Koos Boekensteijn is de auteur van onderstaande column. Hij schrijft over de ergernis die is ontstaan onder docenten Engels over CvE instructies voor het beoordelen van examens vmbo. Het gaat over sjablonen voor brieven EN en NE (zie hieronder).

Het CvE, het Cito en de ergernis
'Cito ontwikkelt de opgaven voor de centrale examens VO. Medewerkers van Cito maken in samenwerking met ervaren docenten de concepten voor de examens. Ze worden voorgelegd aan de vakcommissies van het CvE. Als die een examen hebben vastgesteld, maakt Cito ze drukklaar.'

De bovenstaande tekst en het schema komen van de site van het CvE, het College voor Examens. De afspraken en het schema zien er helder genoeg uit en zou betrouwbaar materiaal moeten kunnen opleveren.

Uit de discussies die ieder jaar in de examenfora van Digischool worden gevoerd, blijkt dat er nog ruimte genoeg is voor verschillen in interpretatie over de voorschriften voor de beoordeling van de examens. Het is logisch dat docenten, die jarenlang met leerlingen hebben gewerkt de grenzen opzoeken en die soms proberen op te rekken om het optimale resultaat voor hun leerlingen te bereiken.

Het zou prettig zijn als die voorschriften volstrekt eenduidig zouden zijn, zodat er zo min mogelijk ruimte over blijft voor discussies die onnodige ergernis opleveren. Niemand wil het gevoel hebben zijn/haar leerlingen tekort te doen en tegelijkertijd wil iedereen een eerlijke beoordeling afleveren.

Het helpt dus absoluut niet als in de Maartmedelingen in het Examenblad briefsjablonen worden gepubliceerd die op een aantal punten afwijken van de voorschriften voor briefconventies zoals die zijn vastgelegd in de correctievoorschriften. Gaan scholen die sjablonen uitdelen aan de leerlingen? Gaan zij de sjablonen aanpassen? Gaan ze de sjablonen negeren?

In ieder geval gaan ze erop reageren, zoals blijkt uit de antwoorden op een vraag van een lid van de Community Engels via de mailing-list. Een paar voorbeelden uit een lange reeks:

'… Omdat er verschillende manieren bestaan om een brief te schrijven EN het aan de scholen wordt overgelaten of je dit sjabloon wel of niet uitdeelt, vraag ik me af of ik het ook mag veranderen (b.v. naam weg, alles links uitlijnen etc)?
Als ik het niet uitdeel, ontneem ik mijn leerlingen de kans de afsluitende zin en slotgroet foutloos te schrijven….. een kans die een andere leerling op een andere school wellicht wel krijgt…. dat vind ik oneerlijk! …'

'… Wordt dit sjabloon alleen geleverd / getoond aan lln die het examen op de computer maken?! Of komt het ook bij de papieren versie?! Dan mogen we de lln inderdaad wel waarschuwen!!!
Jemig, hoezo verwarring veroorzaken en waarom in vredesnaam!!! …'

'… Dat sjabloon is overigens nogal afwijkend van wat er in het correctiemodel staat …'

'… Het is inderdaad diep treurig dat er zoveel verwarring wordt gezaaid en leidt bij mij tot grote ergernis. …'

Het zou erg nuttig zijn als er snel duidelijkheid wordt geschapen voor de docenten die over een maand weer het examenwerk gaan corrigeren en dat liefst doen zonder al te grote ergernis. In een reactie laat het CvE weten dat ze 'zich beraden op een generiek antwoord naar de scholen' en dat er binnenkort in het Examenblad nadere berichten zullen volgen.

9_1_2_sjabloon_van_een_brief_engels
9_1_2_sjabloon_van_een_brief_nederlands

Een reactie op “Gastcolumn: beoordelen van examens”

  1. Christien van Gool zegt:

    Wat ik niet snap is dat er alleen bij Engels vmbo een brief geschreven moet worden voor het centraal examen. Bij havo en vwo hoeft dit niet: daar hoeven leerlingen alleen maar teksten te lezen. En bij andere talen hoeft dit ook niet, op geen enkel niveau.
    Als je die vaardigheid op vmbo belangrijk vindt om centraal te toetsen, waarom dan niet ook op hogere niveaus (waar het logsicher zou zijn dan op lager niveau)?? Dit verschil bestaat al jaren!
    Niemand heeft me dit ooit overtuigend uit kunnen leggen – iemand hier wel?

Reageer


zeven − 5 =