Wie het Forum van DocentVO regelmatig bezoekt, heeft het al zien staan: de oproep van Gerdineke van Silfhout van de Universiteit Utrecht om mee te doen aan een onderzoek naar het leesproces van leerlingen. Het project duurt drie jaar. Het eerste experiment geldt voor september, maar in januari, mei en september volgend jaar volgen opnieuw experimenten. Docenten kunnen dus blijven reageren. Hieronder nogmaals de oproep:

“Lezen blijft in onze samenleving belangrijk. Veel scholieren, met name vmbo’ers, hebben echter moeite met lezen. Daarom is het belangrijk om na te gaan tegen welke problemen scholieren aanlopen. Een belangrijke vraag is daarom wat er gebeurt tijdens het lezen van de tekst in het hoofd van de lezer, hoe het leesproces verloopt en hoe we dat kunnen verbeteren.

Wij nodigen alle docenten uit om deel te nemen aan ons onderzoek. Wij zoeken docenten die lesgeven in de tweede klas van het vmbo (theoretische en kader/gemengde leerweg) en het vwo (of havo/vwo). In dit onderzoek gaan we na hoe het leesproces van leerlingen verloopt tijdens het lezen van studieteksten en korte verhalende teksten. Dit doen we door leerlingen achter een speciale computer te zetten die alle oogbewegingen van de persoon registreert, leestijden meet en leespatronen volgt. Het driejarige onderzoek wordt in opdracht van Stichting Lezen uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.

We zoeken enthousiaste scholen in de omgeving Randstad. Deelname aan het onderzoek betekent:

- eenmalige deelname aan een leesexperiment waarbij leerlingen uit minimaal twee klassen vmbo basis/kader/theoretisch of (havo)/vwo deelnemen en waar leerlingen individueel een aantal teksten lezen en daarna een begriptoets en aanvullende vragenlijst maken (maximaal 30 minuten per leerling);
- beschikbaar zijn tussen september en december 2011 (dus volgend cursusjaar).Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek? Stuurt u dan een mail aan ondergetekende (g.vansilfhout@uu.nl). Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak waarin we u wat meer over het onderzoek en de praktische uitvoering vertellen. Daarna kunt u definitief beslissen of u wel of niet wilt meedoen.”

Reageer


een × 5 =