Verlos de scholen van dertig jaar beleid – met die goede raadgeving begon Ton van Haperen het nieuwe jaar:
“De leraren in het voortgezet onderwijs staken in januari. Hiermee hopen ze te voorkomen dat de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet onderwijstijd. Deze wet verkort de zomervakantie met een week en verhoogt het aantal uren les met veertig per jaar.
Scholen hebben daar last van. Op de onderwijskwaliteit heeft het geen invloed. Het is dus geen goed plan. Toch zal het gezond verstand niet zegevieren. De wet past immers in een patroon. Negeren van praktijkargumenten is al drie decennia het uitgangspunt van het Nederlandse onderwijsbeleid. Erg handig is dit niet. Landen waarin politici wel naar leraren luisteren, presteren beter.”  (de hele tekst vindt u hier).

Ik ben het met van Haperen eens dat er veel te weinig wordt geluisterd naar docenten, de mensen uit de praktijk: “Het Nederlandse onderwijsbeleid is een machtsspel van hoge ambtenaren, bestuurders en bewindslieden. Naar de werkvloer luisteren schiet erbij in. Inmiddels is dit nog begrijpelijk ook. Dertig jaar verlies maakt klein. De leraar is verschrompeld. Hiervan raken ook toekomstige bewindslieden niet onder de indruk. Ze kunnen niet anders dan met de beste bedoelingen weer nieuwe wetten bedenken die alles alleen maar erger maken.”

Een juiste analyse maar nu de oplossing: “Bombardeer het stelsel. Begin opnieuw. Bouw op, van onderaf, school voor school, geleid door bewezen goede leraren.” Maar wie moet dat dan gaan doen? Als docenten er blijkbaar niet toe in staat zijn om een vuist te maken (al dertig jaar lang niet!!), wie gaat dan dat stelsel bombarderen? De minister? De VO-raad? De schoolbestuurders? Toch maar de hoop vestigen op de (vak)bonden? 

Is dit een goede oplossing: het stelsel bombaren? 

Voor informatie over de staking van maandag 9 januari zie de website van Leraren in Actie

7 Reacties op “Verlos scholen van 30 jaar beleid”

 1. Ria Sluiter zegt:

  Bombarderen van het stelsel is geen realistische oplossing en daarom ook geen goede oplossing.
  Wanneer bewezen goede leraren de krachten bundelen en zelf zorgen voor een stille revolutie is dat een veel betere oplossing. Zie:http://www.youtube.com/watch?v=aAzVfivszo8

 2. Christien van Gool zegt:

  @Ria Sluiter
  Leuk filmpje – ik zie dat dit gemaakt is door lerarenmetlef.com – wat is dat voor initiatief? Het bestaat al sinds 2009 lees ik op de site – heb er nog nooit van gehoord??? Weet jij er meer van?
  Zie http://www.lerarenmetlef.com

 3. Paul zegt:

  Nog even off-topic maar over die site:

  “Leraren met lef is een initiatief van 4 onderwijsmensen. Alle vier zijn zij nog steeds met hart en ziel ‘leraar’- ook al hebben ze inmiddels andere functies. Het zijn directeur van een Lerarenopleiding Dick de Wolf, bestuurder van Vrije Scholen Allert de Geus, onderwijsadviseurs Ria Sluiter en Pieter Hettema”.

  Onder het kopje “Partners en vrienden”:

  Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Utrecht Hogeschool Windesheim Ministerie van OCW Teacherschannel Ernst & Young Stichting Nederland Kennisland Inspirezzo; bureau voor organisatieontwikkeling B@B Onderwijs De JuF studentdocent

  Misschien dat ik er daarom ook nog nooit van gehoord had… o;))

 4. Toon van der Ven zegt:

  @Ria, leuk filmpje, wel errug veel tekst. Heb wel twijfels bij Leraren met Lef (goeie titel!): een stichting is besloten, weinig democratisch, zie PVV. Communicatie via FB: laat ik aan me voorbij gaan. Groepje op LinkedIn: moet eerst goedgekeurd worden. Waarom zo afgeschermd? Ben toch enthousiast over initiatief en tekst op webstek: succes!

  @Christien: zie volgende bijdrage.

 5. Toon van der Ven zegt:

  Mooie aandachtstrekker: bombardeer het stelsel. En van het Finse model valt inderaad veel te leren, al moeten we nooit willen kopiëren maar juist op zoek gaan naar succesfactoren binnen onze eigen cultuur. De schoolcultuur in Nederland is bekrompen (cijfertjespolitiek van zowel docenten als management in plaats van ‘inspireren tot leren’) en verkokerd (het woord apartheid dringt zich op: waar ter wereld worden leerlingen zo vroeg gecheiden?).

  Een nieuw elan met praktische implicaties, in een dialoog of multiloog met alle betrokkenen, inclusief leraren, ouders en studenten (leerlingen), zou ongetwijfeld meer opleveren dan de huidige schijnoplossing van meer toetsen en meer administratie. Van Haperen laat wel vaker interessante teksten los, soms wat te zuur voor mijn smaak maar toch altijd weloverdacht en de aandacht waard. De titel suggereert dat ‘beleid’ iets fouts en verfoeilijks is maar zonder beleid zouden Philips en Ikea al lang op de fles zijn. Het gaat om zinvol beleid met relevante partners, zie boven.

 6. Teja zegt:

  Het bombardement van Ton van Haperen gaat misschien wat ver, maar de ‘stille revolutie’ van Ria Sluiter kon wel eens te stil blijken te zijn. LIA is voor iets daar tussenin, want dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf.

 7. Ria Sluiter zegt:

  Eens, er moet zeker iets gebeuren! En dat moet ook niet onopgemerkt blijven. Daar vinden we elkaar.

  Nog even over Leraren met Lef. Ik zal de Linked In groep openstellen, dat is nu wel een goed idee. Ook Facebook kent een pagina Leraren met Lef. Ik nodig jullie uit om daar meningen en mededelingen te plaatsen.

Reageer


negen × = 72