Een groep leerlingen toog vandaag naar Amsterdam om te protesteren tegen de ophokuren.  Deze scholierenstaking was georganiseerd door het LAKS en ze noemen zelf het aantal van 10.000 leerlingen. Opmerkelijk is dat er onder scholen ook heel veel weerstand is tegen de verhoging van de urennorm van 1000 naar 1040.

De VO-raad heeft een enquete gehouden onder scholen en daaruit spreekt een fikse weerstand tegen de plannen van de Tweede Kamer tot ophoging van de uren. Maar liefst 88% van de scholen zegt dat ze die 1040 urennorm niet gaan uitvoeren. Behoorlijke anarchie!

Op 1 december 2011, tijdens haar Algemene Ledenvergadering, heeft de VO-raad een resolutie aangenomen:
‘Dat de 1040 uren norm op geen enkele wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, daarom niet doorgevoerd zal worden en daarmee de 1000-uren norm zal worden bestendigd.’
De overwegingen zijn hier te lezen.

Deze resolutie is voorgelegd aan de aangesloten scholen (331) en onderstaand is het resultaat; scholen zijn zelfs bereid om de boetes te delen die de Inspectie eventueel gaat opleggen.

 Uitslag stemming Resolutie Onderwijstijd
 221 van de 331 leden hebben gestemd: 66,80%
Gewogen uitslag   

Voor   

tegen   

Neutraal   

% tov uitgebrachte geldige stemmen   

88,67%   

9,18%   

2,16%   

2 Reacties op “Ophokuren”

 1. Jan van de Velde zegt:

  Marja is niet blij.

  Uit het Reformatorisch Dagblad:

  ———————
  DEN HAAG (ANP) – Het kan niet zo zijn dat de belangenorganisatie van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, oproept tot het niet uitvoeren van wetten waarmee de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd.

  Die boodschap heeft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) donderdag gegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageerde daarmee op de waarschuwing van de VO-raad eerder deze week. De raad is erop tegen dat scholen in de eerste jaren weer 1040 lesuren moeten geven, in plaats van 1000. In de Tweede Kamer is er voldoende steun voor het plan. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken.

  Met name de PVV heeft zich flink geërgerd aan de opstelling van de VO-raad. Van Bijsterveldt vindt ook dat de raad de uitvoering van democratisch tot stand gekomen wetten niet mag belemmeren. Ze gaat ervan uit dat de VO-raad de regering verder geen aanleiding zal geven „haar status als gesprekspartner” te heroverwegen.”

  ————————-
  En nou aub niet met zijn allen toch weer bakzeil halen. Eéns dringt hopelijk door dat ze onderwijs eens aan onderwijzers moeten laten.

 2. Teja zegt:

  Let wel: de VO-raad spreekt zich enkel en alleen uit tegen de verplichting om in klas 1 en 2 weer 1040 uur te moeten geven. Het inleveren van een week zomervakantie, het inleveren van voorlopig twee en op termijn vijf compensatiedagen en alle andere werkdrukverhogende zaken worden in hun protest niet meegenomen.
  Laten we hopen dat de Eerste Kamer deze nutteloze wet in zijn geheel naar de prullenbak verwijst. Hopelijk komen op 9 januari veel leraren naar Den Haag om te laten zien dat wat ons betreft de maat vol is. zie: http://www.lerareninactie.nl

Reageer


negen − = 5