Op 28 april 2011 is in de kamer onderstaande motie van Ton Elias (VVD) aangenomen. Enige tijd eerder was commotie ontstaan over de toegenomen kosten voor de BAPO. Elias stelde hierover kamervragen. De kosten zijn gestegen van 100 miljoen in 2000 tot 220 miljoen in 2010 (dit bleek uit verslagen van de VO-raad). De staatssecretaris antwoordt dat dit o.a. komt door het afschaffen van de VUT-regelingen en door de vergrijzing. Een redelijk normale ontwikkeling van de BAPO die er voor zorgt dat meer oudere docenten blijven lesgeven.

Wat wil Elias nu volgens zijn motie: de BAPO afschaffen en de ‘daarbij vrijkomende arbeidsvoorwaardenmiddelen in zetten voor een duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel’ – een redelijk zinloze operatie als het gaat om bezuinigen want hij wil hetzelfde geld weer inzetten. Maar wat wordt in hemelsnaam bedoeld met ’duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel’??? Wie kan dat uitleggen? En hoe erg is het schrappen van de BAPO-regeling?

Zie ook reacties van AOb en Beter Onderwijs Nederland
En de instemmende reactie van de VO-raad

Voorgesteld 26 april 2011

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het overheidsbeleid gericht is op terugdringen van vervroegd uittreden en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, ook in het onderwijs;
overwegende, dat een deel van het te verwachten tekort aan arbeidskrachten in het onderwijs kan worden opgevangen door langer te blijven werken;
constaterende, dat de vervroegde uittreding (BAPO-regeling) in het onderwijs fors afwijkt van hetgeen in andere publieke sectoren en in de markt van toepassing is;
constaterende, dat deze regeling op korte termijn zowel onbetaalbaar zal blijken, als bovenal tot grote problemen voor de inzet van personeel in het onderwijs zal leiden;

verzoekt de regering:
bij de partners in de Stichting van het Onderwijs erop aan te dringen om op zo kort mogelijke termijn tot een afbouw van de BAPO-regeling te komen en de daarbij vrijkomende arbeidsvoorwaardenmiddelen in te zetten voor een duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel;
indien partijen hiertoe niet bereid of in staat blijken te zijn, zelf maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

26 Reacties op “BAPO geschrapt?”

 1. Harry Baggen zegt:

  CNV Onderwijs is verbaasd dat Ton Elias (VVD) via een motie de door leraren zelf gefinancierde bapo ter discussie stelt en daarmee ook de positieve effecten. Dankzij deze regeling werken leraren langer door, zo blijkt in de praktijk. Een belangrijk doel met het oog op de vergrijzing. Elias gaat er bovendien aan voorbij dat Nederlandse leraren veel meer uren werken dan collega’s in vergelijkbare landen, ondanks grotere klassen. Dat geldt ook voor leraren die gebruik maken van de bapo.

  ’In de jaren 90 is afgesproken om loon in te leveren voor arbeidstijdverkorting. Daarvoor was een goede reden, namelijk bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere leraren. Juist nu is het van belang dat leraren het werken wat langer volhouden en het beroep aantrekkelijk blijft. Een regeling die goed werkt en waarmee doelen worden bereikt, moet je niet afschaffen. We hebben de ervaring van deze leerkrachten hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen,’ zegt voorzitter van CNV Onderwijs, Michel Rog.
  Bron CNV actueel

 2. Harry Baggen zegt:

  Verlof ‘oude’ leraren kost miljoenen

  Sun, Mar 13, 2011

  Binnenland

  220 miljoen euro

  Die kunnen in een schooljaar, naast de drie maanden schoolvakantie, nog eens maximaal twee maanden extra vrij krijgen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat deze regeling scholen maar liefst 220 miljoen euro per jaar kost. Leraren vanaf 52 jaar hebben recht op een maand extra vrij. Docenten die 56 jaar of ouder zijn krijgen er twee maanden bij. Dat komt neer op n dag per week.

  Aantal zal stijgen

  14.000 leraren maken momenteel gebruik van de verlofregeling, de zogenoemde BAPO-regeling. Dit is 60% van het totaal aantal leraren dat er recht op heeft. De VO-raad verwacht dat dit aantal in de komende jaren sterk zal stijgen, omdat er steeds meer oude leraren komen en omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat.

  Onhoudbare regeling

  Scholen betalen de docenten tijdens hun verlofdagen nog steeds gemiddeld driekwart van hun salaris. Bovendien moeten ze vervangende docenten aantrekken. Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: “De BAPO-regeling is onhoudbaar in de huidige vorm. We betalen leraren in feite om minder voor de klas te staan. Daar moet echt iets aan veranderen.”

  Schandalig dure regeling

  Ook de VVD stelt vragen bij de verlofdagen. Ton Elias, woordvoerder voortgezet onderwijs: “Het is een schandalig dure regeling. We gaan hier vragen over stellen aan de minister van Onderwijs.”

  Oudere leraar blijft nodig

  Maar leraren waarschuwen voor het afschaffen van de verlofregeling. Marten Kircz, leraar Nederlands en bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond AOb: “De regeling is absoluut noodzakelijk om leraren op leeftijd langer in het onderwijs te houden. Als de regeling niet zou bestaan, zouden er per direct een hoop leraren met pensioen gaan of in de ziektewet verdwijnen. Dat moeten we te allen tijde zien te voorkomen.”

  RTL Nieuws.nl

 3. Teja Bodewes zegt:

  Nederlandse leraren geven méér lesuren per week, aan méér leerlingen per klas/groep dan andere Europese landen. Pas als je 56 bent (en van de zogenaamde grote BAPO gebruik maakt) geef je ongeveer 20 lesuren per week. Een taakomvang die in andere landen als ‘normaal’ wordt beschouwd.
  LIA wil dit maximum van 20 lesuren per week voor iedere docent, dan kan iedereen in goede gezondheid zijn pensioen halen.

 4. Peter hilbers zegt:

  Wat ik in alle berichten niet lees is de korting op het salaris. Bij 56 jaar en ouder kun je maximaal 340 uur BAPO opnemen. Dat is inderdaad 1 dag in de week maar daarvoor wordt mijn salaris met 35% gekort. Een aantal zaken wordt door de werkgever doorbetaald. Dan moet dat dus € 220 miljoen kosten.
  Graag zou ik het rekensommetje compleet zien en niet een stukje eruit en beginnen te schreeuwen.

 5. Ger van der Heijden zegt:

  Ik word langzaam doodziek van iedereen die wil ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van docenten!
  Het lijkt wel op er een groep mensen actief is die niets liever willen dan arbeidsvoorwaarden die zij zelf niet hebben om zeep helpen. Ook deze Elias, heeft absoluut geen verstand van onderwijs, vraag me ook af waarvan wel.
  Als je kwaliteit wil of wilt behouden kost dit geld en een onderwijssalaris, als academicus, is al niet bijzonder.
  Misschien is het een idee als alle politici zoals Elias eens het wettelijke aantal vakantiedagen krijgen en niet zoveel reces voor dat salaris van € 91.000 wat zij per jaar toucheren. Maximaal schaal 10/LB voor een Tweede Kamerlid lijkt me nog teveel!! Dit gezien de hoeveelheid domheid die sommigen produceren.

 6. Henk zegt:

  BAPO alleen voor fulltimers of voor mensen met een aanstelling boven een bepaald percentage FTE zou een manier kunnen zijn om het betaalbaar te houden (is het eigenlijk wel zo onbetaalbaar, of is dat demagogie?)

 7. Christien van Gool zegt:

  @Ger
  Het is inderdaad een probleem dat de Kamer reageert op elke hype zonder zich goed te verdiepen in het werkelijke probleem.
  @Peter
  De korting op het salaris (dus minder salariskosten voor het Rijk) is vast niet meegenomen in die 220 miljoen. Is er iemand die hier inzicht in heeft?

 8. Marieke zegt:

  Hoe zorg je ervoor dat je echt geen enkele hogeropgeleide meer voor het leraarsberoep kunt interesseren, les 27.

 9. Ben Huisman zegt:

  Mijn vertrouwen in de volksvertegenwoording is sterk afgenomen. Als docent maatschappijleer / maatschappijwetenschappen is dat natuurlijk kwalijk.
  Ik heb nu op mijn 57-ste BAPO aangevraagd.Ik wil ook minimaal 65 worden. Daarvoor hebben wij docenten via de onderwijsbonden betaald en salaris vehoging ingeleverd.
  Alle rechtvaardige argumenten om het niet te doen zijn reeds boven genoemd.
  Meneer Elias heeft in een nieuwsuitzending van RTL-4
  in april als een patjepeeër zeer ongenuanceerd aangekondigd dat hij vragen over de ‘vakanties van vier en vijf maanden van oudere leerkrachten zou stellen’???? Hij wilde op een mail die hij door het woord patjepeeër beledigend vond niet reageren. Het is triest te constateren dat zijn motie is aangenomen door een onwetende opportunistische Tweede Kamer. De overbelaste docenten én daarmee het hele onderwijs zijn de dupe. Afbouw van de BAPO zal contraproductief zijn.
  Nog met alle respect maar; Ton Elias is een patjepeeër en dat is ie. (vrij naar Dik Trom)

 10. Ineke zegt:

  De directie van mijn school begint .m.i.v. het nieuwe schooljaar al met afbouwen van de BAPO voor klassenassistenten. Lijkt ons zeer voorbarig!!!! We zoeken uit of dat rechtsmatig is. Wie weet er meer van?

 11. Christien van Gool zegt:

  @Ineke
  Volgens mij was het nog slechts een voorstel – kijk bij AOb op de website??

 12. Hans zegt:

  De heer Elias heeft iets gevonden, de BAPO-regeling afschaffen
  Het is weer selectief grasduinen in de arbeidsvoorwaarden en er dan lukraak iets uithalen.
  Sinds de jaren tachtig wordt er bezuinigd op onderwijs. Nergens in West-Europa wordt er zoveel uren les gegeven per docent; nergens heb je zoveel leerlingen in een groep zitten. Het gezeur over de lange vakanties, alleen daar word je al moe van. Dus als goede docent leg ik het nog een keertje uit. De docenten hebben net zoveel vakantie als iedere andere werknemer. Onze jaartaak omvat 1659 klokuren. Voor werknemers in de bedrijfsleven worden die uren verdeeld over 45 weken en in het onderwijs over 40 weken. Wij verdienen die vakantieweken door ‘ overwerk’ in de andere weken.
  De BAPO is een regeling om het werk voor oudere werknemers te verlichten. Het ziekteverzuim is daardoor onder de ouderen laag. Afschaffen leidt tot meer ziekteverzuim, lesuitval, werkdruk op andere docenten, kwaliteitsvermindering door ophokuren, want de heilige urennorm moet worden gehaald.
  Die ouderen zijn hard nodig. De vergrijzing slaat toe, dit jaar gaan er meer mensen met pensioen dan ooit tevoren. De komende jaren zal een groot deel van het onderwijspersoneel met pensioen gaan. De aanwas van jonge docenten is veel te gering. Redenen: het aanzien van het onderwijs is veel te laag en vooral, de zwaarte van de baan gecombineerd met het salaris, maakt werken in het onderwijs voor jongeren onaantrekkelijk.
  Helaas zullen alle argumenten onder tafel worden geveegd, want de kortzichtige blik van politici en dus ook van heer Elias, reikt niet verder dan de volgende verkiezingen.
  Voor een wat langer / breder uitzicht lees het artikel van het Lars Anderson:
  http://larsanderson.wordpress.com/2008/02/10/de-slag-om-de-leraar/

 13. Ad zegt:

  Ton heeft volkomen gelijk. Afschaffen die handel, de zweep erover. Leerkrachten hebben toch alleen maar vakantie.En de werkdruk.. door langer te werken kun je de druk spreiden, sterker nog door ook alle vakanties af te schaffen kun je de druk nog verder spreiden.. dan hou je helemaal geen druk meer over…
  Of snap ik er niks van? Kan Ton Elias het me even uitleggen??

  (Oja, misschien hou je dan ook geen leerkrachten meer over)

 14. Christien van Gool zegt:

  @Ad
  Nee, die kan dat echt niet uitleggen! Ik daag hem uit!!!

 15. Ad Weststrate zegt:

  Benieuwd waar die opbrengst van 220 miljoen euro vandaan komt.

  Ik betaal 35% van de BAPO-kosten zelf en bovendien wordt bij mij, zoals waarschijnlijk bij iedereen die 340 uren BAPO opneemt en werkzaam is in het voortgezet onderwijs, een korting van 34 uren toegepast op de 166 uren die in de normjaartaak beschikbaar zijn voor deskundigheidsbevordering.

  De lesuren die ik niet geef worden nu gegeven door een veel jongere en goedkopere collega.

  Als het een beetje tegenzit gaat het afschaffen van de BAPO geld kosten…

 16. Christien van Gool zegt:

  @Ad Weststrate
  Geen idee hoe dit bedrag tot stand is gekomen – er wordt wrs alleen gekeken naar wat het rijk moet vergoeden aan leraren die BAPO hebben maar de gevolgen en de opbrengsten worden daar wrs buiten gelaten. En de effecten van afschaffen: meer leraren in ziektewet etc etc zullen ook niet worden meegenomen. Slechte zaak dus maar het scoort leuk naar de kiezers zo’n ferme actie.

 17. Amelie van Lange zegt:

  Weet iemand hoe het zit met vervangend bapo-verlof? Als ik tijdens mijn bapo-dag moet komen voor een rapportvergadering of studiedag ‘mag’ ik dat van de schoolleiding compenseren (vervangen) door een dag aan het einde van het schooljaar (als er geen lessen meer zijn) of als ik een uurtje moet surveilleren tijdens een proefwerkweek. Ik wil graag zelf bepalen wanneer ik deze vervanging opneem, van mijn schoolleiding mag dit niet (uitgangspunt: er mogen geen lessen uitvallen).

 18. Christien van Gool zegt:

  @Amelie
  Ik heb geen idee hoe dit zit? Ben je lid van een vakbond? Kijk eens op de site van de AOb – misschien is daar iets te lezen.
  Iemand hier die weet hoe dit zit?

 19. Ad Weststrate zegt:

  Hallo,

  Onder het voorbehoud dat ik absoluut niet deskundig ben, een voorzet.

  In bijlage 6 van de CAO-VO vinden we de regeling BAPO.
  Bij onderdeel B, artikel 4 staat: “De werknemer wordt in staat gesteld het BAPO-verlof op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrij dagdeel (170 klokuren) dan wel van een vrije dag (340 klokuren).”

  Wat geldt voor de BAPO, lijkt mij ook te moeten gelden voor de BAPO-compensatie.

  In het zelfde onderdeel (B) staat bij artikel 9: “Indien de werkgever de werknemer verplicht te werken gedurende een dag of een dagdeel BAPO-verlof, heeft de werknemer recht op vervangend BAPO-verlof. Deze verplichting kan ten hoogste drie maal per jaar worden opgelegd.”
  Niet vaker dan 3 maal per schooljaar dus.
  Lijkt mij een gevalletje van onderhandelen en je regelt dus vóóraf welke compensatie de schoolleiding in gedachte heeft. Word je het niet eens met je onredelijke baas, dan kom je natuurlijk niet opdraven bij de studiedag.
  Je betaalt niet voor niks 45% van die BAPO-dag, immers (35% en 10% korting op je deskundigheidsbevordering)?

  Waar zoek je nu die compensatie?
  Het formatieplan en het overzicht van je normjaartaak maken je wellicht wijzer.
  In het formatieplan vind je hopelijk informatie over het taakbelastingsbeleid en anders heeft je schoolleiding dat in een apart document wel beschikbaar.
  Zal vast van school tot school verschillen (heerlijk toch die decentralisatie…).
  Als de baas vindt dat er geen lessen mogen uitvallen, zullen de studiedagen er toch aan moeten geloven, vrees ik. Zou ik niet mee zitten trouwens.

  Laat je in ieder geval niet afschepen met een dag aan het eind van het schooljaar waarop je volgens je normjaartaak helemaal niks meer op school te zoeken hebt.

  Groeten,

  Ad Weststrate

 20. Christien van Gool zegt:

  @Ad
  Dank voor aanvulling!

 21. Docent VO » Blog Archive » BAPO geschrapt?? zegt:

  [...] bericht over de BAPO van 8 mei op deze site trekt nog steeds veel bezoekers – reden om er opnieuw aandacht aan te [...]

 22. Amelie van Lange zegt:

  Hieronder de inzet van de vo-raad bij de komende cao-onderhandelingen.
  Dat ziet er niet goed uit voor de bapo-ers (ben zelf net 56)!
  De seniorenregelingen staan maatschappelijk breed ter discussie. De VO-raad is van mening dat een op duurzame inzetbaarheid gericht beleid voor alle werknemers de voorkeur verdient boven een regeling gebaseerd op het ontzien van senioren. De werknemer krijgt hierdoor, in samenspraak met de werkgever, meer mogelijkheden zijn arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van zijn behoefte, af te stemmen op zijn privésituatie en zijn werk. Afbouw van de BAPO en het gelijktijdig opzetten van een levensfasebewust personeelsbeleid heeft dan ook voor de VO-raad een hoge prioriteit. Daarbij kan niet onvermeld blijven dat de kosten van de BAPO op veel scholen onevenredig zwaar drukken op de financiële mogelijkheden.

 23. Christien van Gool zegt:

  @Amelie
  Nee, er wordt van allerlei kanten aan de poten van de BAPO gezaagd… Als je meer weet, zet het hier even bij!

 24. de hij zegt:

  Directeuren doen alsof zij zelf de Bapo moeten uitbetalen. Tegenwoordig mogen zij thuiswerken. Mijn directeur werkt zowat het hele jaar door thuis. Is er nooit om 8 uur, is voordat een collega naar huis gaat al vertrokken. Is het gek dat deze gasten zelf geen Bapo opnemen? Zij delen de lakens uit, je krijgt op je flikker als je iets een keer te laat inlevert, maar doen zelf helemaal niets. Alles wordt gedelegeerd. En laten we het niet over het bestuur hebben, want dan word ik helemaal giftig. Het onderwijs is een rattenvak geworden. Het gaat helemaal niet meer over les geven. Alles wordt op het bordje van de leerkracht gegeooid. Prop het er maar tussen. 3 speldagen, schoolbreed, in 1 maand, hoe krijgen ze het voor elkaar. Ow, wat zijn we een leuke school! Het gaat er alleen maar om, om kinderen binnen te krijgen, maar dat je met een hok vol moet werken… , tegenwoordig 45 leerlingen, daar wordt niet naar gekeken. Het interesseert niemand meer, zelfs onze minsiters reageren niet op een schrijven. Als je maar kunt bezuinigen, dan ben je goed bezig, maar dat je hardwerkende mensen om zeep helpt, daar kijkt niemand naar om. Tegenwoordig kom je alleen verder als je ja en amen knikt, want heb je een grote blaffer dan ben je een lastpost en word je eruit gewerkt. Boven de 58… ben je ineens niet geschikt meer. Zo word je aan de kant gezet. Niet uit mijn duim gezogen maar pure waarheid. Alle vernieuwingen zijn geen verbeteringen. Luister eens naar mensen met ervaring, zou ook een keer prettig zijn.

 25. jaap zegt:

  Je kunt vraagtekens zetten bij de bapo start op 52-jarige leeftijd en bij de opname van bapo voor parttimers. Mijn voorstel: vanaf 60 jaar 20 dagen, helemaal betaald, alleen voor fulltimers.

 26. WallieW zegt:

  Belachelijk!
  Ook hier, de discussie gaat enkel en alleen over docenten, hoe zwaar die het hebben en hoe velen best langer door zouden willen gaan maar dan wel onder wat makkelijker omstandigheden.

  En heel de groep OOP en OBP wordt weer vergeten. Mensen die 40 uur per week met beide benen in de bagger staan, vaak zaken opvangen die docenten laten liggen en vaak diegenen die buiten dezelfde werkzaamheden als een docent ook de docent ‘moeten’ vervangen bij ziekte of andere afwezigheid.

  Deze mensen, vaak onder betaalt, zijn er altijd. Voor docent, voor collega’s en in de eerste plaats voor de leerlingen. Ook voor ouders, leveranciers, bedrijven en instellingen. Als eerste aanwezig, als laatste naar huis, vaak voor bijna de volle weektaak voor de klas (geen 25 uur zoals een docent max. mag) maar rustig tot 36-38 upw. In de resterende uurtjes mag je dan nog even de bijkomende taken volbrengen. Nogmaals, voor duidelijk lager inkomen dan docenten.
  En vaak ook vanuit directies een waardering waar velen toch schande over spreken. En wat je ook doet, het is nooit genoeg!

  Dat dan voor docenten de BAPO afgeschaft zou moeten gaan worden is één ding. Maar laat deze minstens in tact voor die veel kleinere, ondergewaardeerde groep OOP/OBP-ers die gezien mogen worden als de backbone van het onderwijs. Zeker het VO!

  Als deze mensen door moeten tot hun 67e en er geen betere beloningen tegenover vaak hetzelfde of meer en zwaarder werk komt te staan t.o.v. de docenten, dan zal de uitval onder deze mensen heel hoog worden.
  En heeft dan de werkgever en de minister geen zorgplicht?
  Want gewoon werkdruk en werkperiode verhogen/verlengen en qua inkomsten stilstaan? Het is niet meer uit te leggen.
  Omdat de dames en heren in Den Haag van een huishoudboekje de ballen verstand hebben moeten burgers daar de dupe van worden?

  Ook heeft het onderwijs een plicht naar de samenleving. Die gaat verder dan bijv. het leren van rekensommetjes, taal of ntk, lo of een vakopleiding.
  Veel ondersteuning in het VMBO bijv. Dat is ook één van de zwaarste opleidingen die je kan geven kijkend naar de leerlingen en hoe die denken en handelen aangaande het ‘naar school moeten’.
  Vreemd genoeg, deze categorie docenten en ondersteuners, die de lessen moeten draaien binnen het VMBO, worden veelal door directie en ministerie als ware het minderwaardig gezien.
  Grotere en grotere groepen in te kleine lokalen om over de uitrusting van die lokalen maar te zwijgen.

  Nederland moet heel snel zelf een lesje leren. En dat is dat je met dat eeuwige inleveren, ombuigen en bezuinigen er echt niet gaat komen!
  Tenzij totale verloedering van het onderwijs het streven is natuurlijk.

Reageer


7 − zes =