Tussen de lessen door gekeken naar de Troonrede en flarden opgevangen van het debat. Met plaatsvervangende schaamte zie je Wilders alle aandacht naar zich toetrekken en zolang hem niet de mond gesnoerd wordt, gaat hij steeds verder. Het doet me denken aan een klas waar goedgebekte personen er doorgaans ook beter vanaf komen: dat soort schreeuwertjes heb je er altijd wel bij in de klas.

Als docent de taak om ervoor te zorgen dat de aandacht gaat naar diegenen die het het hardst nodig hebben en niet naar diegenen die zo hard schreeuwen. Dat kan soms lastig zijn: je moet ze op eigen terrein kunnen aftroeven. Zoeken naar zwakke plekken en inhoudelijk pareren. Tegemoet komen aan de schreeuw om aandacht maar niet ten koste van de hele klas. Lastig soms maar je moet wel ingrijpen om het niet van kwaad tot erger te laten komen. Ben benieuwd hoe onze Mark dit gaat pareren – zijn ervaring voor de klas zal hem van pas komen.

Aandacht dus voor de inhoud van de troonrede. Op onderwijsgebied zie ik wat lichtpuntjes: ‘Goed onderwijs is fundamenteel voor de concurrentiekracht van ons land en geeft mensen de kans hun talenten te ontplooien. De regering wil daarom de kwaliteit van het onderwijs verbeteren’. Hiervoor komen voorstellen: opleidingen voor docenten moeten beter, leerlingen krijgen meer landelijke toetsen, resultaten van scholen en docenten moeten inzichtelijk zijn én ‘docenten dienen zich bovenal te kunnen richten op lesgeven in hun vakgebied’. 

Dit laatste punt is wat vaag geformuleerd maar het lijkt me een belangrijke kentering: het vakgebied wordt weer belangrijk! Tijden lang was het idee dat het niet uitmaakte welk vak je gaf: je moest als docent elk vak kunnen geven, je moest didactisch goed zijn en dan kon je elk vak geven. De docent als coach, met allerlei leuke competenties – is dat nu passé? Of lees ik de zin dan verkeerd?

Verder las koningin Beatrix de volgende zin voor: ‘Goed onderwijs is cruciaal voor de kracht van onze samenleving. De regering is zich ervan bewust dat hier voor de overheid een kerntaak ligt.’ Tja, grammatica is lastig maar dat woordje ‘hier’ is een rare terugverwijzing – bedoeld zal zijn dat goed onderwijs cruciaal is voor de kracht van onze samenleving. Blijft nog steeds niet echt een krachtig statement maar als dit betekent dat het vak dat we geven weer meer aandacht krijgt (ook op de opleidingen) dan is dat een goede ontwikkeling.

11 Reacties op “Een docent geeft een vak”

 1. Toon van der Ven zegt:

  Tja, het staat er toch wel verontrustend vaag en onduidelijk. Een vakgebied is geen vak: hiervan wordt de verhouding bevoegd/onbevoegd niet beter.

  Meer toetsen heeft nog nergens tot betere resultaten geleid. In het VK wordt heel wat meer getoetst dan hier en het onderwijs is er niet beter.

  Overigens ben ik niet gelukkig met de kwalificatie ‘allerlei leuke competenties’: ik heb in het mbo op goede opleidingen gewerkt in competentiegericht onderwijs (cgo) dat goed ingevoerd was en goed uitgevoerd werd. En op minder goede.

  Inmiddels geef ik al weer drie jaar les in het hbo in cgo, met plezier en met goede resultaten. Want goed competentiegericht onderwijs is een serieuze zaak, net als goed klassikaal onderwijs.

 2. Christien van Gool zegt:

  @Toon van der Ven
  Ik doelde hier niet op competentiegericht onderwijs maar op al die competenties waar we als docent aan moeten voldoen (zoals door SBL bijvoorbeeld verwoord)

 3. Paul zegt:

  Nou ja, er gaat in elk geval een stevige wind door onderwijsland waaien. Uit de kabinetsplannen zoals gepresenteerd op Prinsjesdag:

  1] Gemiddelde score in basisvakken in het kader van het PISA onderzoek. GmWiskunde moet van 526 in 2009 naar 536 in 2015 en 541 in 2018. Gem. pisa-score leren moet van 508 naar 516 in 2015 en naar 520 in 2018. De gemiddelde pisca-score voor science moet van 522 naar 526 in 2015 en 528 in 2018.

  2] Het gemiddelde eindexamencijfer (CE+SE) van de 20% best presterende VWO-leerlingen moet van 7,6 in 2010 naar 7,8 in 2015

  3] Het percentage opbrengstgerichte scholen moet naar minstens 50% in 2015 en 90% in 2018

  4] Het aantal (zeer) zwakke scholen mag niet stijgen.

  5] Het aantal leraren met een master of PhDS graag: kwantitatieve doelstelling wordt in 2012 bepaald.

  6] Leraren en schoolleiders: In 2016 voldoen alle leraren aan de bekwaamheidseisen op de onderdelen afstemmen didactiek op verschillen tussen leerlingen en op het onderdeel opbrengstgericht werken. In 2016 moeten alle schoolleiders aan de dan geldende bekwaamheidseisen voldoen.

  7] Geregistreerd leraren: In 2014 is 40% van de leraren die voldoen aan de bekwaamheidseisen opgenomen in een landelijk register voor leraren. In 2018 is dat 100%

  N.B.
  In deze kabinetsperiode wordt 300 miljoen bezuinigd op passend onderwijs (zorgleerlingen), wordt de BAPO-regeling uitgekleed en de nullijn voor onderwijspersoneel gehandhaafd.

 4. Christien van Gool zegt:

  @Paul
  Tja, ik had me nog maar beperkt tot de troonrede en daar geprobeerd wat positiefs uit te halen…
  Dank voor de aanvullingen: allemaal mooie strevens maar zoals je terloops in je NB opsomt: de voorwaarden om die kwaliteit op te krikken ontbreken.

 5. Niels zegt:

  Wat mij voornamelijk zorgen baart, is dat er op het moment doelen zijn om Nederland in de top 5 van landen te krijgen, waar het best op wiskunde gescoord wordt. Wordt het niet eens tijd dat er ook weer wat meer aandacht besteed gaat worden aan ons communicatiemiddel: taal? Als ik toetsen van leerlingen nakijk, krijg ik soms echt de kriebels.

  Goed om aandacht te besteden aan wiskunde/rekenen, maar laat de andere vakken er niet door ondersneeuwen. Die vakken zijn net zo belangrijk.

 6. Christien van Gool zegt:

  @Niels
  Op wat voor school geef jij les?

  In havo/vwo worden de exameneisen een stuk strenger: voor dit jaar moeten de cijfers van het centraal examen minimaal een 5,5 gemiddeld zijn en het jaar daarop mag er nog maar één onvoldoende zijn voor NE, EN en WI – ook voor de talen worden de eisen dus strenger.
  Wat mij dan zorgen baart, is dat het niveau dus omhoog moet van onze minister maar ik krijg geen extra uren in die groepen om dat niveau omhoog te krijgen: in dezelfde tijd wordt er van mij verwacht dat ik zorg dat de prestaties beter worden. Volgens mij kan dat niet!

 7. Marieke zegt:

  Komt wel goed Christien, nergens in het land krijgen ze er uren bij, als landelijk de prestaties tegenvallen wordt er gewoon wat geschoven met de N-term. Niveau blijft gelijk of daalt, maar cijfers stijgen en de minister verkondigt trots dat ze de lat omhoog heeft gebracht.

 8. Arie Hoeflaak zegt:

  Wat mij opvalt is dat in de regeringsvoornemens het modale werkwoord ‘moet(en)’ erg vaak wordt gebruikt. Over hoe dat alles dan ‘moet’, en wat de coalitie daar dan in wil betekenen: geen idee. Heel gênant trouwens dat de Majesteit zo’n tekst vol vaagtaal moet voordragen.
  Trouwens: weet iemand wat Wilders’ ideeën zijn over onderwijs?

 9. Christien van Gool zegt:

  @Arie
  Ik heb een tijdje geleden de verkiezingsprogramma’s onder de loep genomen – kijk hier http://wp.digischool.nl/docentvo/2010/06/17/onderwijsprogramma%c2%b4s-4/

 10. Niels zegt:

  @Christien:

  Ik geef les op een school met vmbo-TL, havo, atheneum en gymnasium.

  Wat jij aangeeft, is ook precies mijn kritiek tegenover dit systeem. Ik zie in de omgeving steeds meer scholen, die extra lesuren wiskunde en rekenen krijgen, maar het niveau van Nederlands en Engels blijft hetzelfde. Ik vind het jammer, want ook hier moet in geïnvesteerd worden.

  Je kunt wel dingen van leerlingen eisen, maar dan moet je ze de faciliteiten ook aanbieden, om aan die eisen te voldoen. En net zoals jij, merk ik, dat dit nauwelijks mogelijk is.

 11. lcande zegt:

  Goed inetsveren in onderwijs levert economische groei op. Bezuinigen op dit soort zaken is kortzichtig!Het zal zichzelf in de hand werken. Hoe goed was de opleiding van de ambtenaren die dit bedacht hebben? Het zullen vast niet de grootste lichten zijn geweest, die vinden we immers in het bedrijfsleven…Als ambenaren echt visie zouden hebben dan zouden ze naast bezuinigingen ook kijken naar nodige investeringen. Alles ten behoeve van een stevigere en meer solide economie in de toekomst.Nederland is een fijn land maar blijkbaar weten we niet meer waarom. Een ding: gedegen onderwijs!

Reageer


6 + = dertien