen daarin geen prominente rol.” Nee, niet in het manifest zelf, maar wel overal op de site. “o4nt wil samen met leraren en ouders Steve Jobsscholen oprichten”.

  En dan het manifest:

  Laat ik het punt voor punt doornemen. Bij punt 1 (“Elk talent wordt gekend”) staat niets nieuws. Sinds de traditionele vernieuwingsbewegingen van Maria Montessori, Rudolf Steiner, Helen Parkhurst etc. van start gingen – ca. 100 jaar geleden – zijn onderdelen hiervan in het onderwijs ingevoerd. Daar waar individuele ontwikkeling nog te weinig plaats krijgt, kun je kijken naar de organisatievorm van de school: Een grote groep kinderen met één docent is niet 1:1 geschikt daarvoor. Techniek kan zeker een handje helpen om meer ruimte voor (individueel) leren mogelijk te maken, maar meer ook niet. Wie gaat al die talenten volgen en begeleiden in hun ontwikkeling? (Of is dat een kwestie van de juiste App??) Meer docenten in de klas om meer aandacht te geven aan meer kinderen zullen er zeker niet komen: te duur.

  Punt 2: Even kort door de bocht samengevat: I-Pads en Apps in combi met een school die lang open is. Hier wordt alles op een hoop gegooid. Ten eerste zijn technische hulpmiddelen niet meteen synoniem aan een kwalitatief goed leerproces. Zonder welke kritiek dan ook worden deze woorden als synoniem voor kwalitatief leren gebruikt. Maar je kunt zowel van een slechte leraar, een slecht boek als van een slechte App ook bar weinig of het verkeerde leren. Ten tweede is de constatering dat leren overal en altijd plaats kan vinden ronduit banaal. Leren is een biologisch kenmerk van de mens. Ook voor en na school werd en wordt er geleerd. Of die school nu een Steve Jobs school heet of een andere naam heeft. Wat hier impliciet wèl “nieuw” is, is dat er bij dit punt niets te vinden is over de meerwaarde van leren binnen een groep en over de noodzaak om jonge kinderen die met lesstof in contact gebracht worden een structuur mee te geven (klas, bepaalde zaken ook samen ontdekken). Het lijkt erop alsof de vreugde over het spontane en ongestuurde leerproces van kinderen (zeer waardevol vanzelfsprekend) in dit voorstel als dé organisatievorm van het onderwijs gezien wordt. Dat zal misschien goed gaan bij kinderen die spelenderwijs precies de dingen doen met al die techniek waarvan ze leren wat gewenst wordt geacht, maar hoe ga je er voor zorgen dat ze ook die dingen leren die ze niet zo leuk vinden? Nu valt het me nog meer op: In geen van de vier punten van het manifest valt het woord docent of leerkracht. Welke rol ziet 04nt eigenlijk voor hen?

  En dan die lange openingstijden. Is dat nu om de kinderen te helpen of juist om ouders die werken minder opvang en oppasproblemen te geven? En dat dankzij die reuze slimme Apps en I-Pads met een goed geweten??? Is het de bedoeling dat de leerlingen als een flexwerker het gebouw in en uitloopt, ongeacht de rol van de groep waar een kind in gedijt en die structuur en rust kan geven?

  Punt 3:
  “21th century skills” (in het Engels klinkt het altijd beter nietwaar..) dáár moet de school de kinderen op voorbereiden volgens het manifest. Bekijk elke vaardigheid eens: Echt niks nieuws onder de zon. Het zit al volop in allerlei lesprogramma’s. Opvallend is ook hier dat technologie als eerste middel om die doelen te bereiken genoemd wordt. Dat kun je afleiden uit de vervolgzin: “Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en software”. Ook hier blijft de rol van de mens (klasgenoten, maar ook de begeleidende ouders en docenten) buiten beeld. Om het even op scherp te zetten: Ziet 04nt onderlinge ruzietjes en pestgedrag tussen kinderen als dingen die een I-Pad en een App op gaan lossen?? Ontwikkel je echt leiderschap en samenwerking vooral via een beeldscherm??

  Punt 4: Community
  Tja, wat is hier nu precies de bedoeling van? “School en community versterken het leerproces.” Dit roept van allerlei vragen op. “Ouders actieve partner in het onderwijsproces… een onmisbare rol bij de organisatie, uitvoering en evaluatie?”
  Elke betrokkenheid met het leren van hun kind en de school is natuurlijk welkom, maar wat is nu precies de bedoeling? Gaan ouders bepalen welke lessen er zijn? Gaan ze zelf lesgeven? Gaan ouders het lesprogramma voor hun kind samenstellen? Heeft elk kind een ander lesprogramma aan het einde van de schooltijd gevolgd? Wil de maatschappij dat ook in het kader van kwalificatie en selectie? Gaan ouders beoordelingen geven over het niveau hun eigen kind? Moet elke ouders meedoen of mag dat? “Iedereen gaat meedoen” is de strekking, maar hoe en in welke mate blijft erg vaag. En wat is nu de rol van de docent eigenlijk? Of is die overbodig dankzij actieve Apps en ouders?

  Mijn conclusie: Ja, een aantal vaardigheden vergt meer aandacht; ja, techniek kan altijd een handje helpen, maar getallen leren d.m.v. een App is iets anders dan hogere vaardigheden die veel reflectie veronderstellen. Een duidelijk NEE van mijn kant zodra techniekgelovigheid aan de orde is alsmede het ontbreken van het besef dat leren een sociaal proces is. En dat de rol van docenten geen enkele aandacht krijgt vind ik heel vreemd. Tot slot: Steve Jobs als voorbeeld gebruiken – niet in het manifest maar daaromheen wel voorstellen dat scholen naar hem heten – is ronduit pijnlijk.

 14. Erik zegt:

  Ik schreef niet Manifest, maar Onderwijsconcept. Iets meer leeswerk. Maar ik ben bang dat dit je ook niet kan overtuigen. Je geeft voortdurend een vertekend beeld alsof ergens in onze stukken staat dat sociale interactie niet meer plaatsvindt en alles via Apps wordt opgelost.

 15. Christien van Gool zegt:

  Gisteren stond een artikel in NRC dat de Sterrenschool in Zevenaar een soortgelijk concept heeft – lees artikel hier:
  http://www.sterrenschoolzevenaar.nl//htmlarea/uploaded/file/Sterrenschool_NRC_24042012-1.pdf

 16. Marieke zegt:

  Dank voor de uitnodiging Erik :) Maar in mijn definitie van individueel maatwerk zit een grote component real-life persoonlijke aandacht besloten. Ik hoop van harte op initiatieven die dit als speerpunt nemen. Weet iemand overigens hoe het gaat met de Isaak Beeckman Academie? Die draait nu als ik het goed heb een paar jaar.

 17. Paul zegt:

  @Erik

  Het Onderwijsconcept zelf is niet veel meer dan een nadere uitwerking van het manifest.

  Kijk eens naar de inleiding: Die begint al in de eerste zin met de insteek van de technologie.

  Ik kom in het Onderwijsconcept geen enkele weerlegging van de inhoudelijke kritiekpunten van mijn betoog tegen als het gaat om de rol van de docent, de rol van de community en de vraag hoe de sturing van het leerproces nu plaatsvindt in relatie tot het curriculum.

  Je kunt wel stellen dat nergens staat dat sociale interactie niet meer plaatsvindt (wat ik niet heb gezegd overigens, ik heb slechts gezegd dat ik er niks over lees in het manifest) maar 04nt is en blijft duidelijk sterk technologisch gemotiveerd. Dát is de insteek van dit initiatief.

  Ik nodig de oprichters uit om inhoudelijk op de kritiek in te gaan.

 18. Docent VO » Blog Archive » Steve Jobs School | onderwijs van de toekomst | Scoop.it zegt:

  [...] Daarbij doen ze spelenderwijs vaardigheden op, die van belang zijn voor hun toekomst in de 21e eeuw. …. Meer docenten in de klas om meer aandacht te geven aan meer kinderen zullen er zeker niet komen: te duur. Obs de Esmarke onderzoekt de mogelijkheden.  [...]

 19. Steve JobsSchool in Amstelveen? | Herbert Raat zegt:

  [...] wordt verwacht dat ze zich actief inzetten voor de school. Er valt natuurlijk een hoop over te zeggen en technische hulpmiddelen zijn geen oplossing voor alles. Goede leerkrachten, die we gelukkig in [...]

Reageer


− twee = 1