Kinderen die opgroeien in een huishouden waar weinig tv wordt gekeken, presteren beter op school. Ook zijn ze later minder dik. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van sociologe Natascha Notten waar zij gisteren op promoveerde.

Sociologe Natascha Notten deed onderzoek naar de verschillen in mediaopvoeding en keek met name naar de langetermijneffecten. Ze keek dus terug: wat hebben volwassenen van nu vroeger meegekregen thuis als het gaat om het lezen van boeken en om tv-kijken. Daarbij maakte ze gebruik van gegevens uit de Familie-enquête Nederlandse bevolking 1998, 2000, 2003 en 2009, en het ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) 2006.

Ouders die denken dat het niet zo erg is als zij zelf hele avonden voor de buis hangen, terwijl hun kinderen slapen en dat het niet uitmaakt wat zij kijken, moet Notten tegenspreken. ‘Ten eerste kijken ouders zelden alleen als de kinderen het niet merken. En ten tweede: uit mijn onderzoek blijkt dat het er niet alleen toe doet wat ouders als regel hanteren, maar dat ze in hun gedrag ook een houding overdragen die hun kinderen overnemen. Die zijn dus, zo blijkt, eerder geneigd om ook veel tv te gaan kijken.’

Dus collega’s: een geruststellend onderzoek – het dalend onderwijsniveau ligt niet aan het onderwijs dat leerlingen krijgen, het is de schuld van de ouders (tenzij u ook ouder bent en veel tv kijkt in het bijzijn van uw kinderen of daarbuiten…).

Het belangrijkste probleem bij teveel tv kijken is dat er minder tijd overblijft om te lezen en veel lezen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces. Onderzoeken hiernaar zijn al vaker gedaan en elke docent zal uit eigen ervaring weten dat leerlingen die graag lezen, beter presteren op school.

Ik blijf toch wat twijfels houden bij dit onderzoek: is dit niet hetzelfde als schoolsucces linken aan opleidingsniveau van de ouders? Hoogopgeleide ouders lezen in de regel meer, hebben meer boeken in huis en zullen iets bewuster omgaan met wat ze zelf kijken en wat ze hun kinderen laten kijken.

En mag je dan wel voortdurend op je schermpje of laptopje kijken in het bijzijn van je kinderen - valt dat onder veel lezen? En hoe zit het als de ene ouder veel kijkt naar flutprogramma’s of sport en dan de andere ouder niet? Welk voorbeeld volgen de kinderen dan?

Reageer


6 × een =