Het belastingformulier al ingevuld? Dan kunt u meteen verder met aanvragen van een lerarenbeurs voor 2012/2013: vanaf 2 april kunt u aanvragen op de website van DUO en dat kan nog tot 1 juni 2012. Op een aantal punten is de aanvraag gewijzigd.

Docenten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs die ontslagen dreigen te worden vanwege bezuinigingen op het Passend Onderwijs hebben voorrang. Toch aardig van onze minister! Ook met een tijdelijk contract is het mogelijk om aan te vragen. Verder is de beurs niet meer in te zetten voor korte opleidingen (korter dan een jaar) maar alleen voor een bachelor of master opleiding.

Wat de gevolgen zullen zijn van bezuinigingen op deeltijdstudies is nog niet helemaal duidelijk. Wat de korting op het langer studeren (de langstudeerboete) betreft, staat er dit op de site van DUO:
"U moet de ontvangen lerarenbeurs terugbetalen als:

  • u in het geval van een bachelor- of masteropleiding niet binnen drie jaar na afloop van de subsidieperiode het aantal ECTS heeft behaald waarvoor u subsidie heeft ontvangen. Voor iedere 30 ECTS die u heeft behaald brengen wij een jaar op de totale terugbetalingsverplichting in mindering."  

Je moet dus wel goed weten dat je de studie binnen de tijd kunt afronden anders moet je later terugbetalen. En dat wordt pas na 3 jaar bekeken. Ik heb ergens gelezen dat er voor onderwijs een uitzondering wordt gemaakt voor langstudeerders maar dat kan ik hier niet uit halen. Weet iemand hier meer over?

Beurzen worden toegekend per onderwijssoort en op volgorde van binnenkomst: het is dus belangrijk om niet al te lang te wachten als u wilt aanvragen.

Een beurs om te promoveren kan ook worden aangevraagd: de termijn daarvoor loopt tot 27 maart 2012:

"Als u in 2012 in aanmerking wilt komen voor de promotiebeurs, moet u voor 27 maart een vooraanmelding insturen. De volledige aanvraag moet voor 4 september 2012 zijn ingediend.
Om in aanmerking te komen hoeven leraren sinds 1 januari 2012 geen aanstelling meer voor onbepaalde tijd te hebben van minimaal 32 uur."

Vrouwelijke docenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Zie de website van nwo

Reageer


8 + = zestien