Naast allerlei plannen om de lat hoger te leggen (wordt u ook zo moe van die term?), zijn er ook nog plannen om tussentijdse toetsen in te voeren voor Nederland, Engels en Wiskunde aan het einde van de onderbouw (2vmbo en 3havo/vwo) – 26 maart is een conceptversie gepubliceerd over deze plannen. Zie link hieronder.

Nadat dit wetsvoorstel is opgesteld (en waarschijnlijk definitief is) mogen we er als onderwijsveld ook nog een mening over geven. Tot 9 april is het mogelijk om te reageren: zie hier

Het lastige van reageren in dit stadium is echter dat ik weinig zicht heb op de inhoud van de toetsen, de afnamecondities, de frequentie, het tijdsbeslag. Het enige wat ik weet is dat de toetsen door Cito worden gemaakt onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Mijn mening over e.e.a. is daar sterk van afhankelijk.

Ik denk niet dat er iemand zit te wachten op nog meer toetsen in het onderwijs: we krijgen al reken- en taaltoetsen en ik ben heel bang dat dit weer een heel examencircus wordt waar veel tijd in gaat zitten.

En hoe diagnostisch is diagnostisch? Zullen scholen er niet op worden afgerekend? Ik ben daar niet gerust op.

In bovengenoemde enquete wordt verder een mening gevraagd over internationale onderzoeken (zoals PISA). Nu is het zo dat scholen niet verplicht zijn om hier aan mee te werken met als gevolg dat resultaten vertekend zijn (niet 'at random'). Dit soort discussies spelen zich op directieniveau af en docenten zullen hier niet echt zicht op hebben (of hun school wel eens heeft geweigerd bijvoorbeeld). 

Toch maar even die vragenlijst invullen? Of heeft het weinig zin?

Wetsvoorstel tussentoetsen - conceptversie 26 maart 2012

Update 6 april
Er zijn tot nu toe 36 reacties zichtbaar op de website (je kunt er ook voor kiezen om te reageren zonder dat je reactie openbaar is). De meerderheid is docent en docenten zijn over het algemeen sceptisch. Een enkeling ziet wel wat in deze toetsen. Reageren kan nog tot 9 april.

 

15 Reacties op “Diagnostische Tussentoetsen”

 1. Gerard Koolstra zegt:

  Lijkt me verstandig als er ook wat docenten reageren, hoewel sommige vragen niet erg uitnodigend zijn.
  Reageren moet trouwens snel (vóór 9 april als ik het wel heb)

 2. Toon van der Ven zegt:

  Tja, op de keel af worden de docenten nog even geconsulteerd. Het is tot nu toe nogal langs ons heen gegaan. Hierbij enkele van mijn atwoorden op de vragen:

  De resultaten moeten aanwijzingen geven over al dan niet noodzakelijke bijsturing van het onderwijs in algemene zin; voor individuele bijsturing per leerling blijft een toets zoals nu voorzien te veel een momentopname. De toetsen moeten het vertrouwen van de betrokken scholen maar vooral van docenten hebben om effectief ingezet te kunnen worden, anders worden ze alleen maar als ballast en bureaucratie gezien, of, erger nog, als het zoveelste controlemiddel van bovenaf. In het taalonderwijs zien we nu al een ongewenst effect optreden van de ‘angst voor de inspectie’: veel taaldocenten krijgen van hun managers een vaste verhouding SE-CE opgelegd; dat heeft niets meer met ‘beter presteren’ te maken. De nu voorliggende regeling kan ook snel tot ongewenste effecten leiden.

  Landen als Finland (weinig centrale toetsen, hoge kwaliteit van het onderwijs) en Groot-Brittannië (veel centraal gestuurde toetsen, matige kwaliteit van het onderwijs) laten zien dat veel toetsen absoluut niet hoeft te leiden tot ‘beter presteren’.

  Ik zie wel heel weinig overleg met betrokken docenten (in mijn vereniging heb ik er niets van gemerkt): zij zijn toch degenen die in hoge mate het draagvlak en het succes van deze regeling bepalen. In een betekenisvolle dialoog met de direct betrokkenen zouden eerst vorm, inhoud, condities en verwerking aan de orde moeten komen. Het ontbreekt de beleidsmakers blijkbaar aan vertrouwen in de docenten, terwijl dat toch hoogopgeleide professionals zijn.

  Natuurlijk zijn dit relevante vakken; toch leidt deze beperking (tot Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen) wellicht tot minder aandacht en waardering voor het curriculum in de gehele breedte.

 3. Teja Bodewes zegt:

  Scheve lat…..

  Dit voorstel is tegelijkertijd teveel en te weinig op een tweetal punten:

  1. De beperking tot drie vakken zal met zich meebrengen dat scholen in hun lesurentabellen en bevorderingsnormen ook meer op deze vakken zullen focussen. De lat wordt dan niet hoger gelegd, maar scheef gelegd. Leerlingen zullen zwakker worden in bijvoorbeeld Duits, natuurkunde en geschiedenis, omdat Nederlands, Engels en wiskunde meer gewicht in de schaal gaan leggen. De ‘curriculum-teaching’ die in de toelichting wordt genoemd, zal a.h.w. vakoverstijgend worden. De toevoeging ‘het is aan de professionaliteit van leraren en schoolleiders om ervoor te zorgen dat dit effect zich niet voordoet’ is kul. Leraren van ‘niet-doorstroomrelevante’ vakken zullen door schoolleiders onder druk worden gezet om hun kant van de lat te laten zakken. Dat de minister meldt dat ‘fixatie nadrukkelijk niet de bedoeling’ (blz 20) is, is een dode letter. Er zijn wel meer zaken in het onderwijs ‘niet de bedoeling’.

  2. De toetsing en het ophangen daarvan aan het leerlingvolgsysteem wordt een verplichting, maar wel eentje zonder ‘civiel effect’. Je mag zelf weten of je de resultaten van de toetsen openbaar maakt en als de school wordt ingeloot om mee te doen aan internationale onderzoeken worden de gegevens geanonimiseerd.

  Als je werkelijk iets aan onderwijskwaliteit wilt doen, en het lukt om valide toetsen te maken, moeten ze natuurlijk voor alle vakken gelden en moeten de gegevens natuurlijk openbaar zijn

 4. Christien van Gool zegt:

  @Gerard
  Nee klopt – de vraagstelling is ook meer afgestemd op schoolleiders dan op docenten (wat die vinden doet niet zo heel veel ter zaken…)

 5. Christien van Gool zegt:

  @Toon
  Jij wist hier ook niets van? Lijkt me iets om binnen Levende Talen over van gedachten te wisselen of niet? Zelfs een organisatie als LT is hier niet over gepolst?

 6. Christien van Gool zegt:

  @Teja
  Helemaal mee eens: de lat zal scheef komen te liggen!

 7. Jan van de Velde zegt:

  Ik snap heel dit gerommel in de marge niet. We hebben al een prima lat, de eindexamens, om desgewenst hoger te leggen.

 8. Christien van Gool zegt:

  @Jan
  Klopt – helemaal mee eens! Wat daar heel simpel trouwens hoger zou kunnen: schaf dat combinatiecijfer af! Het is raar dat je met een hoog cijfer voor godsdienst, PWS of MIJ een ander vak kunt compenseren…

 9. René Franquinet zegt:

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen in het NL-onderwijs. Het wordt tijd dat we met zijn allen nagaan waar de tekorten zitten. Ik denk dat er niet voor niets een focus wordt gelegd op rekenen en taal. Men heeft geconstateerd dat het schort aan inhoud en kwaliteit in deze vakken. Als een school wordt afgerekend op slecht reken- en taalonderwijs, is dat dan onjuist? De school doet het niet voor haar eigen prestige, maar voor de toekomst van de leerlingen, neem ik aan.
  Toon van der Ven zegt: “Landen als Finland (weinig centrale toetsen, hoge kwaliteit van het onderwijs) en Groot-Brittannië (veel centraal gestuurde toetsen, matige kwaliteit van het onderwijs) laten zien dat veel toetsen absoluut niet hoeft te leiden tot ‘beter presteren’.” Toon weet wel waar dat aan ligt in Finland.

 10. Christien van Gool zegt:

  @René Franquinet
  Zoveel hoofden, zoveel zinnen: ik denk dat we het er met zijn allen best over eens zijn! Uiteraard staat het belang van de leerling voorop. Maar is een toetsencircus de oplossing voor een eventueel tekort?

 11. Toon van der Ven zegt:

  We zijn maar ‘s begonnen met een pr- en lobbyplan want dit soort beleid wordt te gelaagd voorgelegd aan overkoepelende organisaties en vakbonden. Te zot natuurlijk, maar dat mogen we onszelf ook aantrekken.

 12. Nieuwsblog Nederlands » Blog Archive » Tussentoetsen voor Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen zegt:

  [...] Bij deze een oproep om mee te denken, schrijven, bloggen over de nieuwe tussentoetsen voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen. Weinig mensen lijken goed op de hoogte te zijn van deze verplichte diagnostische toetsen die over 2 jaar op alle scholen afgenomen moeten worden.  Ondertussen ligt er al een voorstel voor een wetsontwerp en is het tot 9 april (!) mogelijk je mening hierover te geven via een internetconsultatie: http://www.internetconsultatie.nl/tussentijdsetoetsvo OCW wil zo reacties verzamelen op de inhoud van het wetsvoorstel. Het hele voorstel telt 41 pagina¹s,  binnen een uur goed te lezen.  De consultatie telt 7 open vragen en is binnen 15 minuten in te vullen Het conceptwetsvoorstel kun je hier downloaden: Wetsvoorstel tussentoetsen  Zie ook de Community Docenten Voortgezet Onderwijs [...]

 13. Christien van Gool zegt:

  @Toon
  Eerlijk gezegd snap ik ook niet hoe de procedure is geweest t.a.v. deze toetsen en plannen – volgens mij is er vooraf weinig overlegd door OCW met het veld, zeker niet met docenten.

 14. Horst Baranowski zegt:

  Zo maar de lat hoger of lager leggen lijkt mij niet erg professioneel. Bij mij op school worden de methodetoetsen afgenomen, die meten van alles en nog wat (vooral het korte termijn geheugen) maar niet echt de vooruitgang in het leren van een taal. Mijn vraag aan allen: waar staat zwart op wit wat een leerling moet kunnen op het einde van het schooljaar (gedifferentieerd volgens onderwijsniveaus) en dat liefst binnen het Europese referentiekader. Waar staat zwart op wit wat de verschillen zijn in algemene termen (vakoverstijgend) tussen de onderwijsdoelen voor vmbo-, havo-, en vwo-leerlingen. Als iemand me hiermee verder zou kunnen helpen zou ik hem/haar heel dankbaar zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Horst

 15. Christien van Gool zegt:

  @Horst
  Heb je al in het wetsvoorstel gekeken? Zie link hierboven in het bericht.
  Of bij SLO op hun website?

Reageer


+ 2 = elf