Onlangs is de Septembermededeling weer gepubliceerd: de officiële informatie van het ministerie over de examens 2012. Belangrijke wijziging dit jaar: de strengere examennormen voor het Centraal Examen. Leerlingen moeten nu allereerst voor al hun centrale examens gemiddeld minimaal een 5,5 hebben om te kunnen slagen. Daarna wordt pas gekeken naar de gemiddelden voor SE en CE. 

De tweede aanscherping voor havo en vwo, zijnde maximaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gaat in per 1 augustus 2012. Verder wordt de afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg afgeschaft (vanaf 1 augustus 2011).

Economie oud en nieuw
Andere wijzigingen: het Economie programma is veranderd en er zijn nu twee examens (oud en nieuw). De grafische rekenmachine is niet meer toegestaan voor havo in het nieuwe programma (alleen een gewone rekenmachine mag). De tijd wordt 3 uur (oud 2,5 uur).

Rekentoets
In het voorjaar van 2012 komt er een pilot voor de rekentoets VO. De rekentoets is met ingang van 2014 verplicht voor alle VO-scholen. Voor het vmbo gaat het daarbij om een rekentoets voor het referentieniveau 2F. Het havo/vwo krijgt een toets op niveau 3F. De rekentoets VO zal in ExamenTester worden afgenomen. In de aanloop daar naar toe ontvangen alle VO scholen in november 2011 ExamenTester.

ExamenTester
In vmbo worden al veel examens digitaal afgenomen – in havo en vwo dit jaar kunst en muziek. In 2014 moet de rekentoets digitaal worden afgenomen: belangrijk dus om vast te gaan oefenen met ExamenTester.

VAVO
Let op: de nieuwe verscherpte exameneisen gaan ook al in op het VAVO; er is dit keer geen mogelijkheid om nog via het VAVO volgens de oude normen examen te doen (zoals meestal wel het geval is). 

Verder zie ik weinig veranderingen, tenminste niet voor mijn vak (Engels) - ziet iemand veranderingen voor andere vakken?

Een reactie op “Septembermededeling 2011”

  1. Docent VO » Blog Archive » Nieuwe exameneisen zegt:

    [...] Minister heeft dit onderzoek serieus genomen en alle scholen een brief gestuurd. Ik heb al eerder over de nieuwe eisen geschreven - zouden er echt nog docenten zijn die hiervan niet op de hoogte [...]

Reageer


7 − drie =